Vzdělávání

Seminář: Stavební a technický dozor

Dozor při přípravě a realizaci výstavby v souladu se stavebním zákonem

27. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Kdo zodpovídá za přípravu a realizaci výstavby? Jaká práva a povinnosti má dozor státních orgánů? Pozor, v průběhu realizace stavby a přechodu stavby do užívání má nezastupitelnou úlohu rovněž stavební a technický dozor. A kdy může tzv. autorizovaný inspektor nahradit stavební úřad? Vyznejte se v nepřehledné spleti zákonů a nařízení s naší pomocí!

Webinář: Změny v DPH a ostatních daních 2016 a 2017

Nabytý průřez změnami v DPH - daně z příjmu - EET a další

Rok 2016 se nese ve znamení řady daňových změn, ať už v DPH, tak například u daní z příjmu. Zásadní dopad má kontrolní hlášení, netrpělivě se čeká také na start elektronické evidence tržeb. Musíte se ve změti daňových novinek vyznat? Máme pro Vás rychlé a efektivní řešení - 2hodinový webinář se zkušenou odbornicí na daně Ing. Olgou Hochmannovou. Připraví Vás i na chystané změny v roce 2017.

e-Seminář: Zpětná vazba, mentoring, koučink

Expertní metody podpory profesního i osobního růstu a jejich praktické využití

8. 7. 2016 - 29. 7. 2016 | e-Seminář

Také máte pocit, že Vaši zaměstnanci pouze hledají důvody, proč něco nejde udělat místo toho, aby přicházeli s návrhy řešení? Někdy stačí jen málo. Osvojte si prostřednictvím e-Semináře základní principy zpětné vazby, mentoringu a koučinku a aplikujte osvědčené techniky ve své každodenní praxi. Zaslané lekce si budete moci prostudovat v pohodlí domova či kanceláře v čase, který Vám vyhovuje.

e-Seminář: Jak pracovat ve Wordu efektivněji a rychleji

Praktické tipy, jak pracovat s textovým editorem na profesionální úrovni

8. 7. 2016 - 29. 7. 2016 | e-Seminář

Pracujete denně s textovým editorem, a přesto se vám občas stává, že se text rozpadá, jednotlivé části se očíslují jinak, než si přejete, a editor si „dělá, co chce“, čímž Vás velmi zdržuje? Prostřednictvím našeho e-Semináře se naučíte používat nástroje Wordu na profesionální úrovni, samostatně řešit obtížné problémy, upravit vzhled dokumentů a produkovat typograficky čisté texty.

Webinář: První fáze EET a její dopad na stravovací a ubytovací zařízení

Jedinečný webinář šitý na míru ubytovacím a stravovacím zařízením

Již několik týdnů je jisté, že většinu podnikatelských subjektů (pokud přijímají platby v hotovosti nebo podobným způsobem) čeká elektronická evidence tržeb. První fáze EET započne již 1. 12. 2016. Nejdříve se bude týkat segmentu ubytování, stravování a pohostinství. Patříte tam i Vy? Připravte se včas. Podcenění přípravy Vás může stát až 500 000 Kč! Získejte za pouhou hodinu a půl vše nezbytné a dejte vale pochybnostem a případným sankcím díky výkladu zkušeného odborníka RNDr. Ivana Brychty. Nebude chybět aktuální legislativa, praktické rady a tipy a například také výklady MF ČR a GFŘ k evidenci.

Webinář: Švarcsystém: jak obstát při kontrole z inspekce práce

Kde leží hranice mezi nelegální a legální prací a jak se vyvarovat sankcí

Dosud nezničitelný švarcsystém je problémem nejen pro vládu, ale také pro ministerstvo financí. Chybějící částky z odvodů mají vyřešit kontrolní výkazy u DPH, častější kontroly i postihy pro zaměstnavatele. Jeho úplné zrušení by znamenalo pro firmy velkou finanční i administrativní zátěž, omezení činnosti a propouštění. V praxi navíc firmy i samostatně výdělečné osoby i nadále čelí nejistotě, zda zvolený právní vztah nebude některým z orgánů kontroly vyhodnocen jako protiprávní švarcsystém.

Workshop: Stress management pro manažery aneb Jak na stres bez stresu

Naučte se zacházet se svým stresem: práce se stresem na úrovni myšlení, emocí a těla

19. 7. 2016 | Praha 3, Žižkov

Zajisté také znáte pocit, kdy se Vám nedaří tak, jak byste si přáli, v práci příliš nestíháte a ještě se Vám například blíží deadline důležitého projektu? Vaše tělo na to reaguje nepříjemným tlakem na hrudi a cítíte vnitřní napětí... Jste vyčerpaní, stažení do sebe... Máme pro Vás účinné řešení! Naučte se pod vedením zkušené koučky zacházet se svým stresem. Sami se v malé skupince naučíte, jak ho zvládnout, abyste se cítili o poznání lépe. Dejte vale nepříjemnému stresu. Stačí Vám k tomu jediný den!

Seminář: Zjednodušené podlimitní řízení od 1. 10. 2016

Pravidla ZPŘ po novém zákoně o zadávání veřejných zakázek

19. 7. 2016 | Hotel Tristar

ZPŘ bude podle všeho nejčastějším typem řízení, který budou zadavatelé využívat po účinnosti nového zákona od 1. 10. 2016. Praktický seminář Vás proto jako dodavatele provede ZPŘ krok za krokem, abyste uspěli v soutěži o zakázku. Vede Vlastimil Fidler z MMR ČR. 

Seminář: Registr smluv a nové povinnosti od 1. 7. 2016

Nové požadavky při uzavírání smluv - Návody pro prevenci rizik a sankcí

20. 7. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Od července 2016 se v centrálním registru smluv povinně zveřejňují všechny uzavřené smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tisíc korun. Zákonodárci zároveň nastavili velmi přísnou sankci pro případ, kdy smlouva zveřejněna nebude. Taková smlouva bez zveřejnění nenabude účinnosti a nakonec bude ze zákona zrušena! Porušení povinnosti zveřejnit smlouvu se velmi citelně dotkne všech účastníků smlouvy. Seznamte se na praktickém semináři se všemi požadavky a hlavně se správným postupem!

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Vzdělávací kurz: Specialista nákupu

Optimalizace nákupu + nákupní logistika + dodržování legislativy = efektivita, profit, jistota

26. 7. 2016 - 23. 9. 2016 | Alpin Avion*** - Praha 4 - Krč
Význam funkce nákupu neustále roste, protože díky němu může společnost snížit náklady a zvýšit svou konkurenceschopnost. Úměrně tomu také rostou nároky na funkci specialisty či manažera nákupu kladené, přičemž dostupné informační zdroje, potřebné pro tuto pozici, jsou dost roztříštěné. Cílem našeho kurzu je nabídnout ucelený pohled na problematiku nákupu, ve kterém odborní lektoři nabídnou řešení v oblasti optimalizace a logistiky nákupu či právního zajištění nákupu s prakticky aplikovatelnými výstupy.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

26. 7. 2016 | Praha 3, Žižkov

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Vzdělávací kurz: Moderní prodejce - certifikovaný kurz

Unikátní kombinované vzdělávání pro obchodníky – získejte ucelený systém prodejních a marketingových dovedností již za 7 týdnů!

27. 7. 2016 - 23. 9. 2016 | Distanční vzdělávací kurz

Posíláte své obchodníky na různá školení a máte pocit, že jejich vzdělávání schází ucelenost, koncepčnost a hlubší záměr? Potom je přihlaste na náš kurz, kde získají celou šíři znalostí a dovedností, které odlišují nadprůměrné obchodníky 21. století od nemoderních a průměrných. Lektoři našeho kurzu jsou uznávanými odborníky na problematiku komunikace, prodejních dovedností i marketingu a během pouhých 7 týdnů s vašimi obchodníky projdou vše, co je nutné k nastartování jejich efektivnější prodejní kariéry.

Online training: Triky moderního personalisty

Rizika a problémy HR managementu a jejich řešení v praxi

27. 7. 2016 - 9. 9. 2016 | Distanční vzdělávací kurzy

Vznik a skončení pracovního poměru jsou z hlediska personalistů považovány za nejrizikovější oblasti práce každého personalisty. Nerespektováním pravidel může dojít k závažným pochybením spojeným s často vysokým finančním plněním jako důsledkem prohraných soudních sporů se zaměstnanci. Personalisté jsou tak pod neustálým legislativním tlakem. Interaktivní vzdělávací kurz provede účastníky nejproblematičtějšími oblastmi a přidá řadu praktických návodů, rad a tipů ihned aplikovatelných v praxi.

Seminář: Vyjednávací dovednosti při prodeji přes telefon

Zažeňte námitky a pochybnosti zákazníků osvědčenými principy a technikami

28. 7. 2016 | Praha 3, Žižkov

Konkurenční tlak na firmy sílí a stále více společností zkouší všechny možné formy prodeje, aby přesvědčily zákazníky a dosáhly tak profitu. Tento seminář založený na základě dlouholetých zkušeností úspěšných prodejců na celém světě Vám za pomoci konkrétních, přehledných a praktických tipů nabídne možnosti, jak zvýšit vaše šance při prodeji, reklamacích zákazníků i obhajování obchodních podmínek.

Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po novém zákoně od 1. 10. 2016

Získejte potřebné know-how ještě před účinností ZZVZ a snižte nejistotu při zadávání!

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je už jen několik týdnů daleko a změn pro zadavatele je velké množství. Nenechte se ale odradit od zadávání zakázek – potřebné know-how a informace o změnách, které Vám nová právní úprava přináší, vám předá oblíbený lektor Mgr. Jan Turek v již 7., kompletně zaktualizovaném běhu komplexního odborného kurzu. Všechny fáze zadávacího řízení se všemi změnami uceleně, srozumitelně a prakticky, navíc v ideální čas – těsně před účinností nového zákona!

Vzdělávací kurz: Exekuce a srážky ze mzdy 2016

Praktické příklady – postupy – zkušenosti z praxe – časté chyby a jak se jim vyhnout

9. 8. 2016 - 9. 9. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Exekuce a srážky ze mzdy - problematická oblast mzdového účetnictví. Musí tomu tak opravdu být i ve Vašem případě? Zbavte se všech pochybností a usnadněte si vlastní práci! Připravili jsme pro Vás nenáročný vzdělávací kurz pod vedením zkušené a velmi sympatické odbornice z praxe Vladislavy Dvořákové, DiS. Za jeden měsíc díky 3 praktickým seminářům budete danou oblast ovládat s přehledem a bez zbytečného váhaní. Stačí pouze jeden měsíc k Vašemu profesnímu zdokonalení.

Seminář: Nový celní zákon v ČR: novinky, nástrahy, praktické rady

Zcela nový celní zákon a souhrnná novela, jež změní na 40 souvisejících zákonů - připravte se na změny

9. 8. 2016 | Praha 3, Žižkov

Dovozní a vývozní firmy, zbystřete. Poslanecká sněmovna již schválila zcela nový celní zákon! Ten především pro menší firmy přinese zjednodušení celního řízení. Společně s celním zákonem došlo k přijetí souhrnné novely, kvůli níž se změní více než 40 souvisejících legislativních předpisů. Zákon, který nabyde účinnost v den vyhlášení ve Sbírce zákonů, v současné době projednává Senát.

Seminář: EET a zákon o prokazování původu majetku - praxe, postupy, sankce, rady a tipy

10. 8. 2016 | Praha 3, Žižkov

První fáze EET odstartuje již 1. prosince 2016! Připravte se na ni s dostatečným předstihem, protože sankce za správní delikty dosahují výšky až 500 000 Kč! První fáze zavádění dopadne na ubytovací a stravovací zařízení. Další se od 1. 3. 2017 zaměří na maloobchod a velkoobchod. Připravte se na EET z hlediska informačního, procesního i implementačního pod vedením odborníka. Zaměří se také na prokazování původu majetku, tedy majetkové přiznání.

Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Jak na optimální dílenské řízení, plánování kapacit a zavedení LEAN

11. 8. 2016 - 14. 9. 2016 | Brno - Holiday Inn Brno

Unikátní vzdělávací kurz v Brně pro všechny, kteří se podílejí na řízení výroby, a mají tedy bytostný zájem na eliminaci problémů a konfliktů na pracovišti, zvyšování flexibility a produktivity produkce, přesné plánování a logistiku a nasazení moderních metod řízení produkce (LEAN).

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

Vzdělávací kurz: Personalistika pro mistry a vedoucí provozu

Vedení týmu – pracovněprávní minimum – BOZP

22. 8. 2016 - 4. 11. 2016 | Praha 3, Žižkov

Mistři, vedoucí provozu a předáci musejí často nad rámec své běžné práce „suplovat" roli kouče, manažera, právníka i smírčího soudce. Nejen proto je nezbytně nutné, abyste zvládali hned několik pracovních pozic najednou. S tím vším Vám pomůže náš komplexní vzdělávací kurz, který provede mistry a vedoucí provozu ve výrobě nejproblematičtějšími oblastmi jejich práce a navíc přidá řadu praktických návodů, rad a tipů ihned aplikovatelných v praxi.

Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU (soukromý sektor)

Ovládněte bravurně proces získání a udržení dotace v rozpočtovém období 2014–2020 již za 8 týdnů!

7. 9. 2016 - 4. 11. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Financování projektů z fondů Evropské unie představuje pro firmy cenný zdroj příjmů. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům návody pro zvládnutí přípravné a realizační fáze jejich projektů (s důrazem na projektovou žádost), aby maximalizovali úspěšnost při čerpání evropských prostředků. Kurz je zařazen v ideálním období v době vyhlášení řady očekávaných dotačních výzev pro podnikatele.

Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU (veřejný sektor)

Ovládněte bravurně proces získání a udržení dotace v rozpočtovém období 2014–2020 již za 8 týdnů!

8. 9. 2016 - 4. 11. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Cílem kurzu určeného pro zástupce veřejného sektoru a neziskových subjektů je poskytnout účastníkům návody pro zvládnutí přípravné a realizační fáze projektů financovaných z fondů EU (s důrazem na projektovou žádost), aby maximalizovali úspěšnost při čerpání evropských prostředků. Kurz je zařazen v ideálním čase a jeho důležitou součástí jsou i informace k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Vzdělávací kurz: Manažerské účetnictví online

Zvládněte vše pouze za 7 týdnů a bez absence v zaměstnání

13. 9. 2016 - 31. 10. 2016 | Distanční vzdělávací kurzy

Manažerské účetnictví kombinuje znalosti z různých podnikových oblastí, jako jsou kalkulace, rozpočetnictví, finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví či controlling. Jeho cílem je poskytování podkladů pro efektivní řízení podniku. Pro správnou orientaci v manažerském účetnictví nemusíte absolvovat dlouhodobé studium na vysoké škole! Potřebné vědomosti můžete získat již za 7 týdnů na druhém opakování našeho úspěšného online kurzu.

Konference: EET již od 1. 12. 2016! Připravte se efektivně a včas

Jeden den, pět pohledů: princip fungování - sankce - dopady na byznys - výhody vs. nevýhody - jednotlivé vlny v praxi

14. 9. 2016 | Hotel Artemis****

Jen pár týdnů zbývá do toho, než se největší legislativní novinka v oblasti DPH a zároveň obrovský strašák podnikatelů a živnostníků spustí. Od 1. 12. 2016 se první vlna zavádění dotkne ubytovacích a stravovacích zařízení. Další bude následovat v případě maloobchodu a velkoobchodu. Jste na EET opravdu připraveni z hlediska informačního, procesního i implementačního? Načerpejte nezbytné informace a praktické rady od pěti předních odborníků. Vyhněte se sankcím ve výši až 500 000 Kč!

Konference: MŠ Aktuálně: legislativa a inovace

Povinné předškolní vzdělávání 2017 a nové metody práce v MŠ

3. 10. 2016 | Hotel Artemis****
Časopis Poradce ředitelky mateřské školy pořádá jubilejní slavnostní 10. konferenci. Tradiční konference vás seznámí se změnami, které přináší další novela školského zákona, shrne jejich dopad na chod MŠ, představí nové metody práce s předškolními dětmi a přinese spoustu užitečných tipů do výuky. Přijďte se zorientovat ve složité legislativě, prodiskutovat své problémy, nabrat novou energii do výuky a užitečně strávit příjemný den. Oslavte naše výročí spolu s námi, čekají Vás též zajímavé dárky a překvapení!

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik S akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

Semináře
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
2021222324
25
26
27282930   
«  červen 2016  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostarchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPPdružstvo důchodové pojištěníekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednáváníkomanditní společnostkomunikace komunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisyodpočet daněodpovědnost offshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpersonalistikapočítačové dovednostipojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazyproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová službaspolečnost s ručením omezenýmspotřebitelské soutěžestatutární zástupce stavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba