Vzdělávání

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

Seminář: Zaměstnanec-potížista. Rizika, prevence a řešení v praxi

Jak na problematického zaměstnance bez rizika soudu

V každé firmě se najde problémový zaměstnanec a jediným řešením často bývá jeho propuštění, v čemž se velmi chybuje. Jaká jiná preventivní opatření můžete u zaměstnanců-potížistů aplikovat? Jak je to se snížením mzdy či převedením na jinou práci? A jak především zabránit vysokým sankcím, ať už ze strany kontrolních orgánů, nebo při prohraném soudním sporu? Zúčastněte se praktického semináře a předcházejte selhání lidského faktoru!

Seminář: Finanční řízení a analýza firmy v příkladech

Jak na zhodnocení a řízení finanční výkonnosti podniku: Získejte fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví

Seznamte se s finančním řízením a analýzou Vaší firmy s námi. Efektivní finanční řízení je zárukou plynulého provozu firmy, dostatku hotovostních prostředků, efektivní práce se zdroji krytí majetku a bezpečně vynaložených investic, které umožní firmě růst. Finanční analýzu chápeme jako nástroj vyhodnocování finanční pozice podniku. Tato analýza zahrnuje celou škálu metod přispívajících k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Seminář je zaměřen na procvičení si různých rozhodovacích úloh finančního řízení a analýz prostřednictvím příkladů z praxe a případových studií.

 

Na tento seminář je možné se přihlásit pouze do pátku 9. 12. do 15:00. Děkujeme za pochopení!

Webinář: Cestovní náhrady v roce 2017

Nové sazby pro rok 2017, změny v zahraničním stravném a problematika cestovních náhrad v praktických příkladech

Pro rok 2017 se opět změnily sazby cestovních náhrad: znát je musejí nejen ti, kteří cestovní příkazy zpracovávají, ale i každý, kdo plánuje v příštím roce služební cestu! Metodika postupu se mění a příchod nového roku je pomalu tady. Absolvujte náš webinář, který se zaměří nejen na sporná místa zákona, ale seznámí vás také se změnou pro zahraniční stravné a s novými sazbami pro rok 2017. A samozřejmě rovněž zodpoví vaše nejpalčivější otázky k dané problematice cestovních náhrad.

Firemní kontroly a audit v IT

Zabezpečení dat před zneužitím

10. 1. 2017 | Praha

Firemní data jsou klíčem k úspěchu a know-how nejedné firmy. V praxi však spousta z nich podceňuje jak prevenci, tak i bezpečnostní opatření. IT auditem si přitom projde jen malé procento českých firem.

V našem semináři se dozvíte, v čem IT audit spočívá, jaký by měl mít průběh nebo na koho se případně obrátit.

Seminář: Zajištění daně v roce 2017

Obrana proti invazivním postupům finančních úřadů při prověřování daňových povinností

11. 1. 2017 | Praha

Kontroly daňových  subjektů správci daně za poslední roky narůstají a zpřísňují. Dochází k zadržování nadměrných odpočtů DPH, protahování kontrol, zajištění finančních prostředků poplatníka ještě před vyměřením daně a dalším nepříjemných situacím. Zúčastněte se našeho praktického semináře, na kterém vám odborník objasní práva daňových subjektů a představí možnou obranu proti nezákonným postupům finančních orgánů.

Seminář: Roční hodnocení zaměstnanců

Jak provést roční hodnocení a jak pomoci svým zaměstnancům efektivně si stanovit profesní cíle v novém roce

11. 1. 2017 | Praha

Právě nyní je potřeba se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za uplynulý rok. Musíte zaměstnance připravit na nový rok a především je znovu motivovat a stimulovat. Sdělovat nepříjemné zprávy však není jednoduché. Absolvujte náš seminář, využijte dobře fungující systémové know-how a zdokonalte své komunikační dovednosti! Zvládněte vedení hodnoticích pohovorů s naší pomocí!

 

Transferové ceny ve firemní praxi

Získejte informace, jak správně vyplnit přílohu k daňovému přiznání tykající se převodních cen

12. 1. 2017 | Praha

Daňové kontroly finančních úřadů se stále častěji zaměřují na nastavení transferových cen. Dávejte pozor, nově mají daňoví poplatníci dokonce povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání! Nastavte správně vaše převodní ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu. Těšíme se na vás na našem praktickém semináři pod vedením předního odborníka.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

17. 1. 2017 | České Budějovice

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Novela stavebního zákona – povolovací režimy

Očekávané změny v povolovacích procesech staveb

17. 1. 2017 | Praha
Jakou bude mít podobu dlouho připravovaná novela stavebního zákona? V čem se liší povolovací režimy od dosavadní praxe? Jaké další změny s sebou novela přinese a kdy vejde v platnost? To vše přiblíží zaměstnankyně Ministerstva průmyslu a obchodu Zdeňka Fialová.

Vzdělávací kurz: BOZP: Jak na aktuální rizika a jejich řešení v praxi

Splňte legislativní povinnosti, odhalte hrozící nebezpečí a předejděte smrtelným úrazům!

17. 1. 2017 - 9. 2. 2017 | Praha

Za bezpečnost práce a požární ochranu vždy odpovídá zaměstnavatel, který také nese následky při zjištěných nedostatcích. Četnost kontrol ze strany inspektorátů práce, krajských hygienických stanic či hasičských záchranných sborů se rok od roku zvyšuje a neustále také narůstá množství bezpečnostních předpisů. Řešením je praktický vzdělávací kurz, který je zaměřen na nejproblematičtější oblasti včetně představení praktických návodů, rad a tipů ihned aplikovatelných v praxi.

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Seminář: Zjednodušené podlimitní řízení po 1. 10. 2016

Pravidla ZPŘ po novém zákoně o zadávání veřejných zakázek

19. 1. 2017 | Praha

ZPŘ je podle všeho nejčastějším typem řízení, který budou zadavatelé využívat po účinnosti nového zákona od 1. 10. 2016. Praktický seminář vás proto jako zadavatele provede ZPŘ krok za krokem a jako dodavateli vám pomůže, abyste uspěli v soutěži o zakázku. Vede Vlastimil Fidler z MMR ČR. 

Seminář: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2017

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a nejčastějších pochybení v praxi

24. 1. 2017 | Praha

Součástí téměř každé budovy je komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Na každém pracovišti je tak nutné dodržovat bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech provozovaných zařízení. Odhalte pomocí našeho semináře včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Seminář: Marketingové soutěže: Nová pravidla od 1. 1. 2017

Co přinese nový zákon o hazardních hrách? Jak legálně a bez rizika sankcí pořádat od 1. 1. 2017 spotřebitelské soutěže?

24. 1. 2017 | Praha

Pozor, od 1. 1. 2017 je účinný nový zákon o hazardních hrách, který přináší nová pravidla. Na co si dát pozor?

Pořádáte či organizujete soutěže o ceny na podporu prodeje? Dodržet všechna zákonná opatření, abyste uspořádali spotřebitelskou soutěž legálně, není vůbec jednoduché. Specializovaný finanční úřad navíc stále přísněji posuzuje jednotlivé mechaniky a výše pokut prudce roste. Absolvujte náš seminář, zorientujte se v nepřehledné problematice marketingových soutěží a organizujte soutěže o ceny dle zákona.

Seminář: Vedení spisové služby v roce 2017

Nejčastější problémy při vedení spisové služby

24. 1. 2017 | Praha

Spisová služba a postupy s ní spojené činí veřejnoprávním i soukromoprávním původcům neustále problémy, a to nejen kvůli nesrozumitelné legislativě, ale také kvůli podceňování této oblasti. Jedna z neoficiálních definic spisové služby dokonce říká, že správa dokumentů se začíná v organizaci řešit až v okamžiku prvního problému. Je třeba upozornit na to, že na spisovou službu lze napříč jednotlivými organizacemi uplatnit některé obecné postupy pro práci s dokumenty. Legislativa, která se novelizuje s periodou 1-2 let, a nastupující elektronické dokumenty jsou prostorem, ve kterém se musí naučit pohybovat řada organizací. Navštivte náš praktický seminář pod vedením odborníka-praktika s 15letou praxí a předejděte zbytečným pochybením a sankcím.

Seminář: Ohlašování odpadů za rok 2016

Jak se vypořádat s novými požadavky na klasifikaci odpadů a označování nebezpečných odpadů.

25. 1. 2017 | Praha

Zákon o odpadech prošel sérií změn se zásadním vlivem na označování a klasifikaci nebezpečných odpadů, vedení evidence odpadů, či ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Připomeňte si s námi postupy vedoucí ke zdárnému splnění ohlašovacích povinností a zorientujte se ve změnách povinností při nakládání s odpady.

Vzdělávací kurz: Certifikovaný personalista po novele zákoníku práce

Kombinované vzdělávání pro personalisty – naučte se v praxi aplikovat pracovní právo po novele zákoníku práce

25. 1. 2017 - 9. 3. 2017 | Praha

Vznik, změna a především skončení pracovního poměru jsou z hlediska personalistů považovány za rizikové oblasti. Zákoník práce a související legislativa včetně nového občanského zákoníku stanovují k těmto úkonům velmi podrobná pravidla, která se často mění a složitě se aplikují v konkrétních situacích. Jak vše změní novela zákoníku práce a jaká nová pravidla musíte dodržovat? Nerespektování změn zákona může přivodit vysoké finanční sankce. Přihlašte se na náš kurz, který Vám pomůže vyvarovat se nepříjemných pochybení a ujasní Vám řadu dalších pracovněprávních záludností.

 

Pozor, novela zákoníku práce 2017 přináší největší změny pro zaměstnavatele za posledních několik let!

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2017

Legislativa, daňové aspekty, odvodové povinnosti a hrozba sankcí při jejich nedodržení

8. 2. 2017 | Praha

Chcete využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců v roce 2017.

Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami po 1. 10. 2016

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu – výklad pro pracovníky na straně zadavatele

16. 2. 2017 | Praha

Zákon o veřejných zakázkách, resp. o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Exkluzivní seminář Mgr. Markéty Adámkové, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR, vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

16. 2. 2017 - 22. 3. 2017 | Villa Voyta, Praha 4

Vzdělávací kurz je akreditovaný MŠMT, č. j. MSMT-20128/2016

 

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik S akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

Konference: Novela zákoníku práce 2017: Revoluce pro zaměstnavatele

Jste připraveni na radikální změny?

4. 4. 2017 | Hotel Artemis****

Novela zákoníku práce 2017 zcela zásadním způsobem mění práva a povinnosti zaměstnavatelů. Nová pravidla, která už schválila vláda, se týkají nejen např. home office a dovolených, ale i převedení na jinou práci, DPP a DPČ a bezpodmínečně je musí znát každý zaměstnavatel. Pozor, novela zákoníku práce ještě více než dříve ochraňuje zaměstnance a kdo se nepřipraví na změny včas, ten riskuje porušení povinností a vysoké sankce. Zúčastněte se konference a nepropásněte nejzásadnější změny za posledních několik let!

Semináře
PoÚtStČtSoNe
   1234
5678
9
1011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
«  prosinec 2016  »

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Oblíbené
akciová společnostarchivacebenefitybezpečnost prácebezúhonnostbozpcestovní náhradyclocontrollingdaň z přidané hodnotydanědaně z příjmudaňové přiznánídaňový řáddaňový rájdelegovánídotace eudotazníkydovolenáDPČdphDPPdružstvo důchodové pojištěníe-commercee-shopekologieelektronická fakturaceelektronická poštaelektronický podpisenergetikaExcelexekuceexportfinanční analýzafinanční controllingfinanční plánováníhodnocení zaměstnancůimportinkluzeinsolvenceinspekce praceinvesticeit manažerjednatelkolektivní vyjednávání komanditní společnostkomunikacekomunikační dovednostikorespondencekoučinkkurzarbeitlikvidacelogistikamarketingmentoringmonitoringmotivace zaměstnancůmzdynáhrada mzdynemocenskánový občanský zákoníkobčanský soudní řádobchodní sděleníochranná známkaodboryodpadové hospodářstvíodpadyodpisy odpočet daněodpovědnostoffshoringoperační program podnikání a inovaceosobní údajeosvčoutsourcingpersonalistikapočítačové dovednostipodnikání na internetupojištěníPowerPointpožární ochranapracovní právopracovní úrazyproject managementprůmyslový vzorprvní pomocpublic relationsřízení zásobsouběh funkcíspamspisová služba společnost s ručením omezenýmspotřebitelské soutěžestatutární zástupcestavební zákonstimulace pracovníkůstrategie podnikuŠvarcsystémteleworkingubytovací zařízeníúčetnictvíveřejné zakázkyvyjednávánívýpočet nemocenskévysílání pracovníků do zahraničívzory dopisůvzory smluvWordzahraniční obchodzákon o obchodních korporacíchzákoník prácezaměstnávání cizincůživnostníkzpětná vazba