Rekordní počet podaných patentů a užitných vzorů na území ČR za minulý rok

24. 5. 2013

Jak uvádí týdeník Ekonom (č. 18, str. 16) s odkazem na statistiku zveřejněnou Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým statistickým úřadem, vzrostl loni významně počet patentových přihlášek i užitných vzorů. Na konci roku 2012 bylo na území České republiky evidováno celkem 28 864 platných patentů, z nichž převážnou část tvořily patenty evropské.

Firmy jsou v této oblasti výrazně aktivnější než dříve, ačkoliv ve srovnání s jinými zeměmi stále zaostávají. Mnozí nevědí, co, kdy a za jakých okolností je možné takto chránit a jak práva vymáhat. Systém patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů přitom představuje užitečný nástroj v boji s nekalou konkurencí. Velkým problémem je například používání doménových jmen a další porušování práv z průmyslového vlastnictví v prostředí internetu. 

Problematice ochrany průmyslového vlastnictví se bude podrobně věnovat náš webinář Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví, který se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 10,00. Sledovat jej můžete online přímo na svých počítačích. Do jednotlivých oblastí ochrany průmyslového vlastnictví vás zasvětí a vaše dotazy zodpoví paní Mgr. Michaela Chytilová, členka Komory patentových zástupců ČR, evropská zástupkyně pro ochranné známky a vzory a soudní znalkyně v oboru patenty a vynálezy se specializací práva na označení.