Vzdělávání

Seminář: BOZP a PO – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2017

Maximum pro bezpečnost na vašem pracovišti a přehled aktuálně platných povinností pro rok 2017

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Chcete se vyhnout sankcím v případě kontroly státního orgánu? Díky našemu semináři si můžete být zcela jisti, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2017! Seznamte se s nejčastějšími nedostatky, minimalizujte riziko pracovní úrazů a předejděte sankcím.

Každý účastník získá jako dárek praktickou příručku PRVNÍ POMOC.

 

Webinář: Životní cyklus a obnova budov

Údržba a obnova budovy z pohledu nákladů

Webinář je zaměřen především na životní cyklus budovy z pohledu nákladů (Life-Cycle Cost). Výklad bude zaměřen na oblast údržby i na obnovu budov. V průběhu webináře bude předvedena aplikace Buildpass, která řeší problematiku plánování obnovy a údržby budov. Tato aplikace byla vyvinuta na ČVUT v rámci výzkumných aktivit.

Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami od 1. 10. 2016

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu – výklad pro pracovníky na straně zadavatele

Zákon o veřejných zakázkách, resp. o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Exkluzivní seminář Mgr. Markéty Adámkové, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR, vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

Tento termín je již plně obsazen, prosím přihlaste se zde na další konání tohoto semináře dne 23. listopadu 2016.

 

Seminář: Zjednodušené podlimitní řízení po 1. 10. 2016

Pravidla ZPŘ po novém zákoně o zadávání veřejných zakázek

26. 10. 2016 | Hotel Olympik

ZPŘ bude podle všeho nejčastějším typem řízení, který budou zadavatelé využívat po účinnosti nového zákona od 1. 10. 2016. Praktický seminář Vás proto jako zadavatele provede ZPŘ krok za krokem a jako dodavateli vám pomůže, abyste uspěli v soutěži o zakázku. Vede Vlastimil Fidler z MMR ČR. 

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

Seminář: Marketingové soutěže: Nová pravidla od 1. 1. 2017

Co přinese nový zákon o hazardních hrách? Jak legálně a bez rizika sankcí pořádat spotřebitelské soutěže?

Pozor, od 1. 1. 2017 je účinný nový zákon o hazardních hrách, který přináší nová pravidla a navíc uvolňuje možnosti soutěžních mechanik!

Pořádáte či organizujete soutěže o ceny na podporu prodeje? Dodržet všechna zákonná opatření, abyste uspořádali spotřebitelskou soutěž legálně, není vůbec jednoduché. Specializovaný finanční úřad navíc stále přísněji posuzuje jednotlivé mechaniky a výše pokut prudce roste. Absolvujte náš seminář, zorientujte se v nepřehledné problematice marketingových soutěží a organizujte soutěže o ceny dle zákona.

Seminář: Efektivní tvorba reklamy krok za krokem

Investice do image se vyplatí – image vytváří přidanou hodnotu značky

31. 10. 2016 | Praha

Reklama, která prodává, je sen každého marketéra i majitele společnosti. Odlišit svou značku na trhu, kde dnes vládne hyperkonkurence, lze především geniální reklamní kampaní. Každý den totiž spotřebitel vidí, slyší a zaznamená doslova tisíce reklam – zapsat se do vědomí zákazníka je tak stále náročnější. Zúčastněte se proto semináře a nechte si poradit, jak dělat reklamu skutečně efektivně a do čeho se vyplatí investovat své zdroje, čas i peníze. Pozor, seminář vede odborník, který jako kreativní ředitel vytvářel stovky úspěšných reklamních kampaní!

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Seminář: Marketingové soutěže: Nová pravidla od 1. 1. 2017

Co přinese nový zákon o hazardních hrách? Jak legálně a bez rizika sankcí pořádat spotřebitelské soutěže?

3. 11. 2016 | Praha

Pozor, od 1. 1. 2017 je účinný nový zákon o hazardních hrách, který přináší nová pravidla a navíc uvolňuje možnosti soutěžních mechanik!

Pořádáte či organizujete soutěže o ceny na podporu prodeje? Dodržet všechna zákonná opatření, abyste uspořádali spotřebitelskou soutěž legálně, není vůbec jednoduché. Specializovaný finanční úřad navíc stále přísněji posuzuje jednotlivé mechaniky a výše pokut prudce roste. Absolvujte náš seminář, zorientujte se v nepřehledné problematice marketingových soutěží a organizujte soutěže o ceny dle zákona.

Transferové ceny ve firemní praxi

Získejte informace, jak správně vyplnit přílohu k daňovému přiznání tykající se převodních cen

Daňové kontroly finančních úřadů se stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Pozor, nově mají daňoví poplatníci dokonce povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání! Nastavte správně své transferové ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu. Těšíme se na Vás na praktickém jednodenním semináři pod vedením předního odborníka.

e-Seminář: Hodnocení zaměstnanců

Jak provést hodnocení a jak pomoci svým zaměstnancům efektivně si stanovit profesní cíle

4. 11. 2016 - 25. 11. 2016 | e-Seminář

Jak se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za uplynulé období? Jak je co nejlépe připravit na další období, motivovat a stimulovat? Někdy navíc musíte svým pracovníkům sdělovat i nepříjemné zprávy, což není vždy jednoduché. Absolvujte náš e-Seminář a využijte dobře fungující systémové know-how. Zvládněte vedení hodnoticích pohovorů s naší pomocí!

e-Seminář: Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby

Zorientujte se ve všech změnách a získejte vzorovou dokumentaci

4. 11. 2016 - 25. 11. 2016 | e-Seminář

Pozor, právě teď aktuální! Vláda změnila nařízení o vyplácení bolestného za pracovní úrazy! Jaké jsou podmínky pro evidenci a hlášení pracovních úrazů? Díky našemu e-Semináři si utvoříte zcela jasnou představu o správných postupech v praxi podle čerstvých legislativních změn. Prostudujte si jednotlivé lekce a ověřte si své znalosti v interaktivních testech.

Webinář: Jak dát výpověď pro nadbytečnost

Postupujte v souladu se zákonem a vyvarujte se neplatnosti výpovědi!

4. 11. 2016 - 4. 11. 2016 | Online - přímý přenos

Nadbytečnost nastává ve chvíli, kdy zaměstnavatel nemá zájem přidělovat zaměstnanci novou práci a kdy se tak stává výkon jeho práce nepotřebným. Kdy je však organizační změna účelová a fingovaná a v jakých případech se výpověď stává neplatnou? Pozor, právě nadbytečnost v důsledku organizační změny je nejčastěji uplatňovaným výpovědním důvodem! Zúčastněte se webináře a zjistěte, jaké nástrahy přináší výpověď pro nadbytečnost. Upozorníme vás také na často se vyskytující chyby a nabídneme řešení sporných záležitostí.

Konference: Inkluze v praxi vaší školy

Financování a personální zajištění podpůrných opatření

7. 11. 2016 | Hotel Artemis****

Již 1. 9. 2016 nabude účinnosti novela školského zákona, jež zavádí do praxe běžných škol povinnost uplatňovat principy tzv. společného vzdělávání. Do běžných škol budou již od září na žádost rodičů přijímáni žáci s různými typy a stupni znevýhodnění, jejichž výuka vyžaduje uplatnění tzv. podpůrných opatření. Jaké problémy se skutečně objeví v praxi? A jak na situaci pohlíží odborníci? Přihlaste se na naši konferenci a zjistěte možnosti financování podpůrných opatření a vyřešte problémy spojené s personálním zajištěním inkluzivního vzdělávání!

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2017

Legislativa, daňové aspekty, odvodové povinnosti a hrozba sankcí při jejich nedodržení

Chcete využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců v roce 2017.

Seminář: Hranice mezi legálním monitoringem a stalkingem

Monitoring zaměstnanců a nakládání s osobními údaji: možnosti a limity vyplývající z právní úpravy, soudních rozhodnutí a stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů

8. 11. 2016 | Praha

Kontrola zaměstnanců při výkonu práce patří mezi základní práva i povinnosti každého zaměstnavatele. Kdy je ale kontrola nepřiměřená a co na to zákon o ochraně osobních údajů? S naší pomocí zvládnete nejen upravit interní dokumentaci a procesy tak, aby byly v souladu se zákonem, ale rovněž minimalizujete riziko sankce ze strany kontrolních orgánů! Zorientujte se v právní úpravě monitoringu a nedovolte svým pracovníkům, aby zpochybnili postup zaměstnavatele např. při propouštění!

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

8. 11. 2016 | Praha

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Seminář: ZZVZ v praxi: Aplikace novinek a metodické rady

Změny po 1. 10. 2016 pohledem zadavatele vykládá spoluautor zákona

8. 11. 2016 | Praha

Zadavatelé, znáte už dobře nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. 10. 2016 a hlavně novinky a úskalí, které vám přináší? Zúčastněte se praktického semináře pod vedením spoluautora zákona Vlastimila Fidlera z MMR ČR, kterého budete mít navíc exkluzivně k dispozici pro své dotazy!

Aktuální problémy korporací v příkladech

Řešení vašich problémů a nejistot v řízení firmy a vlastní odpovědnosti

9. 11. 2016 | Praha

Seminář seznámí účastníky s řešením častých a aktuálních problémů, které padají na vedení firem a jejichž zvládnutí je pro bezpečné fungování korporace klíčové. Všechna témata proberou lektorky s účastníky na příkladech a s doporučeními na základě svých bohatých praktických zkušeností. Zaměří se mj. na řízení společnosti i vnitřními vztahy v ní, odpovědnost členů volených orgánů, nastavení finančních toků v rámci skupiny společností či problematiku valné hromady.

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2017

Legislativa, daňové aspekty, odvodové povinnosti a hrozba sankcí při jejich nedodržení

10. 11. 2016 | Praha

Chcete využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců v roce 2017.

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

10. 11. 2016 - 9. 12. 2016 | Villa Voyta, Praha 4

Vzdělávací kurz je akreditovaný MŠMT, č. j. MSMT-20128/2016

 

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik S akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

e-Seminář: Jak pracovat v PowerPointu efektivněji a rychleji

Praktické lekce k ovládnutí skutečně pokročilé úrovně práce s prezentačním programem

11. 11. 2016 - 2. 12. 2016 | e-Seminář

Používáte PowerPoint jako nástroj pro sdílení přehledně uspořádaných informací formou prezentací v rámci organizace či k představení svých služeb, záměrů a projektů klientům? Naučte se tvůrčím způsobem řešit obtížné problémy na profesionální úrovni a vylepšit prezentace tak, aby zdůraznily sdělovaný obsah a pomohly vám dosáhnout požadovaného efektu.

Vzdělávací kurz: Zahraniční obchod ČR se zbožím v EU ve světle nové legislativy

Odraz daňových a celních změn v praxi vývozních a dovozních firem

11. 11. 2016 - 22. 12. 2016 | Praha

Zahraniční obchod na vnitřním trhu EU se zbožím v tomto i příštím roce prochází velkými změnami. Zorientovat se v nich je zejména pro dovozní a vývozní firmy klíčové. Právě pro jejich zástupce jsme připravili časově nenáročný vzdělávací kurz pod vedením předního odborníka Marka Reinohy. Po absolvování dvou celodenních seminářů a  studiu vybrané odborné literatury tak účastníci ve dvou měsících získají rozhled v klíčových změnách a oblastech exportu a importu zboží v EU z dohledu DPH.

e-Seminář: Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství

11. 11. 2016 - 2. 12. 2016 | e-Seminář

Žáci nejsou jediní, komu chybí motivace. I učitelé potřebují motivovat a být pravidelně hodnoceni. A tento těžký úkol je na Vás – vedoucích. Nevyhýbejte se mu a naučte se jej využívat ve svůj prospěch i pro dobro celé školy! Začněte své pracovníky hodnotit pravidelně, využijte jejich silné stránky a potlačte ty slabé. Pozitivní motivace je silným nástrojem a musí se s ní pracovat opatrně, aby nebyla kontraproduktivní. Získejte praktické tipy od zkušeného ředitele! E-seminář si navíc můžete prostudovat z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřit si své znalosti v interaktivních testech.

Vzdělávací kurz: Manažer logistiky

Staňte se specialistou na plánování, řízení zásob, distribuci i nákup

15. 11. 2016 - 16. 12. 2016 | Praha
Logistika je klíčovou součástí strategie celého podniku a mnohdy na ní stojí úspěch celé firmy. Cílem každého logistického oddělení by proto mělo být splnění všech požadavků trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Perfektně zvládnuté řízení logistických procesů se totiž může stát vaší významnou konkurenční výhodou.

Seminář: Novinky ve mzdové agendě 2017

Legislativní novinky - mzda - pojištění a spoření – daně z příjmu - praktické rady

18. 11. 2016 | Praha

Rok 2017 se nezadržitelně blíží a přináší s sebou řadu novinek v pracovněprávní oblasti. Nenechte se zaskočit novinkami a přípravu nepodceňujte. Přichystali jsme si pro vás seminář určený zejména pro mzdové účetní, na kterém zkušená praktička představí všechny klíčové novinky ve mzdové agendě na rok 2017. Prostor bude vymezen i na vaše dotazy. Načerpejte s námi změny u výše minimální mzdy, srážek ze mzdy, daní z příjmu fyzických osob, pojištění, spoření a dalších významných oblastí vaší mzdové agendy.

Seminář: Účetní závěrka za rok 2016 dle nových pravidel

Nová pravidla 2016 – praktické rady – prostor pro vaše dotazy

Letošní rok se nesl ve znamení řady zásadních legislativních novinek v oblasti účetnictví. Právě kvůli nim budou účetní jednotky za rok 2016 poprvé sestavovat účetní závěrku dle novelizovaného zákona o účetnictví. Pokud má účetní jednotka účetní období započaté v roce 2016,  bude  sestavovat účetní výkazy dle nových pravidel. Současně je třeba věnovat značnou pozornost operacím před uzavřením účetních knih.  

Seminář: Fleet management – jak hospodařit s firemními vozy

Efektivní správa vozového parku

22. 11. 2016 | Praha

Cílem každého zaměstnavatele, který poskytuje zaměstnancům služební vozidla, je dosáhnout řádného, bezpečného, ale také ekonomicky úsporného používání těchto vozů. Na semináři vám poradíme, jakým způsobem lze maximálně snížit celkové náklady vlastnění vozidla, a nabídneme vám spoustu praktických rad, jak lze zefektivnit správu vašeho vozového parku.

Seminář: Řízení skladu

Jak na organizaci, pravidla, řízení týmu a vyhodnocování skladových procesů

Řešíte neustále skladová manka, chybně vyskladněné zboží či materiál? Vaši odběratelé si stále stěžují na chybně dodané zboží? Potýkáte se s hmotnými škodami, práce vašich skladníků je neefektivní a nezodpovědná a ztrácíte čas řešením těchto záležitostí? Nabízíme Vám pomoc.

I v malém e-shopovém skladu je zapotřebí profesionálního skladníka, který ovládá základní dovednosti, je výkonný, samostatný a umí používat vlastní intuici.

 

Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami po 1. 10. 2016

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu – výklad pro pracovníky na straně zadavatele

Zákon o veřejných zakázkách, resp. o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Exkluzivní seminář Mgr. Markéty Adámkové, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR, vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

Semináře
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920
21
2223
24252627282930
31      
«  říjen 2016  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostarchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPPdružstvo důchodové pojištěníekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednáváníkomanditní společnostkomunikace komunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisyodpočet daněodpovědnost offshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpersonalistikapočítačové dovednostipojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazyproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová službaspolečnost s ručením omezenýmspotřebitelské soutěžestatutární zástupce stavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba