Vzdělávání

Seminář: Zjednodušené podlimitní řízení po 1. 10. 2016

Pravidla ZPŘ po novém zákoně o zadávání veřejných zakázek

ZPŘ je podle všeho nejčastějším typem řízení, který budou zadavatelé využívat po účinnosti nového zákona od 1. 10. 2016. Praktický seminář vás proto jako zadavatele provede ZPŘ krok za krokem a jako dodavateli vám pomůže, abyste uspěli v soutěži o zakázku. Vede Vlastimil Fidler z MMR ČR. 

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

 

Tento termín je již plně obsazen, na další konání se přihlaste zde.

Seminář: Marketingové soutěže: Nová pravidla od 1. 1. 2017

Co přinese nový zákon o hazardních hrách? Jak legálně a bez rizika sankcí pořádat od 1. 1. 2017 spotřebitelské soutěže?

Pozor, od 1. 1. 2017 je účinný nový zákon o hazardních hrách, který přináší nová pravidla. Na co si dát pozor?

Pořádáte či organizujete soutěže o ceny na podporu prodeje? Dodržet všechna zákonná opatření, abyste uspořádali spotřebitelskou soutěž legálně, není vůbec jednoduché. Specializovaný finanční úřad navíc stále přísněji posuzuje jednotlivé mechaniky a výše pokut prudce roste. Absolvujte náš seminář, zorientujte se v nepřehledné problematice marketingových soutěží a organizujte soutěže o ceny dle zákona.

Seminář: Vedení spisové služby v roce 2017

Nejčastější problémy při vedení spisové služby

24. 1. 2017 | Hotel Tristar

Spisová služba a postupy s ní spojené činí veřejnoprávním i soukromoprávním původcům neustále problémy, a to nejen kvůli nesrozumitelné legislativě, ale také kvůli podceňování této oblasti. Jedna z neoficiálních definic spisové služby dokonce říká, že správa dokumentů se začíná v organizaci řešit až v okamžiku prvního problému. Je třeba upozornit na to, že na spisovou službu lze napříč jednotlivými organizacemi uplatnit některé obecné postupy pro práci s dokumenty. Legislativa, která se novelizuje s periodou 1-2 let, a nastupující elektronické dokumenty jsou prostorem, ve kterém se musí naučit pohybovat řada organizací. Navštivte náš praktický seminář pod vedením odborníka-praktika s 15letou praxí a předejděte zbytečným pochybením a sankcím.

Firmy versus praní špinavých peněz od 1. 1. 2017

Připravte svou firmu na zpřísněné povinnosti podle aktuální novely a zjistěte, jak zavést povinná opatření do praxe.

 

Jste zprostředkovateli finančních nebo úvěrových služeb včetně leasingu, životního pojištění nebo půjček? Obchodujete s nemovitostmi nebo máte účetní firmu? Podle novely zákona o praní špinavých peněz na vás od 1. 1. dopadá řada povinností, jejichž porušení může vést až ke zrušení zapsané právnické osoby!

Eliminujte rizika sankcí díky našemu semináři – ukážeme vám, jak podle zákona musíte předcházet zneužití svého finančního systému, poskytneme přehled účinných opatření, která musíte ve firmě zavést, a poradíme, jak správně provést revizi vnitřních předpisů a obchodních podmínek.

Seminář: Ohlašování odpadů za rok 2016

Jak se vypořádat s novými požadavky na klasifikaci odpadů a označování nebezpečných odpadů.

Zákon o odpadech prošel sérií změn se zásadním vlivem na označování a klasifikaci nebezpečných odpadů, vedení evidence odpadů, či ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Připomeňte si s námi postupy vedoucí ke zdárnému splnění ohlašovacích povinností a zorientujte se ve změnách povinností při nakládání s odpady.

e-Seminář: Zpětná vazba, mentoring, koučink

Expertní metody podpory profesního i osobního růstu a jejich praktické využití

27. 1. 2017 - 17. 2. 2017 | e-Seminář

Také máte pocit, že vaši zaměstnanci pouze hledají důvody, proč něco nejde udělat, místo toho, aby přicházeli s návrhy řešení? Někdy stačí jen málo. Osvojte si prostřednictvím e-Semináře základní principy zpětné vazby, mentoringu a koučinku a aplikujte osvědčené techniky ve své každodenní praxi.

Seminář: Datové schránky 2017: novinky, postupy, praktické rady

Vyhněte se pochybení v elektronickém světě

Datové schránky vnesly do spisové služby řadu zásadních komplikací a nejasností, které souvisejí s probíhajícím procesem elektronizace veřejné správy. Jde o problémy technické a právní, například zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru. Další komplikace právní povahy často vznikají v případě převodů či změn formátů, kdy může dojít ke ztrátě autenticity dokumentů. Poznejte význam, výhody, postupy a časté problémy z praxe, jež se s datovými schránkami pojí - pod vedením praktika s 15letou praxí!

Seminář: Evidence pracovní doby a pracovněprávní novinky 2017

Povinnosti zaměstnavatele při evidenci docházky i pracovní doby a novinky v pracovním právu

7. 2. 2017 | Praha

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům evidenční povinnost. Na co všechno se vztahuje a musí být evidovány i přestávky v práci? Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas a musí s ní zaměstnanec souhlasit? V problematice evidence pracovní doby je řada nejasností, se kterými se zaměstnavatelé dennodenně v praxi potýkají. Jak navíc vše změní novela zákoníku práce 2017 a jaké další novinky vás čekají?

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2017

Legislativa, daňové aspekty, odvodové povinnosti a hrozba sankcí při jejich nedodržení

8. 2. 2017 | Praha

Chcete využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců v roce 2017.

Seminář: BOZP a PO – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2017

Maximum pro bezpečnost na vašem pracovišti a přehled aktuálně platných povinností pro rok 2017

9. 2. 2017 | Praha

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Chcete se vyhnout sankcím v případě kontroly státního orgánu? Díky našemu semináři si můžete být zcela jisti, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2017! Seznamte se s nejčastějšími nedostatky, minimalizujte riziko pracovní úrazů a předejděte sankcím.

Každý účastník získá jako dárek praktickou příručku PRVNÍ POMOC!

 

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2017

Aktuální přehled změn ekologických povinností v praxi

9. 2. 2017 | Praha

Rok 2017 přináší podnikovým ekologům horké chvíle. Změny v zákoně o odpadech, v zákoně o ovzduší či zjednodušené hlášení do IRZ jsou jen malou částí všech povinností, se kterými se musí firmy i organizace vypořádat. Díky našemu semináři získáte přehled nejen v povinnostech a změnách platných v roce 2017, ale také rozebereme nejčastější pochybení v oblasti ekologie, kterých byste se měli vyvarovat.

Seminář: Konsolidace podle českých předpisů

Vyzrajte na změny pravidel pro sestavování konsolidované účetní závěrky dle českých předpisů

Pro účetní období od 1. ledna 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví. Ta upravuje i pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky pro skupiny firem. Další významnou změnou bylo také  snížení limitu pro sestavení konsolidace - firmy, které v minulosti konsolidovanou účetní závěrku nemusely sestavovat, ji podle nových pravidel sestavovat musí. Limity se velmi zásadním způsobem snížily. Ty se týkají tří sledovaných kritérií - aktiv, obratu a počtu zaměstnanců. Česká legislativa v oblasti konsolidací je komplikovaná  a nejasně provázaná. Zorientujte se v této problematice pod vedením zkušené praktičky. Stačí vám k tomu jediný seminář!

 

Opakování úspěšného a žádaného semináře.

Seminář: Celní řízení a doklady při exportu a importu

Průvodce celním řízením od A do Z

14. 2. 2017 | Praha

Rok 2016 přinesl radikální změny v celní legislativě od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 se musí dovozní a vývozní firmy popasovat s novým celním kodexem Unie, novými prováděcími předpisy a posléze novým celním zákonem. Tyto změny vyvolaly novinky v DPH při vývozu a dovozu. Co se týče celního řízení samotného, došlo k výrazným změnám zejména u zjednodušených postupů. Nová legislativa nabízí více zjednodušení, jejichž vrcholem je samoschvalování. To znamená, že dovozce nebo vývozce realizuje celní řízení sám, bez přítomnosti celního úřadu včetně výpočtu celního dluhu a kontrol zákazů a omezení. Zpřísnila se však kritéria pro zájemce o tyto zjednodušené postupy. Seminář pod vedením praktičky v oboru vám napomůže k pochopení rozdílu mezi standardním celním řízením a celním řízením zjednodušeným. Těšíme se na vás.

Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami po 1. 10. 2016

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu – výklad pro pracovníky na straně zadavatele

16. 2. 2017 | Praha

Zákon o veřejných zakázkách, resp. o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Exkluzivní seminář Mgr. Markéty Adámkové, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR, vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

Seminář: Výhody holdingu a související korporátní transakce

Finanční transakce – Převod majetku – Praktické příklady

16. 2. 2017 | Brno

Nadnárodní korporace jsou téměř bez výjimky uspořádány v rámci holdingových struktur. Holdingové uspořádání přitom může mít svá pozitiva i pro společnosti nedosahující mezinárodní úrovně. Vztahy mezi společnostmi v rámci holdingu a nastavení možných finančních toků či nakládání s majetkem v kontextu společností ve skupině co nejefektivněji – to jsou hlavní body programu praktického semináře.

 

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

16. 2. 2017 - 22. 3. 2017 | Villa Voyta, Praha 4

Vzdělávací kurz je akreditovaný MŠMT, č. j. MSMT-20128/2016

 

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik S akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

Seminář: Kalkulace nákladů dopravy v praxi

Spočítejte si náklady silniční dopravy podle ověřeného vzorce

21. 2. 2017 | Brno

Uvažujete o tom, že byste provozovali dopravu pro cizí potřeby? Rozvážíte vlastní výrobky a přemýšlíte, kolik Vás to vlastně stojí? Pracujete ve veřejné správě a potřebujete více rozumět principu výpočtu ceny, kterou Vám dopravci nabízí? Chcete se dovědět, jak k celé problematice přistupuje stát? Přijďte si osvojit na praktické aplikaci základní principy výpočtu (kalkulace) nákladů v dopravě.

Praktický kurz: Akvizice a přeměny obchodních společností

Nejefektivnější právní, daňové a ekonomické postupy pro praxi

22. 2. 2017 - 17. 3. 2017 | Praha

Zajímáte se o nákup společnosti, nebo naopak uvažujete o jejím prodeji? Máte v úmyslu realizovat fúzi, rozdělení společnosti nebo jinou přeměnu obchodních společností? Připravili jsme pro vás praktický kurz pod vedením skupiny odborníků, který Vás celým procesem provede krok za krokem. Seznamte se s komplexní problematikou a zjistěte, jak ideálně na právní, daňovou i finanční optimalizaci při akvizicích a přeměnách obchodních společností.

2denní workshop: Zkroťte svůj stres v práci i doma

Zbavit se stresu nikdy nebylo lehčí...

23. 2. 2017 - 24. 2. 2017 | Praha

Zajisté znáte pocit, kdy se vám nedaří tak, jak byste si přáli, v práci příliš nestíháte a ještě se vám blíží deadline důležitého projektu. Jste vyčerpaní, demotivovaní, unavení a necítíte se ve formě. Naučte se pod vedením zkušené koučky zacházet se svým stresem! Sami se v malé skupince během 2 dnů naučíte, jak ho zvládat, být při tom efektivní a zůstat v klidu. Workshop je založen na praktických příkladech a ukázkách. V ceně kurzu jsou i propracované materiály pro domácí studium s odkazy a zdroji na další literaturu.

 

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

23. 2. 2017 | Praha

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

 

Opakování nejúspěšnějšího semináře z oblasti financí!

Seminář: Kalkulace nákladů dopravy v praxi

Spočítejte si náklady silniční dopravy podle ověřeného vzorce

24. 2. 2017 | Praha

Uvažujete o tom, že byste provozovali dopravu pro cizí potřeby? Rozvážíte vlastní výrobky a přemýšlíte, kolik Vás to vlastně stojí? Pracujete ve veřejné správě a potřebujete více rozumět principu výpočtu ceny, kterou Vám dopravci nabízí? Chcete se dovědět, jak k celé problematice přistupuje stát? Přijďte si osvojit na praktické aplikaci základní principy výpočtu (kalkulace) nákladů v dopravě.

Seminář: Účetní závěrka podle nových předpisů 2017

Nová pravidla 2016 a 2017 – praktické rady – prostor pro vaše dotazy

27. 2. 2017 | Praha

Rok 2016 se nesl ve znamení řady zásadních legislativních novinek v oblasti účetnictví. Právě kvůli nim budou účetní jednotky za rok 2016 poprvé sestavovat účetní závěrku dle novelizovaného zákona o účetnictví. Pokud má účetní jednotka účetní období započaté v roce 2016,  bude  sestavovat účetní výkazy dle nových pravidel. Současně je třeba věnovat značnou pozornost operacím před uzavřením účetních knih. Načerpejte nezbytné novinky a rady a tipy od lektorky, jež se vážou na účetní závěrku za rok 2016. Neopomene ani změny roku 2017.

Seminář: Kalkulace nákladů dopravy v praxi

Spočítejte si náklady silniční dopravy podle ověřeného vzorce

28. 2. 2017 | Ostrava

Uvažujete o tom, že byste provozovali dopravu pro cizí potřeby? Rozvážíte vlastní výrobky a přemýšlíte, kolik Vás to vlastně stojí? Pracujete ve veřejné správě a potřebujete více rozumět principu výpočtu ceny, kterou Vám dopravci nabízí? Chcete se dovědět, jak k celé problematice přistupuje stát? Přijďte si osvojit na praktické aplikaci základní principy výpočtu (kalkulace) nákladů v dopravě.

Novela stavebního zákona – povolovací režimy

Očekávané změny v povolovacích procesech staveb

13. 3. 2017 | Praha
Jakou bude mít podobu dlouho připravovaná novela stavebního zákona? V čem se liší povolovací režimy od dosavadní praxe? Jaké další změny s sebou novela přinese a kdy vejde v platnost? To vše přiblíží zaměstnankyně Ministerstva průmyslu a obchodu Zdeňka Fialová.

Novela stavebního zákona – povolovací režimy

Očekávané změny v povolovacích procesech staveb

15. 3. 2017 | Brno
Jakou bude mít podobu dlouho připravovaná novela stavebního zákona? V čem se liší povolovací režimy od dosavadní praxe? Jaké další změny s sebou novela přinese a kdy vejde v platnost? To vše přiblíží zaměstnankyně Ministerstva průmyslu a obchodu Zdeňka Fialová.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

15. 3. 2017 | Ostrava

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Vzdělávací kurz: Manažer logistiky

Staňte se specialistou na plánování, řízení zásob, distribuci i nákup

15. 3. 2017 - 17. 4. 2017 | Praha
Logistika je klíčovou součástí strategie celého podniku a mnohdy na ní stojí úspěch celé firmy. Cílem každého logistického oddělení by proto mělo být splnění všech požadavků trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Perfektně zvládnuté řízení logistických procesů se totiž může stát vaší významnou konkurenční výhodou.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

16. 3. 2017 | Brno

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Vzdělávací kurz: Manažer logistiky

Staňte se specialistou na plánování, řízení zásob, distribuci i nákup

16. 3. 2017 - 17. 4. 2017 | Brno
Logistika je klíčovou součástí strategie celého podniku a mnohdy na ní stojí úspěch celé firmy. Cílem každého logistického oddělení by proto mělo být splnění všech požadavků trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Perfektně zvládnuté řízení logistických procesů se totiž může stát vaší významnou konkurenční výhodou.
Semináře
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
161718202122
23242526272829
3031     
«  leden 2017  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostakvizicearchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPP družstvodůchodové pojištěníekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednáváníkomanditní společnost komunikacekomunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisyodpočet daně odpovědnostoffshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpersonalistikapočítačové dovednostipojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazypřeměny obchodních společnostíproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová službaspolečnost s ručením omezeným spotřebitelské soutěžestatutární zástupcestavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba