Bič na nekalé praktiky zadavatelů veřejných zakázek

26. 10. 2012

Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., a její prováděcí vyhlášky č. 230, 231 a 232/2012 Sb., účinné od 1. 9. 2012, otevírají široké pole nových možností pro uchazeče o veřejné zakázky a zajišťují jim spravedlivější podmínky.

Přestože novela zákona o veřejných zakázkách umožňuje dodavatelům ucházet se o mnohem větší počet zakázek, než tomu bylo do dubna 2013, celkový počet vypsaných zakázek významně poklesl, a to až o 75%. Na tutu skutečnost poukazuje Robert Břešťan ve své analýze pro týdeník Ekonom (43, 25.-31. 10. 2012, str. 28-30). Novela zákona totiž zakazuje dříve oblíbené nekalé praktiky, mezi které patřily například vylosování vítěze či netransparentní podmínky celého řízení, včetně obsahu konečných smluv s předem domluvenými dodavateli. Přetrvávajícím nešvarem jsou nereálné a dumpingové ceny.

Je jasné, že takto snížený stav vypisování zakázek není dlouhodobě udržitelný a dodavatelům tak svítá nová naděje. Objem veřejných zakázek se brzy vrátí na svůj obvyklý průměr, který podle zmiňované analýzy činí 500 až 600 miliard korun ročně. Připravte se na tuto jedinečnou příležitost. Navštivte náš seminář Veřejné zakázky pro dodavatele - změny po novele zákona a seznamte se důkladně s novými právy a povinnostmi uchazečů o veřejné zakázky. Vyvarujte se zbytečných chyb, které mohou nastat, a naučte se aktivně bránit proti nelegálním postupům zadavatelů.

Seminář pod vedením Mgr. Davida Dvořáka, LL.M. pořádáme 8. listopadu 2012 v Brně a 21. listopadu v Praze.