Vzdělávání

Seminář: Rizika zaměstnavatelů - dovolená, pracovní doba, překážky v práci

Co způsobuje zaměstnavatelům v praxi největší problémy a kde nejčastěji chybují

31. 5. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Seminář se zaměří na časté chyby zaměstnavatelů a jejich možné důsledky, ať již ze strany samotných zaměstnanců, nebo kontrolních orgánů. Zatímco pracovní doba a její evidence patří mezi časté cíle kontrol z inspekce práce, vůbec nejčastěji porušují zaměstnavatelé povinnosti na úseku čerpání dovolené. A jakou revoluci ve výpočtu dovolené přinese novela zákoníku práce? Seznamte se s připravovanými legislativními změnami i stávajícími právními předpisy, které dělají v praxi zaměstnavatelům největší problémy!

Seminář: Efektivní vedení týmů a lidí pro ředitele škol

Moderní leadership ve škole – ředitel školy jako kvalitní lídr

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál. Systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership  – je proto klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale tuto dovednost současně systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků.

Zkušený lektor s dlouholetou praxí vedení školy vám představí současné trendy v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti. V neposlední řadě vás seznámíme s konkrétními návody, nápady a osvědčenými modely a řešeními z praxe. Využijte možnost odborné konzultace vašeho problému!

Seminář: Zaměstnanecké benefity 2016

Jak odměnit zaměstnance spravedlivě a z daňového hlediska správně!

3. 6. 2016 | Praha 3, Žižkov

Poskytování různorodé škály plnění zaměstnancům vedle jejich mzdy se již stalo standardní složkou odměňování. Kromě motivačního charakteru pro stávající zaměstnance je rozsah poskytovaných zaměstnaneckých benefitů často rozhodujícím aspektem pro uchazeče o práci při volbě mezi konkurenčními nabídkami zaměstnání. A to je v dnešní době, kdy je kritických nedostatek kvalitních zaměstnanců, obzvláště důležité. Seminář poskytne nejenom přehled o nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých benefitech, ale také návod, jak zabránit tomu, aby se odměna zaměstnance nestala při daňové kontrole trestem pro zaměstnavatele.

Seminář: Výhody holdingového uspořádání a související korporátní transakce

Finanční transakce - Převod majetku - Praktické příklady

Nadnárodní korporace jsou téměř bez výjimky uspořádány v rámci holdingových struktur. Holdingové uspořádání přitom může mít svá pozitiva i pro společnosti nedosahující mezinárodní úrovně. Vztahy mezi společnostmi v rámci holdingu a nastavení možných finančních toků či nakládání s majetkem v kontextu společností ve skupině co nejefektivněji - to jsou hlavní body programu praktického semináře. Exkluzivní spolupráce s AK Havel, Holásek & Partners pokračuje! 

Seminář: Daně aktuálně: Změny, daňová kontrola a optimalizace v roce 2016

EET – kontrolní hlášení – daně z nemovitých věcí – změny v DPH – daně z příjmů - dopady daňových novinek v praxi

Daně v letošním roce procházejí řadou významných změn. Nejvýznamněji se nejen mediálně projednávají první dopady kontrolního hlášení a chystaná velká změna - elektronická evidence tržeb. Změny se však týkají také daní z nemovitých věcí, daní z příjmu nebo DPH. Vyznat se v nich je kvůli Vaší odpovědnosti ve firmě klíčové a vyžaduje neustálé sledování nové legislativy.
 
Netápejte a načerpejte všechny potřebné informace v oblasti daní za tento rok. Postačí Vám jediný den! Klíčoví zástupci z Generálního finančního ředitelství, ale také odborníci z praxe Vám zprostředkují cenné informace, rady a tipy! Navíc se mezi prvními dozvíte, jaké novinky se u daní chystají na rok 2017! Rozlučte se s obavami z neznalosti daní!

Seminář: Analýza finančního zdraví firmy v počítačovém prostředí pro začátečníky

Jak s využitím chytrých aplikací či software zhodnotit účetní výkazy firmy

10. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Nemusíte být účetním nebo finančním manažerem, abyste se orientovali ve výsledcích z účetních výkazů a pochopili klíčové souvislosti. Finanční analýzu můžete přenechat chytrému nástroji, který ji provede za Vás! Nechcete se však pouštět na nákladnou a časově náročnou cestu vývoje informačního systému na zakázku? Dodavatelů hotových řešení jsou na českém trhu desítky. Projít si jejich produkty, každý vyzkoušet a zjistit, zda Vám jejich logika, nabídka funkcí, styl práce a ovládání budou vyhovovat, je často náročný úkol. Nalezněte s naší pomocí vhodný firemní informační systém!

Webinář: Nařízení eIDAS a změny nejen ve spisové službě již od 1. 7. 2016

Zásadní informace o nařízení o elektronické identifikaci a podpisu přehledně a rychle

Již 1. 7. 2016 vstoupí v platnost nařízení eIDAS, jež vnese do oběhu dokumentů organizací některé nové prvky, a to jak na úrovni EU, tak Česka. Víte, co se jím změní a jak se nás všech dotkne? Toto nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 se zabývá elektronickou identifikací a službami vytvářejícími důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Bude se Vás týkat povinně, nebo jen fakultativně? Zvládněte jeho implementaci hravě! Stačí jeden den s naším odborníkem.

Webinář: Školní úrazy a jejich evidence

Jak správně evidovat, registrovat a odškodňovat školní úrazy podle platné legislativy

Školní výlety jsou tu a bohužel s nimi i zvýšené riziko školních úrazů. Nevíte si rady s jejich evidencí? Jak správně sepsat záznam o úrazu pro rodiče zraněných dětí, ale i pro Českou školní inspekci? A kdy a za jakých podmínek po vás mohou rodiče žáků požadovat odškodnění? Jak reagovat na stížnosti? Na našem webináři se také dozvíte, jak je problematika úrazů legislativně ošetřena. Neopomeneme ani povinnosti pro soukromé MŠ, ZŠ, SŠ, tábory, příměstské tábory i další volnočasové aktivity. Lektorka s dlouholetou odbornou praxí zodpoví i vaše konkrétní dotazy!

 

Konference: Nakládání s osobními údaji – rizika, zodpovědnost, sankce

Ochrana citlivých dat v praxi firem a organizací

15. 6. 2016 | Hotel Artemis****

Otázku, jak zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem, řeší každá firma i organizace. Jiná pravidla platí při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, jiná zase při marketingové a obchodní činnosti. Zajištění ochrany osobních údajů navíc není v praxi vždy jednoduchá záležitost, zejména z důvodu velmi obecné úpravy obsažené v ZOOÚ a velkého množství souvisejících právních předpisů. Za každé pochybení přitom hrozí vysoké sankce! Získejte komplexní informace na naší konferenci a ptejte se expertů na ochranu osobních údajů i zástupců z ÚOOÚ.

Seminář: Excel v praxi účetních

20. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Potřebujete Excel ke své každodenní práci, ale víte, že s jeho užíváním máte problémy? Chcete se zbavit stávajících pochybnosti při práci v něm? Toužíte se naučit či osvěžit nové funkce a nástroje v Excelu? Zlepšete a zrychlete svoje dovednosti v jeho užívání během jediného dne! Garantujeme řadu praktických příkladů s předním odborníkem Ing. Markem Laurenčíkem, MBA!

 

Zkušený lektor na Excel - množství praktických příkladů - prostor pro Vaše dotazy

 

+ BONUS – lektorova kniha Excel – pokročilé nástroje v ceně semináře!

Multicomponent Training: Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě

Finanční zdraví – výkonové ukazatele – optimalizace produkční činnosti – cenotvorba - plán, forecast

Využijte jedinečné příležitosti prohloubit Vaše již praxí či studiem získané znalosti a dovednosti ve finančním řízení specificky ve výrobní firmě, a to maximálně prakticky. Ovládněte s přehledem finanční řízení. Vylepšete Vaše schopnosti zajišťovat a získávat kapitál firmě. Naučte se lépe pracovat s odbornými termíny v oblasti finančního řízení a naučte se efektivněji a angažovaněji pracovat s financemi Vaší výrobní firmy!

Využijte benefity našeho jedinečného kurzu, jimiž jsou zkušená lektorka, množství příkladů a případových studií, praktičnost a minimální nároky na Váš čas. Navštivte naši letní akademii finančního řízení ve výrobní firmě a rozlučte se od září s jakýmikoliv pochybnostmi ve finančním řízení.

Seminář: Odpovědnost zaměstnance za škodu – mýty versus realita

Kdy zaměstanec odpovídá za škodu a jak postupovat v případě vzniku škody

21. 6. 2016 | Praha 3, Žižkov

Mezi zaměstnavateli panuje řada mýtů souvisejících se škodou způsobenou zaměstnancem. Kdy vzniká odpovědnost zaměstnance za škodu, a kdy nikoliv? Jaké režimy odpovědnosti za škodu je možné se zaměstnancem sjednat a za jakých podmínek? Jakým způsobem postupovat v případě, že dojde ke vzniku škody, a zejména jakým způsobem škodu vymáhat? Nejen tyto otázky Vám zodpoví náš praktický seminář.

  

Seminář: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek od 1. 10. 2016

Komplexní a včasná příprava na změny s Vlastimilem Fidlerem z MMR ČR

21. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Zadavatelé, víte, co pro vás znamená nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. 10. 2016? Zúčastněte se praktického semináře pod vedením spoluautora nové normy JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, kterého budete mít exkluzivně k dispozici pro diskusi a individuální dotazy!

Seminář: Tajemství úspěchu Tomáše Bati nejen ve výrobě

Inspirativní principy řízení výroby nejslavnějšího zlínského podnikatele

22. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

„Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ Zúčastněte se inspirativního workshopu o nadčasových principech výroby, způsobech motivace spolupracovníků a efektivní organizaci práce Tomáše Bati, jemuž se podařilo vybudovat (takřka od nuly) světový závod se sítí 2500 prodejen na čtyřech kontinentech a expandovat i v těžkých dobách války a jiných krizí.

Seminář: Výhody a úskalí home office

Problematika výkonu práce z domova v praxi a připravované legislativní změny

22. 6. 2016 | Praha 3, Žižkov

Home office nebo homeworking, případně i práce na dálku (teleworking) patří mezi moderní a stále častěji používané a požadované způsoby výkonu práce zaměstnancem. Vedle nesporných výhod pro zaměstnance však tento způsob může představovat závažná úskalí a případné vícenáklady pro zaměstnavatele, a to nejen z důvodu současné nedostatečné právní úpravy. Neriskujte zbytečně a předejděte sankcím s naší pomocí!

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

23. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

Seminář: Tajemství úspěchu Tomáše Bati nejen ve výrobě

Inspirativní principy řízení výroby nejslavnějšího zlínského podnikatele

„Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ Zúčastněte se inspirativního workshopu o nadčasových principech výroby, způsobech motivace spolupracovníků a efektivní organizaci práce Tomáše Bati, jemuž se podařilo vybudovat (takřka od nuly) světový závod se sítí 2500 prodejen na čtyřech kontinentech a expandovat i v těžkých dobách války a jiných krizí.

Seminář: Registr smluv a nové povinnosti od 1. 7. 2016

Nové požadavky při uzavírání smluv - Návody pro prevenci rizik a sankcí

23. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Od července 2016 se budou v centrálním registru smluv povinně zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tisíc korun. Zákonodárci zároveň nastavili velmi přísnou sankci pro případ, kdy smlouva zveřejněna nebude. Taková smlouva bez zveřejnění nenabude účinnosti a nakonec bude ze zákona zrušena! Porušení povinnosti zveřejnit smlouvu se velmi citelně dotkne všech účastníků smlouvy. Seznamte se na praktickém semináři se všemi požadavky a hlavně se správným postupem!

Seminář: Stavební a technický dozor

Dozor při přípravě a realizaci výstavby v souladu se stavebním zákonem

27. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

Kdo zodpovídá za přípravu a realizaci výstavby? Jaká práva a povinnosti má dozor státních orgánů? Pozor, v průběhu realizace stavby a přechodu stavby do užívání má nezastupitelnou úlohu rovněž stavební a technický dozor. A kdy může tzv. autorizovaný inspektor nahradit stavební úřad? Vyznejte se v nepřehledné spleti zákonů a nařízení s naší pomocí!

Seminář: Nové povinnosti po novele zákona o odpadech

Jak v praxi řešit problémy po 41. novele zákona o odpadech

28. 6. 2016 | Praha 4 Zelený pruh

V pořadí již 41. aktuální novela zákona o odpadech a změny jeho prováděcích předpisů zavazují původce a odpadové firmy k novým povinnostem. Získejte návody, jak řešit nejrizikovější situace! Dozvíte se i o dalších chystaných změnách, včetně zcela nového zákona o odpadech.

Vzdělávací kurz: Specialista nákupu

Optimalizace nákupu + nákupní logistika + dodržování legislativy = efektivita, profit, jistota

26. 7. 2016 - 23. 9. 2016 | Alpin Avion*** - Praha 4 - Krč
Význam funkce nákupu neustále roste, protože díky němu může společnost snížit náklady a zvýšit svou konkurenceschopnost. Úměrně tomu také rostou nároky na funkci specialisty či manažera nákupu kladené, přičemž dostupné informační zdroje, potřebné pro tuto pozici, jsou dost roztříštěné. Cílem našeho kurzu je nabídnout ucelený pohled na problematiku nákupu, ve kterém odborní lektoři nabídnou řešení v oblasti optimalizace a logistiky nákupu či právního zajištění nákupu s prakticky aplikovatelnými výstupy.

Vzdělávací kurz: Moderní prodejce - certifikovaný kurz

Unikátní kombinované vzdělávání pro obchodníky – získejte ucelený systém prodejních a marketingových dovedností již za 7 týdnů!

27. 7. 2016 - 23. 9. 2016 | Distanční vzdělávací kurz

Posíláte své obchodníky na různá školení a máte pocit, že jejich vzdělávání schází ucelenost, koncepčnost a hlubší záměr? Potom je přihlaste na náš kurz, kde získají celou šíři znalostí a dovedností, které odlišují nadprůměrné obchodníky 21. století od nemoderních a průměrných. Lektoři našeho kurzu jsou uznávanými odborníky na problematiku komunikace, prodejních dovedností i marketingu a během pouhých 7 týdnů s vašimi obchodníky projdou vše, co je nutné k nastartování jejich efektivnější prodejní kariéry.

Online training: Triky moderního personalisty

Rizika a problémy HR managementu a jejich řešení v praxi

27. 7. 2016 - 9. 9. 2016 | Distanční vzdělávací kurzy

Vznik a skončení pracovního poměru jsou z hlediska personalistů považovány za nejrizikovější oblasti práce každého personalisty. Nerespektováním pravidel může dojít k závažným pochybením spojeným s často vysokým finančním plněním jako důsledkem prohraných soudních sporů se zaměstnanci. Personalisté jsou tak pod neustálým legislativním tlakem. Interaktivní vzdělávací kurz provede účastníky nejproblematičtějšími oblastmi a přidá řadu praktických návodů, rad a tipů ihned aplikovatelných v praxi.

Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po novém zákoně od 1. 10. 2016

Získejte potřebné know-how ještě před účinností ZZVZ a snižte nejistotu při zadávání!

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je už jen několik týdnů daleko a změn pro zadavatele je velké množství. Nenechte se ale odradit od zadávání zakázek – potřebné know-how a informace o změnách, které Vám nová právní úprava přináší, vám předá oblíbený lektor Mgr. Jan Turek v již 7., kompletně zaktualizovaném běhu komplexního odborného kurzu. Všechny fáze zadávacího řízení se všemi změnami uceleně, srozumitelně a prakticky, navíc v ideální čas – těsně před účinností nového zákona!

Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Jak na optimální dílenské řízení, plánování kapacit a zavedení LEAN

11. 8. 2016 - 14. 9. 2016 | Brno - Holiday Inn Brno

Unikátní vzdělávací kurz v Brně pro všechny, kteří se podílejí na řízení výroby, a mají tedy bytostný zájem na eliminaci problémů a konfliktů na pracovišti, zvyšování flexibility a produktivity produkce, přesné plánování a logistiku a nasazení moderních metod řízení produkce (LEAN).

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

Semináře
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
29
3031     
«  květen 2016  »

Naše znalosti pro Váš úspěch

Oblíbené
akciová společnostarchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPP družstvodůchodové pojištěníekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednávání komanditní společnostkomunikacekomunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpady odpisyodpočet daněodpovědnostoffshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpersonalistikapočítačové dovednostipojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazyproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspam spisová službaspolečnost s ručením omezenýmspotřebitelské soutěžestatutární zástupcestavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba