Bezpečnost firemního IT ohrožují především zaměstnanci

26. 1. 2018

Jejich neopatrnost v minulém roce údajně vedla k 46 % všech kybernetických incidentů ve firmách. Z nedávného průzkumu společnosti Kaspersky Lab a B2B International vyplynulo, že jen každý desátý zaměstnanec je seznámen s pravidly a strategií pro kybernetickou bezpečnost firmy, ve které pracuje.

Nedostatečná informovanost zaměstnanců o kybernetické bezpečnosti tak představuje pro firmy značné riziko. Průzkum rovněž ukázal, že čtvrtina zaměstnanců se dokonce domnívá, že v jejich firmě žádná taková pravidla nejsou zavedena. Častým viníkem kybernetického ohrožení firemních počítačů se tak právě stávají sami zaměstnanci. 

Nejvíce ohroženými jsou v praxi menší firmy, které postrádají odborníky na kybernetickou bezpečnost. Nebezpečí jsou vystaveni především ti pracovníci, kteří mají přístup k nejcitlivějším firemním datům. Jedná se tedy zejména o pozice jako top manažeři, HR a finanční specialisté. Nejen malé firmy by se tak měly více zaměřit na lepší informovanost svých zaměstnanců o rizicích, která v souvislosti s prací na počítači hrozí. Zaměstnavatelé by měli pravidelně vzdělávat a školit své zaměstnance v této problematice a implementovat bezpečnostní řešení poskytující vhodnou ochranu.

Chcete také proškolit své zaměstnance v otázce kybernetické bezpečnosti a dostatečně zabezpečit cenné firemní informace? Zúčastněte se vzdělávacího kurzu Jak nastavit pravidla IT ochrany v organizacidíky kterému si již nebudete muset bát ani ohrožení ze strany zaměstnanců!