Autorská směrnice přináší firmám nové povinnosti

1. 4. 2019

Autorská směrnice zavádí nové povinnosti a omezení pro firmy, které používají propagační videa na sociálních sítích.

Na konci března poslanci Evropského parlamentu schválili návrh autorské směrnice, která má přilepšit všem umělcům, hudebníků a vydavatelům. Vedle toho však zavádí nové povinnosti a omezení pro firmy a může tak zkomplikovat jejich propagaci na internetu. Sociální sítě nově zavedou filtry, které znemožní nahrát na internet obsah porušující autorská práva. Filtry však detekují a vyřadí i spoty firem, které ve svých propagačních videích využívají známé hudební nahrávky v souladu s autorským právem. Problémem totiž je, že se provozovatel sociální sítě automaticky nedozví, když podnik využívající hudební podkres k propagaci má na tuto hudbu licenci. Bude tedy na společnosti, aby provozovateli sociální sítě dokázala, že video bylo zhotoveno v souladu s autorským právem. Firmě tak vzroste administrativní zátěž a zpomalí se celý proces propagace

Další novou povinností pro firmy bude informovat alespoň jednou ročně autory o tom, jak jejich díla využívá, komu je dál předala a jaké příjmy z nich má.