Vzdělávání

Konference: MŠ ve světle nové legislativy

Novinky ve školském právu, trestní odpovědnost MŠ, požární ochrana

27. 3. 2017 | Hotel Artemis****

Již 11. konference pro ředitele a pedagogy MŠ konaná pod záštitou měsíčníku Poradce ředitelky mateřské školy je speciálně na vaše přání zaměřena především legislativně. Seznámí vás se změnami, které přináší poslední novely školského zákona, shrne jejich dopad na chod MŠ, nabídne legislativně správná řešení praktických problémů, jež vás jako vedoucí MŠ často znejišťují, představí tipy, jak činnost MŠ co nejlépe ošetřit ve školním řádu, nebo vás připraví na kontrolu požární ochrany. Přijďte se zorientovat ve složité legislativě, prodiskutovat své problémy, nabrat novou energii do výuky a užitečně strávit příjemný den!

Nenechte si také ujít získat přímo na konferenci informace o exkluzivní celostátní soutěži pro mateřské školy, kterou pro vás pořádá časopis Poradce ředitelky MŠ ve spolupráci se společností Bonita Service Group s.r.o., partnerem naší konference. Neuvěřitelnou hlavní cenou je vybavení hřiště pro vítěznou školku v hodnotě čtvrt milionu korun! Zapojte se se svou mateřskou školou! Více informací v Poradci ředitelky MŠ a na konferenci 27. 3. 2017.

 

Seminář: Účetní gramotnost pro nefinanční manažery

Poodhalte tajemství účetních výkazů a vyčtěte z nich, jak bude vaše firma vydělávat!

Může vám účetnictví říct, zda váš podnik zbohatl, jak si na tom stojí a jaký je jeho další potenciál vydělávat? ANO! Jak tedy využít účetnictví, aby bylo pro vás maximálně přínosné? Nefinanční manažeři, ředitelé a majitelé firem jsou neustále konfrontováni s účetními výkazy. Znalost souvislostí mezi rozvahou a výsledovkou a schopnost odhalit v nich silné a slabé stránky firmy se tak stává velkou konkurenční výhodou! Zúčastněte se interaktivního semináře se zkušenou lektorkou, který je založen na příkladech z praxe a aktivním zapojení účastníků!

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

 

3měsíční intenzivní kurz: Profesionální finanční řízení 2017

Kalkulace – výkonové ukazatele – optimalizace produkční činnosti – plán, forecast - investice

Potřebujete se zdokonalit ve světě financí? Přinášíme vám jedinečný kurz sestavený na míru těm, kteří přivítají prohloubení již praxí či studiem získaných znalostí a dovedností ve finančním řízení. Vylepšete vaše schopnosti zajišťovat a získávat kapitál vaší firmě a efektivněji a angažovaněji pracovat s jejími financemi.

Využijte výhody našeho 3měsíčního intenzivního kurzu, který byl sestaven na základě požadavků našich klientů. Tréninkem vás provede zkušená lektorka, jež doposud spolupracovala s řadou firem. Jednotlivé moduly jsou založeny na množství příkladů a případových studií a jejich mottem je maximální praktičnost a vaše aktivní zapojení. Kurz se zaměřuje na hlavní témata finančního řízení. Zapojte se do naší 3měsíční akademie profesionálního finančního řízení ještě dnes!

Seminář: Jak účinně ochránit průmyslové vlastnictví

Praktické aspekty obrany v boji s konkurencí

4. 4. 2017 | Praha

Chráníte dostatečně své technologie a výrobky před zneužitím? Využíváte naplno potenciál vlastní značky k ochraně svých produktů? Vyvážíte své zboží a netušíte, jak funguje tato ochrana v zahraničí? Seznamte se s problematikou práv duševního vlastnictví, ať už jde o získání patentu, užitného vzoru či registraci ochranné známky, abyste zabezpečili své know-how!

Konference: Novela zákoníku práce 2017: Revoluce pro zaměstnavatele

Jste připraveni na radikální změny?

4. 4. 2017 | Hotel Artemis****

Novela zákoníku práce 2017 zcela zásadním způsobem mění práva a povinnosti zaměstnavatelů. Nová pravidla, která už schválila vláda, se týkají nejen např. home office a dovolených, ale i převedení na jinou práci, DPP a DPČ a bezpodmínečně je musí znát každý zaměstnavatel. Pozor, novela zákoníku práce ještě více než dříve ochraňuje zaměstnance a kdo se nepřipraví na změny včas, ten riskuje porušení povinností a vysoké sankce. Zúčastněte se konference a nepropásněte nejzásadnější změny za posledních několik let!

Seminář: Jak motivovat zaměstnance opčními plány – návody pro praxi

Různé přístupy k motivaci klíčových zaměstnanců a jejich výhody a nevýhody

5. 4. 2017 | Brno

Hodnota klíčových zaměstnanců společnosti, možnosti jejich motivace, schopnost jejich „udržení“ ve firmě a s tím související dopady na výsledky takové společnosti jsou stále více diskutovaným tématem. Nastavení různých opčních schémat má přitom jak právní, tak daňové důležité souvislosti. Právě představení jednotlivých variant opčních plánů jak z právního, tak z účetního pohledu je cílem praktického semináře. Vše bude ilustrováno na názorných příkladech – těšíme se na vás!

Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Praktický vhled do oblasti firemních financí

6. 4. 2017 - 15. 6. 2017 | Praha

Každý manažer a podnikatel by měl disponovat znalostmi ekonomických vztahů a principů finančního řízení. Potřebujete získat nezbytný rozhled ve světě financí, aniž byste tuto oblast ovládali díky studiu či několikaleté praxi? Právě vám je určen náš 3měsíční vzdělávací kurz. Pod vedením zkušených a oblíbených lektorek dosáhnete řady vědomostí uplatnitelných ve vaší praxi. Jednotlivé moduly kurzu jsou ušité na míru speciálně pro neekonomy. Vstupte do světa financí a finančního řízení vyzbrojeni nezbytnými znalosti a rozhledem.

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

6. 4. 2017 | Praha

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

Seminář: Evidence pracovní doby a pracovněprávní novinky 2017

Povinnosti zaměstnavatele při evidenci docházky i pracovní doby a novinky v pracovním právu

10. 4. 2017 | Brno

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům evidenční povinnost. Na co všechno se vztahuje a musí být evidovány i přestávky v práci? Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas a musí s ní zaměstnanec souhlasit? V problematice evidence pracovní doby je řada nejasností, se kterými se zaměstnavatelé dennodenně v praxi potýkají. Jak navíc vše změní novela zákoníku práce 2017 a jaké další novinky vás čekají?

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2017

Legislativa, daňové aspekty, odvodové povinnosti a hrozba sankcí při jejich nedodržení

11. 4. 2017 | Praha

Za nelegální zaměstnávání cizinců uděluje inspekce stále vyšší pokuty: v Brně např. padla za nezákonné zaměstnávání Vietnamců pokuta 10 milionů korun! Chcete i Vy využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců.

Seminář: Dozory a kvalifikace účastníků ve výstavbě

Jak splnit současné požadavky na dozor ve výstavbě i účastníky výstavby

12. 4. 2017 | Praha
Během stavebního procesu musí být dodržena celá řada požadavků nejen na výrobky zabudovávané do stavby, na projekční řešení stavby, ale i na kvalifikaci účastníků výstavby. Rozhodující roli sehrávají dozorové orgány, které při nesplnění těchto požadavků udělují nemalé sankce! Projektanti, stavbyvedoucí, technický dozor investora a koordinátor BOZP na staveništi proto musí umět prokázat odpovídající kvalifikaci.

Seminář: Konsolidace podle českých předpisů

Vyzrajte na změny pravidel pro sestavování konsolidované účetní závěrky dle českých předpisů

18. 4. 2017 | Praha

Novela zákona o účetnictví upravuje pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky pro skupiny firem. Další významnou změnou bylo také snížení limitu pro sestavení konsolidace, to znamená, že firmy, které v minulosti tak nečinily, ji podle nových pravidel sestavovat musí. Limity se velmi zásadním způsobem snížily. Ty se týkají tří sledovaných kritérií - aktiv, obratu a počtu zaměstnanců. Česká legislativa v oblasti konsolidací je komplikovaná  a nejasně provázaná. Zorientujte se v této problematice pod vedením zkušené praktičky. Stačí vám k tomu jediný seminář!

 

Opakování úspěšného a žádaného semináře.

Seminář: Optimalizace a řízení zásob

Metody, nástroje a postupy uplatňované při řízení zásob nakupovaných položek

18. 4. 2017 | Praha

Současným trendem je neustálé snižování zásob nakupovaného materiálu. Na útvary nákupních oddělení je vyvíjen neustálý tlak, aby šetřili finanční prostředky vázané v zásobách surovin. Na druhou stranu obchod a výroba požadují, aby zásoba materiálu byla dostatečně vysoká a aby byla zajištěna plynulost prodeje nebo výroby. Řešení těchto dvou protikladů je hlavním předmětem našeho semináře.

 

Seminář pro zadavatele: Administrace VZMR vlastními silami v roce 2017

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu – výklad pro zadavatele

Zákon o veřejných zakázkách, resp. o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Exkluzivní školení Mgr. Markéty Adámkové z MMR ČR, jeden z našich nejpopulárnějších seminářů vůbec, vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

Vzdělávací kurz: Facility manager

Zajistěte Vaší nemovitosti bezpečný a hladký provoz i nízké provozní náklady

19. 4. 2017 - 21. 5. 2017 | Praha

Máte na starosti správu budovy a chybí vám ucelený přehled o facility managementu? Přihlaste se na náš kurz, kde získáte celou šíři znalostí o správě prostor, infrastruktuře, službách i organizaci nemovitosti v souladu s aktuálními právními předpisy a normami. Staňte se profesionálním facility manažerem a zamezte plýtvání peněz při provozu budovy!

Série workshopů: Specialista sociálních sítí

Efektivní prodej, reklama a tvorba obsahu na sociálních sítích pro váš byznys

20. 4. 2017 - 3. 5. 2017 | Praha

Sociální sítě mohou být pro firmy mnohem víc než trend – naučte se je dobře ovládat a získejte tak maximálně užitečný nástroj prodeje a marketingu! Na praktických workshopech se dozvíte, jak být nejen vidět, ale hlavně úspěšně prodávat. Naučíte se, jak nastavit dlouhodobě výhodnou strategii reklamy, jak firmu správně propagovat a jak pro své zákazníky vytvořit skvělý obsah. Vše si hned vyzkoušíte na profilu své vlastní firmy, takže z kurzu odejdete s funkčními, efektivními a dobře nastavenými prezentacemi.

 

Seminář: Evidence pracovní doby a pracovněprávní novinky 2017

Povinnosti zaměstnavatele při evidenci docházky i pracovní doby a novinky v pracovním právu

20. 4. 2017 | Praha

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům evidenční povinnost. Na co všechno se vztahuje a musí být evidovány i přestávky v práci? Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas a musí s ní zaměstnanec souhlasit? V problematice evidence pracovní doby je řada nejasností, se kterými se zaměstnavatelé dennodenně v praxi potýkají. Jak navíc vše změní novela zákoníku práce 2017 a jaké další novinky vás čekají?

Série workshopů: Manažer 4.0

Staňte se vědomým lídrem a načerpejte inspiraci ke změnám na míru vaší firmě

20. 4. 2017 - 8. 6. 2017 | Praha

Vědecké experimenty jasně prokázaly, že při řešení úkolu, k němuž je potřebná kreativita lidí, vede příslib odměny ke zhoršení výsledku.

 

Pracovní trh se mění, přístupy k vedení a řízení zaměstnanců z minulého století již dávno nestačí a tradiční odměňování přestává být účinné. Jak tedy dosahovat skvělých výsledků firmy při co největším zapojení, vlastní iniciativě a spokojenosti zaměstnanců? Absolvujte sérii praktických workshopů a otestujte nový styl vedení přímo ve vaší firmě!

Seminář: Požadavky na management kvality v automobilovém průmyslu

Implementace požadavků IATF 16949:2016 do systému managementu.

20. 4. 2017 | Praha

Po změnách požadavků normy ISO 9001, které byly zapracovány do české verze normy v roce 2016, došlo v roce 2017 k aktualizaci požadavků na systém managementu kvality dodavatelů do automobilového průmyslu. Tyto požadavky byly zapracovány do IATF 16949:2016. Při nedodržování pak hrozí výrobcům neprodloužení certifikátu a ztráta cenných zakázek.

Školení: Elektronizace firmy – jak správně digitalizovat dokumenty

Technické i právní rady pro digitalizaci dokumentů bez chyb

24. 4. 2017 | Praha
Elektronizací dokumentů může vaše firma získat řadu výhod a nových možností – mimo jiné výrazné zvýšení bezpečnosti uchovaných cenných dat a usnadnění přístupu jednotlivých uživatelů. Zjistěte, jaké jsou správné postupy pro převedení dat a dokumentů v souladu s platnou českou legislativou a nařízením eIDAS. Lektor s patnáctiletou praxí se zkušenostmi z téměř 800 organizací vám představí nejefektivnější postupy i IT nástroje.

Stop plýtvání s pomocí Excelu

Jak pracovat v Excelu efektivně a zeštíhlet administrativu

24. 4. 2017 | Praha

Konkurenceschopné jsou v dnešní době jen štíhlé firmy, které co nejméně plýtvají. Spousta společností však vychytává vteřiny ve výrobě, zatímco mnohem větší plýtvání se často odehrává v administrativě. Plýtvání lze přitom odstranit efektivním využitím silného nástroje – Microsoft Excelu. Pomůže ušetřit velké množství času a zároveň zautomatizuje firemní procesy. Na workshopu si osvojíte postupy a triky, které vám denně ušetří mnoho desítek minut a v některých případech i hodin!

 

Nezapomeňte si vzít na workshop svůj notebook s Excelem (verze 2007 až 2016).

Seminář: Agenturní zaměstnávání 2017

Připravte se na změny v agenturním zaměstnávání, které přináší novela zákona!

24. 4. 2017 | Praha

Pozor, novela zákona o zaměstnanosti přináší v roce 2017 zásadní změny pro agenturní zaměstnávání!

Personální leasing je oblíbeným nástrojem, který zaměstnavatelé využívají k pokrytí zvýšené potřeby práce nebo k zajištění nárazových úkolů. Z úpravy pracovněprávních vztahů nicméně vyplývají specifické povinnosti, které musí zaměstnavatelé vůči agenturním zaměstnancům plnit. Zjistěte, jaké nástrahy přináší agenturní zaměstnávání i jaké nové povinnosti budete muset po změně zákona plnit! Upozorníme vás také na často se vyskytující chyby a nabídneme řešení sporných záležitostí.

Seminář: Bezpečnost práce na staveništi

Jak zajistit BOZP, a předejít tak smrtelným úrazům i sankcím

25. 4. 2017 | Praha

Podle statistik Státního úřadu bezpečnosti práce dochází k největšímu množství smrtelných úrazů právě na staveništi. Na vině přitom bývají nejen zhotovitelé stavebních prací, ale i investoři! Zabezpečte staveniště v souladu se zákonem a předejděte smrtelným úrazům i obrovským náhradám škody za pracovní úrazy. Pozor, v loňském roce se navíc zásadním způsobem změnily právní předpisy! Zúčastněte se praktického školení, protože právě vy zodpovídáte za bezpečné pracoviště. 

Seminář: Štíhlá výroba v českém prostředí

Jak na zavádění štíhlých metod, aby se staly skutečným standardem u všech zaměstnanců

25. 4. 2017 | Brno

Jste přesvědčeni, že by výsledky vaší firmy mohly být lepší? Plánujete přechod na štíhlou výrobu, ale nevíte, jak motivovat své zaměstnance? Náš seminář vám ukáže, jak budovat štíhlý podnik skrze zaměstnance. 

 

Seminář: Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na celní hodnotu

Význam dodacích podmínek v celním řízení

25. 4. 2017 | Brno
Dodací podmínky řeší prevenci rizik mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti přepravy, pojištění a cel. Většina mezinárodních obchodů má sjednány dodací podmínky, nicméně řada účastníků mezinárodního obchodu jim v zásadě nerozumí. Tato neznalost se ovšem může v případě nečekaných událostí po cestě (havárie, poškození zboží, povětrnostní vlivy či nečekané překážky na cestě) vymstít a přinést nesmírné finanční ztráty. Na semináři se dozvíte, jak dodací podmínky nastavit, abyste se vyhnuli potenciálnímu riziku finančních ztrát.

Seminář: Výhody holdingu a související korporátní transakce

Finanční transakce – Převod majetku – Praktické příklady

26. 4. 2017 | Praha

Nadnárodní korporace jsou téměř bez výjimky uspořádány v rámci holdingových struktur. Holdingové uspořádání přitom může mít svá pozitiva i pro společnosti nedosahující mezinárodní úrovně. Vztahy mezi společnostmi v rámci holdingu a nastavení možných finančních toků či nakládání s majetkem v kontextu společností ve skupině co nejefektivněji – to jsou hlavní body programu praktického semináře.

Byznys fórum: Změny a výzvy v zahraničním obchodě 2017

Nová legislativa – Nové obchodní příležitosti – Ochrana vašeho byznysu

Zavedli jste všechny legislativní změny, které loni postihly oblast zahraničního obchodu, v praxi své společnosti správně? Víte, na co si dát pozor v roce 2017? Co způsobí posílení české koruny? Co můžete očekávat od Brexitu? Které země by měly být vašimi novými exportními prioritami? A víte, jak ochránit vaše vzácné know-how či patenty při vývozu, abyste konkurentům nedali nic zadarmo? Těšíme se na vás na dubnovém zahraničně–obchodním byznys fóru, kde získáte odpovědi, rady i nové kontakty.

 

Zážitkový kurz pro pedagogy: Arteterapie pro začátečníky

Relaxační workshop pro náročnou práci s dětmi

Praktický workshop vás seznámí s podstatou arteterapie/artefiletiky a možnostmi jejího využití v praxi pedagoga či sociálního pracovníka. Jedná se o základní výcvik, na němž se seznámíte s osobností a rolí terapeuta, se sebepoznávacím procesem v rámci tvoření. Sami si totiž formou prožitku vyzkoušíte základní terapeutické metody, naučíte se relaxovat při vlastní tvorbě a načerpáte mnoho inspirace do své arteterapeutické výchovy a vzdělávání.

Seminář: Efektivní asertivní komunikace v praxi

Zvládněte náročné situace a konflikty (nejen) na pracovišti

27. 4. 2017 | Praha

Stresují vás setkání s nepříjemnými klienty? Vytáčejí vás kolegové či podřízení? Máte pocit, že na vás útočí, využívají vás - ale vy se nedokážete bránit? Naučte se zvládat konflikty a prosadit svůj názor. Suchá teorie Vám nepomůže, náš interaktivní seminář se zkušenou koučkou ano!

Semináře
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
2021222324
25
26
2728293031  
«  březen 2017  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostakvizicearchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPPdružstvo důchodové pojištěníe-commerceekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednáváníkomanditní společnostkomunikace komunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisyodpočet daněodpovědnostoffshoring operační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpatentpersonalistikapočítačové dovednostipodnikání na internetupojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazypřeměny obchodních společnostíproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová službaspolečnost s ručením omezenýmspotřebitelské soutěže statutární zástupcestavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůzpětná vazba