Vzdělávání

e-Seminář: Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství

3. 5. 2017 - 24. 5. 2017 | e-Seminář

Žáci nejsou jediní, komu chybí motivace. I učitelé potřebují motivovat a být pravidelně hodnoceni. A tento těžký úkol je na Vás – vedoucích. Nevyhýbejte se mu a naučte se jej využívat ve svůj prospěch i pro dobro celé školy! Začněte své pracovníky hodnotit pravidelně, využijte jejich silné stránky a potlačte ty slabé. Pozitivní motivace je silným nástrojem a musí se s ní pracovat opatrně, aby nebyla kontraproduktivní. Získejte praktické tipy od zkušeného ředitele! E-seminář si navíc můžete prostudovat z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřit si své znalosti v interaktivních testech.

Školení: Smlouvy o dílo ve stavebnictví

Jak je nastavit a ochránit svůj projekt

Správné nastavení smlouvy o dílo ve stavebnictví je základem úspěšné realizace a dokončení díla pro všechny zúčastněné strany. Ať už jste odběratelem či zhotovitelem, musíte vědět, na co si u smluv dávat pozor, abyste ochránili svůj projekt a svou práci. Seznamte se s ustanoveními, které ve smlouvě nesmí chybět! Na praktickém semináři se naučíte, jak pro sebe nastavit nejlepší podmínky bez rizika.

Seminář: Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na celní hodnotu

Význam dodacích podmínek v celním řízení

4. 5. 2017 | Hotel Tristar
Dodací podmínky řeší prevenci rizik mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti přepravy, pojištění a cel. Většina mezinárodních obchodů má sjednány dodací podmínky, nicméně řada účastníků mezinárodního obchodu jim v zásadě nerozumí. Tato neznalost se ovšem může v případě nečekaných událostí po cestě (havárie, poškození zboží, povětrnostní vlivy či nečekané překážky na cestě) vymstít a přinést nesmírné finanční ztráty. Na semináři se dozvíte, jak dodací podmínky nastavit, abyste se vyhnuli potenciálnímu riziku finančních ztrát.

e-Seminář: Inventarizace majetku

Komplexní praktický průvodce inventarizačním procesem s důrazem na inventarizační rozdíly a tvorbu opravných položek

5. 5. 2017 - 26. 5. 2017 | e-Seminář

Inventarizace majetku nepatří zrovna k oblíbeným činnostem většiny organizací. Není divu – celý složitý proces vychází z řady právních předpisů, především ze zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmu. Utvořte si praktický přehled podstatných pravidel, s jejichž pomocí snáze splníte legislativou stanovené povinnosti, pomocí čtyř lekcí našeho praktického e-Semináře

Seminář: Nová právní úprava kapitálového trhu = přísnější povinnosti pro podnikatele

Nové evropské předpisy (MIFID2/MIFIR) přináší převratné změny – v účinnosti již od 3. 1. 2018!

10. 5. 2017 | Praha
Směrnice Evropských společenství v oblasti finančního trhu přináší pro fungování kapitálového trhu v České republice nejzásadnější změny za posledních deset let. Nejvíce nových povinností čeká obchodníky s cennými papíry, ale řadu významných změn a úprav budou muset provést všichni účastníci kapitálového trhu. Připravte se na změny včas na celodenním semináři!

Konference: Integrace a inkluze bez rizik

Mýty a fakta, povinnosti a úskalí inkluze ve školství

15. 5. 2017 | Hotel Artemis****

V praxi běžných škol již od loňského září platí povinnost uplatňovat principy tzv. společného vzdělávání. Zajímá vás, jaké problémy řeší ostatní školy v praxi? Jaká úskalí inkluzivního vzdělávání odhalili odborníci? Přestavuje inkluze ve škole nějaká rizika? Jak se jim vyvarovat? Pokud vás navíc zajímá, jaké mýty a fakta inkluzi (i v současnosti) obestírají, konference Integrace a inkluze bez rizik je určena právě vám! Přijďte sdílet své zkušenosti, seznámit se s názory odborníků, informovat se a nabrat inspiraci! Nenechejte se zmást názvem, na konferenci uslyšíte např. i o kariérním řádu učitelů, financování regionálního školství a dalších aktuálních tématech!

Školení: Controlling ve výrobní firmě

Získejte efektivní přehled o hospodaření firmy

16. 5. 2017 | Praha

Chcete mít přehled o profitabilitě výrobků a služeb, zefektivňovat výkonnost celé firmy a využívat ekonomické informace pro zvyšování vaší konkurenceschopnosti? Využívejte plného potenciálu vaší firmy díky controllingu! Úspěšný controlling vám umožní snadno a pohodlně vyhodnotit ekonomické výsledky vašich podnikatelských činností a záměrů, stejně jako vám pomůže v předstihu nalézt a ovlivnit vývojové tendence hospodaření vaší firmy. Nastavte si váš vlastní systém včasného varování!

Seminář: Fleet management – jak hospodařit s firemními vozy

Efektivní správa vozového parku

16. 5. 2017 | Praha

Cílem každého zaměstnavatele, který poskytuje zaměstnancům služební vozidla, je dosáhnout řádného, bezpečného, ale také ekonomicky úsporného používání těchto vozů. Na semináři vám poradíme, jakým způsobem lze maximálně snížit celkové náklady vlastnění vozidla, a nabídneme vám spoustu praktických rad, jak lze zefektivnit správu vašeho vozového parku.

Rodinná firma: Jak ji předat a nepoškodit svůj byznys

Převeďte rodinnou firmu na další generace bez ztrát

17. 5. 2017 | Praha

Vytvořili jste úspěšnou firmu a chcete ji bez zbytečných rizik a výdajů přenechat dětem? Jste si jistí, že víte o všech možnostech, jak ji výhodně a úspěšně převést? Praktický seminář vám ukáže, jak nastavit optimální podmínky a zachovat funkční rodinný byznys. Zajistěte svůj majetek do budoucna a neohrozte léta budovaný kapitál zbytečně!

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

17. 5. 2017 - 21. 6. 2017 | Villa Voyta, Praha 4

Vzdělávací kurz je akreditovaný MŠMT ČR, č. j. MSMT-10092/2016-314

 

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se pedagogičtí pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám základní praktický výcvik s akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

Konference: Správa budovy 2017 – Povinnosti, inspekce, zabezpečení

Aktuální témata ve facility managementu

17. 5. 2017 | Hotel Artemis****

Hledáte odpovědi na otázky ohledně facility managementu? Rádi byste se orientovali v revizích technických zařízení? Chcete mít jistotu, že projdete veškerými inspekcemi bez zbytečných problémů? Přinášíme Vám další konferenci pod záštitou úspěšné publikace Manuál provozovatele budovy, na které se budete moci podělit o své zkušenosti s řadou odborníků z praxe.

Školení: Povinná elektronizace VZ po 18. 4. 2017 v praxi

Povinná elektronická komunikace versus efektivnost a transparentnost zadávání

Povede povinná elektronická komunikace a obligatorní využívání elektronických nástrojů k vyšší efektivnosti a transparentnosti zadávání veřejných zakázek? Praktické školení renomovaných odborníků z advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners vám včas poskytne potřebné informace a hlavně praktické návody!

Seminář: Transferové ceny ve firemní praxi

Získejte informace, jak správně vyplnit přílohu k daňovému přiznání tykající se převodních cen

18. 5. 2017 | Praha

Daňové kontroly finančních úřadů se stále častěji zaměřují na nastavení transferových cen. Dávejte pozor, nově mají daňoví poplatníci dokonce povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání! Nastavte správně vaše převodní ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu. Těšíme se na vás na našem praktickém semináři pod vedením renomovaného odborníka.

Workshop: Happiness management

aneb spokojení zaměstnance = úspěšná firma

23. 5. 2017 | Praha

“Šťastné zaměstnance nedělá flexibilní pracovní doba nebo fotbálek. Každý člověk má jiné potřeby a je úlohou happiness managera, aby zaměstnanci pomohl tyto potřeby naplnit. Spokojení a motivovaní zaměstnanci tvoří úspěšnou firmu.” Věrka Koukalová, Fragile

Happiness management, firemní kultura, firemní vize nebo osobní růst jsou témata na vzestupu. V době, kdy je nejnižší nezaměstnanost za posledních několik let, si vybírají spíše uchazeči než zaměstnavatelé. Jak se stát přitažlivým zaměstnavatelem? Jak si zaměstnance udržet? Jak vytvořit a udržet firemní kulturu a firemní vizi? Na tyto zásadní otázky odpoví Happiness manažerka Věrka Koukalová formou praktických ukázek i příkladů z praxe.

Seminář: Modernizace skladu v praxi

Systémy WMS a moderní technologie pro Váš sklad

23. 5. 2017 | Praha

Dodavatelé skladových systémů a technologií nabízí řadu inovací a modernizací. Pro uživatele je těžké se zorientovat v terminologii této technologie. Moderní sklady se již neobejdou bez podpory technologií čárových kódů, které jsou většinou součástí tzv. WMS (Warehouse Management System). Právě požadavky na tyto systémy, výběr dodavatele a samotný implementační proces, jsou dnes častým problémem u firem, které chtějí modernizovat své skladové hospodářství a neví, jak na to!

 

Seminář: Převody majetku mezi společnostmi ve skupině

Jak dobře využít přeměny obchodních společností v praxi

24. 5. 2017 | Brno
Hledáte úspěšné řešení převodů majetku mezi spřízněnými osobami? Znáte všechny možnosti a jejich výhody a nevýhody? Víte, že kromě klasické smlouvy o převodu nemovitostí můžete využít i formu přeměny obchodních společností? Zjistěte, jak nejlépe převést majetek s minimálními náklady a za výhodných podmínek! Seminář představí konkrétní příklady využití přeměn při strukturování převodů majetku a jejich právní, daňové i účetní aspekty.

Seminář: Změny v home office po novele zákoníku práce 2017

Výhody a úskalí práce z domova ve světle nové legislativy

24. 5. 2017 | Praha

Home office patří mezi moderní a stále častěji používané a požadované způsoby výkonu práce zaměstnancem. Vedle nesporných výhod pro zaměstnance však tento způsob může představovat závažná úskalí a případné vícenáklady pro zaměstnavatele, a to nejen z důvodu současné nedostatečné právní úpravy. Jak navíc vše změní novela zákoníku práce 2017? Jak se nově budou hradit náklady na práci z domova či jak zabránit izolaci pracovníka? Neriskujte zbytečně a předejděte sankcím s naší pomocí!

Seminář: Copywriting – jak psát obchodní a marketingové texty

Na každém slovu záleží, protože slovo prodává…

24. 5. 2017 | Praha

Naprostá většina reklamních nosičů a obchodních textů potřebuje k vyjádření svého poselství slovo. Nepracuje pro vaši firmu profesionální textař – copywriter? Pak musíte usednout za klávesnici a záleží jen na vás, zda a jak se vám podaří pomocí slov prodávat výrobky a služby vaší společnosti! Poradíme vám, jak na to.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

24. 5. 2017 | Brno

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

 

Seminář: Dozory a kvalifikace účastníků ve výstavbě

Jak splnit současné požadavky na dozor ve výstavbě i účastníky výstavby

24. 5. 2017 | Praha
Během stavebního procesu musí být dodržena celá řada požadavků nejen na výrobky zabudovávané do stavby, na projekční řešení stavby, ale i na kvalifikaci účastníků výstavby. Rozhodující roli sehrávají dozorové orgány, které při nesplnění těchto požadavků udělují nemalé sankce! Projektanti, stavbyvedoucí, technický dozor investora a koordinátor BOZP na staveništi proto musí umět prokázat odpovídající kvalifikaci.

Ranní byznys téma: Aktuálně k povinnostem společníků na valné hromadě

Řešení vašich problémů, diskuse a odpovědi na otázky v sérii interaktivních snídaní

25. 5. 2017 | Praha
Seznamte se s klíčovými aspekty zásadních témat při výborné snídani a ranní kávě. V průběhu dvou hodin vás provedeme hlavními právními a daňovými aspekty daného tématu, upozorníme na nejčastější problémy z praxe a nabídneme jejich řešení. Samozřejmostí je prostor pro diskusi a Vaše konkrétní dotazy. Získejte nejdůležitější informace o problémech, které vás nejvíce trápí, v průběhu jediného rána a využijte příležitosti k individuální konzultaci, navázání nových obchodních kontaktů a networkingu.

Tentokrát ne téma povinnosti společníků na valné hromadě.

 

e-Seminář: Zpětná vazba, mentoring, koučink

Expertní metody podpory profesního i osobního růstu a jejich praktické využití

26. 5. 2017 - 16. 6. 2017 | e-Seminář

Také máte pocit, že vaši zaměstnanci pouze hledají důvody, proč něco nejde udělat, místo toho, aby přicházeli s návrhy řešení? Někdy stačí jen málo. Osvojte si prostřednictvím e-Semináře základní principy zpětné vazby, mentoringu a koučinku a aplikujte osvědčené techniky ve své každodenní praxi.

Školení: Vyždímejte z Facebook a Instagram reklamy maximum

Tipy, hacky a postupy

30. 5. 2017 | Praha
Zkoušeli jste reklamu na Facebooku a Instagramu, ale stála vás pouze peníze a nepřinesla žádné nové zákazníky? Chcete na tzv. Facegram reklamě vydělávat, ale nechcete zbytečně utrácet za externí agentury? Cítíte v inzerci potenciál, ale nevíte jak ho využít? Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, tak jste ideálním účastníkem tohoto kurzu. Naučte se používat nejmocnější nástroje, které hýbou světem Facegram reklamy v roce 2017!

Seminář: Celní režimy nově po změnách v roce 2016 včetně dopadů na DPH

Aplikace zásadních změn v oblasti celní a daňové legislativy v praxi

30. 5. 2017 | Praha

Rok 2016 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU! Od 1. 5. 2016 se musí exportéři i importéři v praxi popasovat s novým celním kodexem Unie, novými prováděcími předpisy a posléze novým celním zákonem. Tyto změny vyvolaly také změny v DPH při vývozu a dovozu. Co se týče celních režimů, došlo k výrazným změnám zejména u režimů s hospodářským účinkem, kdy některé se změnily, některé transformovaly do nové podoby a některé zcela zanikly. Celní orgány povolily řadu přechodných období, dokdy za určitých okolností ještě lze používat starou právní úpravu. Zorientujte se na našem semináři ve změnách a pochopte jejich souvislosti, návaznosti a dopady zejména do oblasti DPH.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

30. 5. 2017 | Praha

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

 

Seminář: Konsolidace podle českých předpisů

Vyzrajte na změny pravidel pro sestavování konsolidované účetní závěrky dle českých předpisů

30. 5. 2017 | Brno

Problematika konsolidace účetních závěrek patří k náročnějším problémům účetního výkaznictví. Novela zákona ukládá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku mnohem více firmám, než tomu bylo dříve. Získejte základní vědomosti o této problematice, a navíc i nové dovednosti. Přednáška je koncipována tak, že vede posluchače od obecných principů konsolidace až k aplikaci konsolidačních metod v našich podmínkách pomocí konkrétních příkladů z důležitých oblastí konsolidovaného účetního výkaznictví.

 

Opakování úspěšného a žádaného semináře.

Seminář: Optimalizace nákupu ve vaší organizaci

Jak ušetřit díky nákupu a maximalizovat vaše zisky?

31. 5. 2017 - 31. 5. 2017 | Praha
Řada organizací hledá možné úspory v optimalizaci nákupu. Víte, jak správně nastavit složitý proces nákupu a ušetřit nemalé částky? Pomocí praktických rad, tipů a návodů našich odborníků Vám dokážeme, že můžete nalézt úsporu i tam, kde byste to nečekali. Načerpejte nové zkušenosti a zjistěte, co můžete udělat lépe, aby se vaší firmě dařilo.

Seminář: Eurodotace pro podnikatele 2017

Aktuální a očekávané výzvy 2017 + rady pro úspěch vaší žádosti + BONUS

31. 5. 2017 | Praha

Dotační příležitosti z nového dotačního období jsou v plném proudu! Máme čerstvé informace pro podnikatele. Zjednodušení dotačních pravidel, které bylo deklarováno, se nekonalo. Vyznat se v podmínkách zveřejněných výzev je ještě obtížnější než dříve. My jsme to ale udělali za vás. Na interaktivním semináři vám je zprostředkuje zkušený a oblíbený lektor z renomované poradenské agentury. Uspějte se svou žádostí díky zcela aktuálním informacím! Navíc s výjimečným bonusem.

Seminář: Zajištění bezpečnosti při pořádání školních a mimoškolních akcí

Hlavní rizika a jejich prevence

31. 5. 2017 | Praha

Rozčilený rodič si stěžuje na neošetřený úraz své dcery. Jak se má v takové situaci pedagog zachovat? Kdo nese zodpovědnost? Jak zajistit bezpečnost při pořádání školních a mimoškolních akcí? Poučte se ze skutečných případů na praktickém semináři.

Ranní byznys téma: Výplaty podílu na zisku v praxi

Řešení vašich problémů, diskuse a odpovědi na otázky v sérii interaktivních snídaní

1. 6. 2017 | Praha
Seznamte se s klíčovými aspekty zásadních témat při výborné snídani a ranní kávě. V průběhu dvou hodin vás provedeme hlavními právními a daňovými aspekty daného tématu, upozorníme na nejčastější problémy z praxe a nabídneme jejich řešení. Samozřejmostí je prostor pro diskusi a Vaše konkrétní dotazy. Získejte nejdůležitější informace o problémech, které vás nejvíce trápí, v průběhu jediného rána a využijte příležitosti k individuální konzultaci, navázání nových obchodních kontaktů a networkingu.

Tentokrát ne téma výplaty podílů na zisku.

 

Semináře
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627
28
2930
«  duben 2017  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostakvizicearchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPPdružstvo důchodové pojištěníe-commercee-shopekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednáváníkomanditní společnost komunikacekomunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisyodpočet daněodpovědnost offshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpatentpersonalistikapočítačové dovednostipodnikání na internetupojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazypřeměny obchodních společnostíproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová službaspolečnost s ručením omezeným spotřebitelské soutěžestatutární zástupcestavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba