Vzdělávání

Praktický kurz: Akvizice a přeměny obchodních společností

Nejefektivnější právní, daňové a ekonomické postupy pro praxi

Zajímáte se o nákup společnosti, nebo naopak uvažujete o jejím prodeji? Máte v úmyslu realizovat fúzi, rozdělení společnosti nebo jinou přeměnu obchodních společností? Připravili jsme pro vás praktický kurz pod vedením skupiny odborníků, který Vás celým procesem provede krok za krokem. Seznamte se s komplexní problematikou a zjistěte, jak ideálně na právní, daňovou i finanční optimalizaci při akvizicích a přeměnách obchodních společností.

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

 

Opakování nejúspěšnějšího semináře z oblasti financí!

Seminář: Původ zboží včetně novinek v roce 2016 a 2017

Prokazování původu zboží při dovozu a jeho určování při vývozu

Zajisté víte, že rok 2016 se nesl ve znamení nejbouřlivějších změn celní legislativy od vstupu ČR do EU. Dávejte pozor na změny v oblasti mezinárodních smluv týkajících se původu zboží! Největší novinkou je spuštění systému REX – registrovaní vývozci v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP). Drobnější změny jsou v rámci prokazování nepreferenčního původu, u dodavatelských prohlášení vystavovaných v rámci EU či při vystavování dokladu INF.4. Původ primárně rozlišujeme na nepreferenční a preferenční. Podmínky pro získání preferenčních výhod ale nejsou stejné vůči všem zemím, se kterými mezinárodně obchodujeme. Vyzrajte na problematiku původu zboží pod vedením lektorky s mnohaletou praxí!

Seminář: Kalkulace nákladů dopravy v praxi

Spočítejte si náklady silniční dopravy podle ověřeného vzorce

28. 2. 2017 | Ostrava

Uvažujete o tom, že byste provozovali dopravu pro cizí potřeby? Rozvážíte vlastní výrobky a přemýšlíte, kolik Vás to vlastně stojí? Pracujete ve veřejné správě a potřebujete více rozumět principu výpočtu ceny, kterou Vám dopravci nabízí? Chcete se dovědět, jak k celé problematice přistupuje stát? Přijďte si osvojit na praktické aplikaci základní principy výpočtu (kalkulace) nákladů v dopravě.

e-Seminář: Povinnosti při správě a používání služebního vozidla

Předcházejte účinně bezpečnostním rizikům při provozování služebního vozidla

28. 2. 2017 - 21. 3. 2017 | e-Seminář

Je třeba hlídat bodový systém „řidičů referentů“? Jak často musejí „řidiči referenti“ podstupovat lékařské prohlídky a co vše tato vyšetření zahrnují? Jak často a jakou formou má probíhat školení „řidičů referentů“? Co musí být jeho obsahem? Jak řešit odpovědnost za úraz v případě dopravní nehody, převážíme-li ve služebním voze klienta? Náš e-Seminář vám poskytne odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.

Seminář: Štíhlá výroba v českém prostředí

Jak na zavádění štíhlých metod, aby se staly skutečným standardem u všech zaměstnanců

Jste přesvědčeni, že by výsledky vaší firmy mohly být lepší? Plánujete přechod na štíhlou výrobu, ale nevíte, jak motivovat své zaměstnance? Náš seminář vám ukáže, jak budovat štíhlý podnik skrze zaměstnance. 

 

Seminář: Eurodotace pro veřejný sektor 2017: Kde žádat a jak uspět

Aktuální a očekávané výzvy 2017 + rady pro úspěch vaší žádosti + BONUS

1. 3. 2017 | Praha

Dotační příležitosti z nového dotačního období jsou v plném proudu! Máme čerstvé informace pro organizace veřejného sektoru. Zjednodušení dotačních pravidel, které bylo deklarováno, se nekonalo. Vyznat se v podmínkách zveřejněných výzev je ještě obtížnější než dříve. My jsme to ale udělali za vás. Na interaktivním semináři vám je zprostředkuje zkušený a oblíbený lektor z renomované poradenské agentury. Uspějte se svou žádostí díky zcela aktuálním informacím! Navíc s výjimečným bonusem.

Aktuální novely ZOK a NOZ 2017: Dopad do firemní praxe

Odpovědnost a rizika vedení firem ve světle nové legislativy

8. 3. 2017 | Praha
Historicky první novely zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku již byly vyhlášeny ve sbírce listin! Seznamte se s jejich dopady do fungování společností. Představíme vám aktuální poznatky nejen v oblasti odpovědnosti členů statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností, ale též v oblasti jejich chodu. Získejte dokonalý přehled o tom, za co jste odpovědni a vyvarujte se tak závažným pochybením.

Seminář: Změny pro zaměstnavatele po novele občanského zákoníku 2017

Jaká nová pravidla, povinnosti a sankce přináší novela občanského zákoníku?

8. 3. 2017 | Praha

Jak se změní pravidla pro zaměstnávání mladistvých a jak nově správně a platně uzavřít pracovní poměr? Jaké změny přináší zaměstnavatelům novela občanského zákoníku? Pozor, změny platí již od konce února! Seznamte se s novými pravidly na našem semináři a vyvarujte se nejčastějších chyb i sankcí ze strany kontrolních orgánů.

Novela stavebního zákona – povolovací režimy

Očekávané změny v povolovacích procesech staveb

13. 3. 2017 | Praha
Jakou bude mít podobu dlouho připravovaná novela stavebního zákona? V čem se liší povolovací režimy od dosavadní praxe? Jaké další změny s sebou novela přinese a kdy vejde v platnost? To vše přiblíží zaměstnankyně Ministerstva průmyslu a obchodu Zdeňka Fialová.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

15. 3. 2017 | Ostrava

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Vzdělávací kurz: Manažer logistiky

Staňte se specialistou na plánování, řízení zásob, distribuci i nákup

15. 3. 2017 - 17. 4. 2017 | Praha
Logistika je klíčovou součástí strategie celého podniku a mnohdy na ní stojí úspěch celé firmy. Cílem každého logistického oddělení by proto mělo být splnění všech požadavků trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Perfektně zvládnuté řízení logistických procesů se totiž může stát vaší významnou konkurenční výhodou.

Seminář: Transferové ceny ve firemní praxi

Získejte informace, jak správně vyplnit přílohu k daňovému přiznání tykající se převodních cen

16. 3. 2017 | Praha

Daňové kontroly finančních úřadů se stále častěji zaměřují na nastavení transferových cen. Dávejte pozor, nově mají daňoví poplatníci dokonce povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání! Nastavte správně vaše převodní ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu. Těšíme se na vás na našem praktickém semináři pod vedením předního odborníka.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

16. 3. 2017 | Brno

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Vzdělávací kurz: Manažer logistiky

Staňte se specialistou na plánování, řízení zásob, distribuci i nákup

16. 3. 2017 - 17. 4. 2017 | Brno
Logistika je klíčovou součástí strategie celého podniku a mnohdy na ní stojí úspěch celé firmy. Cílem každého logistického oddělení by proto mělo být splnění všech požadavků trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Perfektně zvládnuté řízení logistických procesů se totiž může stát vaší významnou konkurenční výhodou.

Seminář: Aktuální povinnosti při nakládání s odpady

Nové směrnice vyplývající z novely zákona o odpadech v praxi

16. 3. 2017 | Praha
V loňském roce došlo k novelizaci většiny prováděcích předpisů Víte, jak si správně počínat při klasifikaci, označování nebo ohlašování přepravy nebezpečných odpadů? Umíte vytvořit, zjistit či používat identifikační číslo provozovny nebo identifikační číslo zařízení vašich partnerů? V našem semináři vám vše podrobně vysvětlíme. Zároveň také získáte přehled o tom, co je nového ve výkupech kovů, ve zpětných odběrech či v pravidlech pro používání upravených kalů nebo využívání sedimentů na povrchu terénu. Přiblížíme vám také informace o přípravě zcela nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Jak chránit své podnikání: Nastavte správně obchodní podmínky a smlouvy

21. 3. 2017 | Praha

Jste si jistí, že vaše podnikání nemůžou ohrozit špatně nastavené obchodní podmínky a smlouvy? Zabezpečte své podnikání proti obchodním rizikům a seznamte se s pravidly obchodování, přímo či prostřednictvím e-shopu, v podání lektorky z advokátní kanceláře, která již adaptovala smluvní dokumentaci pro řadu firem všech velikostí. Upozorníme vás na nejčastější problémy z praxe a poradíme, jak se vyvarovat závažných chyb.

Seminář: Datové schránky 2017: novinky, postupy, praktické rady

Vyhněte se pochybení v elektronickém světě

21. 3. 2017 | Praha

Datové schránky vnesly do spisové služby řadu zásadních komplikací a nejasností, které souvisejí s probíhajícím procesem elektronizace veřejné správy. Jde o problémy technické a právní, například zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru. Další komplikace právní povahy často vznikají v případě převodů či změn formátů, kdy může dojít ke ztrátě autenticity dokumentů. Poznejte význam, výhody, postupy a časté problémy z praxe, jež se s datovými schránkami pojí - pod vedením praktika s 15letou praxí!

e-Seminář: Nábor a výběr zaměstnanců

Jak nalézt ty nejlepší pracovníky a získat tak konkurenční výhodu

24. 3. 2017 - 13. 4. 2017 | e-Seminář

Jak vybrat správného kandidáta v době nejnižší nezaměstnanosti za posledních 20 let? Kde hledat a jak efektivně inzerovat? Jak co nejlépe využít internetu a sociálních sítí pří náboru? Pozor, až polovina pracovních poměrů přitom končí ve zkušební době nebo během prvního roku. Absolvujte náš e-Seminář a využijte dobře fungující systémové know-how. Nalezněte a vyberte toho nejlepšího pracovníka s naší pomocí!

Konference: MŠ ve světle nové legislativy

Novinky ve školském právu, trestní odpovědnost MŠ, požární ochrana

27. 3. 2017 | Hotel Artemis****

Již 11. konference pro ředitele a pedagogy MŠ konaná pod záštitou měsíčníku Poradce ředitelky mateřské školy je speciálně na vaše přání zaměřena především legislativně. Seznámí vás se změnami, které přináší poslední novely školského zákona, shrne jejich dopad na chod MŠ, nabídne legislativně správná řešení praktických problémů, jež vás jako vedoucí MŠ často znejišťují, představí tipy, jak činnost MŠ co nejlépe ošetřit ve školním řádu, nebo vás připraví na kontrolu požární ochrany. Přijďte se zorientovat ve složité legislativě, prodiskutovat své problémy, nabrat novou energii do výuky a užitečně strávit příjemný den!

Nenechte si také ujít získat přímo na konferenci informace o exkluzivní celostátní soutěži pro mateřské školy, kterou pro vás pořádá časopis Poradce ředitelky MŠ ve spolupráci se společností Bonita Service Group s.r.o., partnerem naší konference. Neuvěřitelnou hlavní cenou je vybavení hřiště pro vítěznou školku v hodnotě čtvrt milionu korun! Zapojte se se svou mateřskou školou! Více informací v Poradci ředitelky MŠ a na konferenci 27. 3. 2017.

 

Seminář: Účetní gramotnost pro nefinanční manažery

Poodhalte tajemství účetních výkazů a vyčtěte z nich, jak bude vaše firma vydělávat!

28. 3. 2017 | Praha

Může vám účetnictví říct, zda váš podnik zbohatl, jak si na tom stojí a jaký je jeho další potenciál vydělávat? ANO! Jak tedy využít účetnictví, aby bylo pro vás maximálně přínosné? Nefinanční manažeři, ředitelé a majitelé firem jsou neustále konfrontováni s účetními výkazy. Znalost souvislostí mezi rozvahou a výsledovkou a schopnost odhalit v nich silné a slabé stránky firmy se tak stává velkou konkurenční výhodou! Zúčastněte se interaktivního semináře se zkušenou lektorkou, který je založen na příkladech z praxe a aktivním zapojení účastníků!

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

28. 3. 2017 | Praha

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

 

3měsíční intenzivní kurz: Profesionální finanční řízení 2017

Kalkulace – výkonové ukazatele – optimalizace produkční činnosti – plán, forecast - investice

30. 3. 2017 - 30. 6. 2017 | Praha

Potřebujete se zdokonalit ve světě financí? Přinášíme vám jedinečný kurz sestavený na míru těm, kteří přivítají prohloubení již praxí či studiem získaných znalostí a dovedností ve finančním řízení. Vylepšete vaše schopnosti zajišťovat a získávat kapitál vaší firmě a efektivněji a angažovaněji pracovat s jejími financemi.

Využijte výhody našeho 3měsíčního intenzivního kurzu, který byl sestaven na základě požadavků našich klientů. Tréninkem vás provede zkušená lektorka, jež doposud spolupracovala s řadou firem. Jednotlivé moduly jsou založeny na množství příkladů a případových studií a jejich mottem je maximální praktičnost a vaše aktivní zapojení. Kurz se zaměřuje na hlavní témata finančního řízení. Zapojte se do naší 3měsíční akademie profesionálního finančního řízení ještě dnes!

3měsíční intenzivní kurz: Profesionální finanční řízení 2017

Kalkulace – výkonové ukazatele – optimalizace produkční činnosti – plán, forecast - investice

31. 3. 2017 - 30. 6. 2017 | Brno

Potřebujete se zdokonalit ve světě financí? Přinášíme vám jedinečný kurz sestavený na míru těm, kteří přivítají prohloubení již praxí či studiem získaných znalostí a dovedností ve finančním řízení. Vylepšete vaše schopnosti zajišťovat a získávat kapitál vaší firmě a efektivněji a angažovaněji pracovat s jejími financemi.

Využijte výhody našeho 3měsíčního intenzivního kurzu, který byl sestaven na základě požadavků našich klientů. Tréninkem vás provede zkušená lektorka, jež doposud spolupracovala s řadou firem. Jednotlivé moduly jsou založeny na množství příkladů a případových studií a jejich mottem je maximální praktičnost a vaše aktivní zapojení. Kurz se zaměřuje na hlavní témata finančního řízení. Zapojte se do naší 3měsíční akademie profesionálního finančního řízení ještě dnes!

Seminář: Srážky ze mzdy po novele občanského zákoníku, exekuce a insolvence zaměstnanců

Jak se vyvarovat rizika i častých chyb zaměstnavatelů ve světle novely zákona

31. 3. 2017 | Praha

Zorientovat se v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti srážek ze mzdy, exekucí i insolvencí není žádná hračka. Pozor, od konce února navíc mění novela občanského zákoníku výši srážek a zaměstnavatele čekají i další změny v oblasti exekucí a insolvencí! Zjistěte, jak při provádění srážek ze mzdy postupovat vůči zaměstnancům, ale i vůči soudům, exekutorům a insolvenčním správcům s naší pomocí!

 

 

Konference: Novela zákoníku práce 2017: Revoluce pro zaměstnavatele

Jste připraveni na radikální změny?

4. 4. 2017 | Hotel Artemis****

Novela zákoníku práce 2017 zcela zásadním způsobem mění práva a povinnosti zaměstnavatelů. Nová pravidla, která už schválila vláda, se týkají nejen např. home office a dovolených, ale i převedení na jinou práci, DPP a DPČ a bezpodmínečně je musí znát každý zaměstnavatel. Pozor, novela zákoníku práce ještě více než dříve ochraňuje zaměstnance a kdo se nepřipraví na změny včas, ten riskuje porušení povinností a vysoké sankce. Zúčastněte se konference a nepropásněte nejzásadnější změny za posledních několik let!

Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Praktický vhled do oblasti firemních financí

6. 4. 2017 - 15. 6. 2017 | Praha

Každý manažer a podnikatel by měl disponovat znalostmi ekonomických vztahů a principů finančního řízení. Potřebujete získat nezbytný rozhled ve světě financí, aniž byste tuto oblast ovládali díky studiu či několikaleté praxi? Právě vám je určen náš 3měsíční vzdělávací kurz. Pod vedením zkušených a oblíbených lektorek dosáhnete řady vědomostí uplatnitelných ve vaší praxi. Jednotlivé moduly kurzu jsou ušité na míru speciálně pro neekonomy. Vstupte do světa financí a finančního řízení vyzbrojeni nezbytnými znalosti a rozhledem.

Seminář: Evidence pracovní doby a pracovněprávní novinky 2017

Povinnosti zaměstnavatele při evidenci docházky i pracovní doby a novinky v pracovním právu

10. 4. 2017 | Brno

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům evidenční povinnost. Na co všechno se vztahuje a musí být evidovány i přestávky v práci? Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas a musí s ní zaměstnanec souhlasit? V problematice evidence pracovní doby je řada nejasností, se kterými se zaměstnavatelé dennodenně v praxi potýkají. Jak navíc vše změní novela zákoníku práce 2017 a jaké další novinky vás čekají?

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2017

Legislativa, daňové aspekty, odvodové povinnosti a hrozba sankcí při jejich nedodržení

11. 4. 2017 | Praha

Za nelegální zaměstnávání cizinců uděluje inspekce stále vyšší pokuty: v Brně např. padla za nezákonné zaměstnávání Vietnamců pokuta 10 milionů korun! Chcete i Vy využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců.

Vzdělávací kurz: Facility manager

Zajistěte Vaší nemovitosti bezpečný a hladký provoz i nízké provozní náklady

19. 4. 2017 - 21. 5. 2017 | Praha

Máte na starosti správu budovy a chybí vám ucelený přehled o facility managementu? Přihlaste se na náš kurz, kde získáte celou šíři znalostí o správě prostor, infrastruktuře, službách i organizaci nemovitosti v souladu s aktuálními právními předpisy a normami. Staňte se profesionálním facility manažerem a zamezte plýtvání peněz při provozu budovy!

Semináře
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728     
«  únor 2017  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostakvizicearchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPPdružstvo důchodové pojištěníe-commercee-shopekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednáváníkomanditní společnost komunikacekomunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisyodpočet daněodpovědnost offshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpersonalistikapočítačové dovednostipodnikání na internetupojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazypřeměny obchodních společnostíproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová službaspolečnost s ručením omezenýmspotřebitelské soutěže statutární zástupcestavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba