Akreditace a partnerství

Od června 2017 jsme akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR: Dne 30. 6. 2016 udělilo Ministerstvo vnitra Nakladatelství FORUM s.r.o. akreditaci pod č.j.: MV-77199-4/OBVV-2017 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely průběžného vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků, a to v programu Datové schránky a v programu Spisová služba.

Zároveň jsme od června 2016 akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Dne 7. 3. 2016 udělilo MŠMT ČR Nakladatelství FORUM s.r.o. akreditaci pod č.j.: MSMT- 20128/2016 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Časopis Statutární zástupce firmy je opakovaně hrdým partnerem celostátní ankety Manažer roku, která je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěží v ČR (www.manazerroku.cz).

Časopis Veřejné zakázky v praxi je exkluzivním partnerem Asociace pro veřejné zakázky, významné organizace, která je platformou pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci.

Od roku 2011 jsme členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých a prosazující jeho zájmy.