Aktuality ze školství

4. 11. 2016

Členové Národní rady pro sport se sešli s ministryní školství, aby projednali znění zákona o sportu i rozdělení finančních prostředků v příštím roce. Finální verze zákona by měla být hotová do konce roku. Očekávat se dají důležité změny pro celé sportovní prostředí, a to především z hlediska systému financování. Nejzásadnější změnou ve financování sportovních organizací bude to, jim budou finance garantovány po dobu tří let na základě rámcové smlouvy s MŠMT. 

 

Nejlepší čeští a slovenští středoškoláci opět dosáhli výborných výsledků v mezinárodních zkouškách Advanced Placement (tzv. AP Exams), zařadili se tak mezi světovou špičku. V roce 2016 skládalo AP zkoušky přes 2 miliony studentů z téměř 22 000 středních škol z celého světa. Čeští studenti, kteří zkoušku skládali prostřednictvím Centra pro talentovanou mládež (CTM), získali průměrnou známku téměř o bod vyšší než je celosvětový průměr – 3,75 (z maximálních 5 bodů). V některých oborech se umístili na absolutním vrcholu, např. v AP Microeconomics  všichni čeští studenti získali nejvyšší hodnocení.


MŠMT na svých stránkách upozornilo na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy budou na všech základních školách probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů zavedla poslední novela školského zákona. Do konce listopadu MŠMT zveřejní podrobné informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.


Zajímáte se o aktuální legislativní témata v oblasti školství? Objednejte si zpravodaj Integrace a inkluze ve školní praxi nebo odborný měsíčník Poradce ředitelky mateřské školy a zůstaňte v obraze díky našim aktuálním článkům ze školského práva!