Vzdělávání

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

26. 7. 2016 | Praha 3, Žižkov

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Webinář: Sezónní práce a brigády: povinnosti a rizika pro zaměstnavatele

Pracovní poměr na dobu určitou – dohody – zaměstnávání mladistvých

Zaměstnavatelé, jaké máte povinnosti v případě krátkodobých pracovněprávních vztahů a brigád? Můžete pro sezónní práce sjednávat pracovní poměry na dobu určitou bez omezení? A v jakých případech neplatí povinnost odvádět pojistné na nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění? Pozor ale zároveň na nástrahy brigád a zaměstnávání mladistvých! Zúčastněte se webináře a zjistěte, jak legálně využít všech existujících možností. Upozorníme vás také na často se vyskytující chyby a nabídneme řešení sporných záležitostí.

Webinář: Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Jak dostát závazným požadavkům a jaký dopad mají na běžnou uživatelskou praxi?

Patříte mezi subjekty, které používají chemické látky a směsi ve své dennodenní praxi? Pozor, kromě závazného nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí („nařízení CLP“) pro vás vyplývají povinnosti i z novely zákona o ochraně veřejného zdraví či novely zákona o prevenci závažných havárií! Jste si jisti, že plníte své povinnosti bez chyb? Zúčastněte se našeho webináře a získejte snadnou a srozumitelnou formou ucelené informace o tom, které povinnosti se vás týkají a jak se s nimi vypořádat v praxi.

Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po novém zákoně od 1. 10. 2016

Získejte potřebné know-how ještě před účinností ZZVZ a snižte nejistotu při zadávání!

3. 8. 2016 - 1. 10. 2016 | Hotel Tristar

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je už jen několik týdnů daleko a změn pro zadavatele je velké množství. Nenechte se ale odradit od zadávání zakázek – potřebné know-how a informace o změnách, které Vám nová právní úprava přináší, vám předá oblíbený lektor Mgr. Jan Turek v již 7., kompletně zaktualizovaném běhu komplexního odborného kurzu. Všechny fáze zadávacího řízení se všemi změnami uceleně, srozumitelně a prakticky, navíc v ideální čas – těsně před účinností nového zákona!

Webinář: Dovolená a její nástrahy pro zaměstnavatele

Právo na dovolenou, rozsah a povinnosti související s čerpáním dovolené

Zaměstnavatelé, jaké máte povinnosti v případě čerpání dovolené vašimi pracovníky? Zatímco pro ně jde o dobu regenerace a odpočinku, Vy musíte dát pozor na správné vyjádření rozsahu práva na dovolenou. Zejména u zaměstnanců pracujících ve směnných či nepřetržitých režimech se pak s dovolenou pojí řada těžkostí a nejasností. Jaké další právní souvislosti musíte navíc zohledňovat při plánování a čerpání dovolené? Zúčastněte se webináře a zjistěte, jaké povinnosti musíte splnit a co chystá novela zákoníku práce. Upozorníme vás také na často se vyskytující chyby a nabídneme řešení sporných záležitostí.

Vzdělávací kurz: Exekuce a srážky ze mzdy 2016

Praktické příklady – postupy – zkušenosti z praxe – časté chyby a jak se jim vyhnout

9. 8. 2016 - 9. 9. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Exekuce a srážky ze mzdy - problematická oblast mzdového účetnictví. Musí tomu tak opravdu být i ve Vašem případě? Zbavte se všech pochybností a usnadněte si vlastní práci! Připravili jsme pro Vás nenáročný vzdělávací kurz pod vedením zkušené a velmi sympatické odbornice z praxe Vladislavy Dvořákové, DiS. Za jeden měsíc díky 3 praktickým seminářům budete danou oblast ovládat s přehledem a bez zbytečného váhaní. Stačí pouze jeden měsíc k Vašemu profesnímu zdokonalení.

Seminář: Nový celní zákon v ČR: novinky, nástrahy, praktické rady

Zcela nový celní zákon a souhrnná novela, jež změní na 40 souvisejících zákonů - připravte se na změny

9. 8. 2016 | Praha 3, Žižkov

Dovozní a vývozní firmy, zbystřete. Poslanecká sněmovna již schválila zcela nový celní zákon! Ten především pro menší firmy přinese zjednodušení celního řízení. Společně s celním zákonem došlo k přijetí souhrnné novely, kvůli níž se změní více než 40 souvisejících legislativních předpisů. Zákon, který nabyde účinnost v den vyhlášení ve Sbírce zákonů, v současné době projednává Senát.

Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Jak na optimální dílenské řízení, plánování kapacit a zavedení LEAN

11. 8. 2016 - 14. 9. 2016 | Brno - Holiday Inn Brno

Unikátní vzdělávací kurz v Brně pro všechny, kteří se podílejí na řízení výroby, a mají tedy bytostný zájem na eliminaci problémů a konfliktů na pracovišti, zvyšování flexibility a produktivity produkce, přesné plánování a logistiku a nasazení moderních metod řízení produkce (LEAN).

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

Seminář: Když k vám přijde na kontrolu inspekce práce

Jak může zaměstnavatel účinně předcházet postihům ze strany kontrolních orgánů

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů a za zjištěné nedostatky ukládají vysoké pokuty. Připravte se na možnou kontrolu prostřednictvím našeho semináře, který vás seznámí s pravidly provádění kontrol, vašimi právy i povinnostmi. Nedejte úřadům inspekce práce šanci, aby našly nějaké chyby!

Seminář: Cloudy: Právní rizika a technologická řešení

Jak účinně využívat cloud computing a zároveň se vyvarovat právních rizik

17. 8. 2016 | Praha 3, Žižkov

Také vám vadí stále složitější a zároveň nepružné IT prostředí a rostoucí náklady na jeho provoz? Podstatně jednodušší a efektivnější správu IT přináší cloud computing! Pozor ale na ochranu soukromí a bezpečnost osobních údajů. Právě za porušení těchto povinností vám totiž mohou hrozit až milionové sankce! Jaké šifrování a bezpečnostní nastavení je tedy nejlepší v cloudech používat?

Outdoorový seminář: Leadership, řízení a motivace

Unikátní outdoorový seminář vedený zážitkovou formou

17. 8. 2016 | Praha

Vedení a řízení lidí má zásadní vliv na úspěšnost celé firmy. Mají vaši podřízení výsledky, které očekáváte? Jsou probíhající procesy efektivní a vaši zaměstnanci spokojení, dostatečně kompetentní, iniciativní a odpovědní? Nebo máte v rukou nejčastěji cukr či bič? Pozor, právě správně vedení lidé jsou největší konkurenční výhodou! Zúčastněte se unikátního outdoorového semináře a prohlubte své manažerské schopnosti zábavnou zážitkovou formou!

Seminář: Když k vám přijde na kontrolu inspekce práce

Jak může zaměstnavatel účinně předcházet postihům ze strany kontrolních orgánů

18. 8. 2016 | Praha 3, Žižkov

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů a za zjištěné nedostatky ukládají vysoké pokuty. Připravte se na možnou kontrolu prostřednictvím našeho semináře, který vás seznámí s pravidly provádění kontrol, vašimi právy i povinnostmi. Nedejte úřadům inspekce práce šanci, aby našly nějaké chyby!

Seminář: Trestní odpovědnost firem - zásadní změny od 1. 12. 2016

Praktický dopad novelizace + tipy a návody pro prevenci

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přinesl revoluční změnu v zaběhnutých normách trestního práva a významně tak zpřísnil prostředí pro činnost firem. Kriminalizace společností roste, novela od 1. 12. 2016 opět zpřísňuje situaci – poznejte nebezpečí plynoucí ze zákona a vhodné možnosti obrany ze strany právnické osoby s využitím poznatků z praxe!

Řízení skladu

Jak na organizaci, pravidla, řízení týmu a vyhodnocování skladových procesů

Řešíte neustále skladová manka, chybně vyskladněné zboží či materiál? Stěžují si vaši odběratelé na chybně dodané zboží? Zjistili jste při řešení těchto problémů hmotné škody, je práce vašich skladníků neefektivní a nezodpovědná a ztrácíte váš pracovní čas řešením těchto záležitostí? Nabízíme vám pomoc!

I v malém e-shopovém skladu je důležitým členem profesionální skladník se základní dovedností, výkonností a samostatností, který umí vyřešit problém a používat vlastní intuici.

Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami nyní a od 1. 10. 2016

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu – výklad pro pracovníky na straně zadavatele

30. 8. 2016 | Hotel Tristar

Zákon o veřejných zakázkách, resp. o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Exkluzivní seminář Mgr. Markéty Adámkové, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR, vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

Řízení skladu

Jak na organizaci, pravidla, řízení týmu a vyhodnocování skladových procesů

5. 9. 2016 | Praha 3, Žižkov

Řešíte neustále skladová manka, chybně vyskladněné zboží či materiál? Stěžují si vaši odběratelé na chybně dodané zboží? Zjistili jste při řešení těchto problémů hmotné škody, je práce vašich skladníků neefektivní a nezodpovědná a ztrácíte váš pracovní čas řešením těchto záležitostí? Nabízíme vám pomoc!

I v malém e-shopovém skladu je důležitým členem profesionální skladník se základní dovedností, výkonností a samostatností, který umí vyřešit problém a používat vlastní intuici.

Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU (veřejný sektor)

Ovládněte bravurně proces získání a udržení dotace v rozpočtovém období 2014–2020 již za 8 týdnů!

8. 9. 2016 - 4. 11. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Cílem kurzu určeného pro zástupce veřejného sektoru a neziskových subjektů je poskytnout účastníkům návody pro zvládnutí přípravné a realizační fáze projektů financovaných z fondů EU (s důrazem na projektovou žádost), aby maximalizovali úspěšnost při čerpání evropských prostředků. Kurz je zařazen v ideálním čase a jeho důležitou součástí jsou i informace k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Vzdělávací kurz: Repetitorium mzdové účetní

Povinnosti mzdové účetní - specifické skupiny zaměstnanců - zdaňování benefitů - lhůty - pojištění - cestovní náhrady - exekuce a srážky ze mzdy

9. 9. 2016 - 31. 10. 2016 | Praha 3, Žižkov

Práce mzdové účetní není žádná procházka růžovým sadem. Proto jsme speciálně pro ně připravili jedinečný kurz, který osvěží a zajisté i zdokonalí řadu dovedností potřebných na této pozici. Ať už je třeba osvěžit jejich povinnosti v rámci jednotlivých typů pracovněprávních poměrů zaměstnanců, jak na danění nepeněžních příjmů, exekuce a srážky ze mzdy nebo například specifika v případě zaměstnávání cizinců, dohodářů či matek na rodičovské dovolené, pod vedením zkušené a sympatické odbornice z praxe Vladislavy Dvořákové to hravě zvládnou! Navíc kurz nabízí hned několik webinářů, díky kterým se mohou zdokonalit bez absence v zaměstnání a z pohodlí své kanceláře.

Vzdělávací kurz: Personální agenda v malé a střední firmě

Personalistika a pracovní právo – BOZP a pracovní úrazy – mzdové minimum

12. 9. 2016 - 10. 10. 2016 | Praha

I malé a středně velké firmy se musejí vypořádat s celou řadou povinností a předpisů v oblasti pracovního práva. Platí pro ně stejná pravidla jako pro velké firmy, a to i přesto, že nemají vlastního personalistu či mzdovou účetní. Také musíte všechny povinnosti zaměstnavatele plnit svépomocí? S tím vším vám pomůže náš komplexní vzdělávací kurz, který vás provede základními oblastmi personalistiky a mezd a navíc přidá řadu praktických návodů, rad a tipů ihned aplikovatelných v praxi.

Vzdělávací kurz: Manažerské účetnictví online

Zvládněte vše pouze za 7 týdnů a bez absence v zaměstnání

13. 9. 2016 - 31. 10. 2016 | Distanční vzdělávací kurzy

Manažerské účetnictví kombinuje znalosti z různých podnikových oblastí, jako jsou kalkulace, rozpočetnictví, finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví či controlling. Jeho cílem je poskytování podkladů pro efektivní řízení podniku. Pro správnou orientaci v manažerském účetnictví nemusíte absolvovat dlouhodobé studium na vysoké škole! Potřebné vědomosti můžete získat již za 7 týdnů na druhém opakování našeho úspěšného online kurzu.

Konference: EET již od 1. 12. 2016! Připravte se efektivně a včas

Jeden den, pět pohledů: princip fungování - sankce - dopady na byznys - výhody vs. nevýhody - jednotlivé vlny v praxi

14. 9. 2016 | Hotel Artemis****

Jen pár týdnů zbývá do toho, než se největší legislativní novinka v oblasti DPH a zároveň obrovský strašák podnikatelů a živnostníků spustí. Od 1. 12. 2016 se první vlna zavádění dotkne ubytovacích a stravovacích zařízení. Další bude následovat v případě maloobchodu a velkoobchodu. Jste na EET opravdu připraveni z hlediska informačního, procesního i implementačního? Načerpejte nezbytné informace a praktické rady od pěti předních odborníků. Vyhněte se sankcím ve výši až 500 000 Kč!

Konference: MŠ Aktuálně: legislativa a inovace

Povinné předškolní vzdělávání 2017 a nové metody práce v MŠ

3. 10. 2016 | Hotel Artemis****

Časopis Poradce ředitelky mateřské školy pořádá jubilejní slavnostní 10. konferenci. Tradiční konference vás seznámí se změnami, které přináší další novela školského zákona, shrne jejich dopad na chod MŠ, představí nové metody práce s předškolními dětmi a přinese spoustu užitečných tipů do výuky. Přijďte se zorientovat ve složité legislativě, prodiskutovat své problémy, nabrat novou energii do výuky a užitečně strávit příjemný den. Oslavte naše výročí spolu s námi, čekají Vás též zajímavé dárky a překvapení!

Tento termín je již plně obsazen, prosím přihlaste se na druhé konání konference - 4. 10. 2016.

 

Konference: MŠ Aktuálně: legislativa a inovace (2)

Povinné předškolní vzdělávání 2017 a nové metody práce v MŠ

4. 10. 2016 | Hotel Artemis****
Časopis Poradce ředitelky mateřské školy pořádá jubilejní slavnostní 10. konferenci. Tradiční konference vás seznámí se změnami, které přináší další novela školského zákona, shrne jejich dopad na chod MŠ, představí nové metody práce s předškolními dětmi a přinese spoustu užitečných tipů do výuky. Přijďte se zorientovat ve složité legislativě, prodiskutovat své problémy, nabrat novou energii do výuky a užitečně strávit příjemný den. Oslavte naše výročí spolu s námi, čekají Vás též zajímavé dárky a překvapení!

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

Vzdělávací kurz je akreditovaný MŠMT

 

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik S akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

Konference: Inkluze v praxi vaší školy

Financování a personální zajištění podpůrných opatření

7. 11. 2016 | Hotel Artemis****

Již 1. 9. 2016 nabude účinnosti novela školského zákona, jež zavádí do praxe běžných škol povinnost uplatňovat principy tzv. společného vzdělávání. Do běžných škol budou již od září na žádost rodičů přijímáni žáci s různými typy a stupni znevýhodnění, jejichž výuka vyžaduje uplatnění tzv. podpůrných opatření. Jaké problémy se skutečně objeví v praxi? A jak na situaci pohlíží odborníci? Přihlaste se na naši konferenci a zjistěte možnosti financování podpůrných opatření a vyřešte problémy spojené s personálním zajištěním inkluzivního vzdělávání!

Semináře
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
181920212223
24
25262728293031
«  červenec 2016  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostarchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPPdružstvo důchodové pojištěníekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednáváníkomanditní společnostkomunikace komunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisyodpočet daněodpovědnost offshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpersonalistikapočítačové dovednostipojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazyproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová službaspolečnost s ručením omezenýmspotřebitelské soutěžestatutární zástupce stavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba