AKA představila průvodce veřejnou zakázkou pro oblast komunikace

6. 11. 2015

Projekt Průvodce metodikou zákona o veřejných zakázkách, který aktuálně představila Asociace komunikačních agentur, má pomoci veřejné správě správně a efektivně zadávat zakázky pro oblast komunikace a marketingu.

Klíčovým bodem metodiky je návod, jak vypsat zakázku z oblasti komunikace, aby zadavatel získal co nejlepší řešení svého zadání, zakázka proběhla v souladu se ZVZ v platném znění a zadavatel nebyl nucen vybírat pouze podle nabídkové ceny. Ta v tomto segmentu většinou nezaručuje efektivní nakládání s veřejnými prostředky, AKA doporučuje nastavit hodnotící kritéria v poměru 70 % kvalita: 30 % cena.

Hlavním výstupem projektu je samotný Průvodce komunikační zakázkou dle ZVZ. Obsahuje návod pro zadavatele v jednotlivých krocích nutných pro přípravu kvalitní zadávací dokumentace, vzorové briefy a kontakty na AKA, která je připravena po odborné stránce zadavatelům pomoci.

V rámci představení metodiky byl spuštěn i informační web pro zadavatele z veřejné správy www.metodikazvz.cz. Na stránkách je ke stažení kompletní Průvodce metodikou ZVZ stejně jako seznam kvalifikovaných odborných hodnotitelů, kteří mají minimálně 10letou praxi v oboru marketingu a komunikace, jež může zadavatel využít do hodnotících komisí.

Co dalšího zákon o zadávání veřejných zakázek přináší a mnoho jiných zajímavých informací se dočtete v časopise Veřejné zakázky v praxinezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.