Česká daňová správa se od 1. 1. 2013 reorganizuje

23. 11. 2012

Od nového roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě České republiky, který mění stávající soustavu územních finančních orgánů. Nově ji nahradí orgány Finanční správy, tedy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Jak uvedla Česká daňová správa, stávající soustava územních finančních orgánů zanikne a kompetence jejích orgánů zcela převezmou orgány Finanční správy. Takzvané Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně bude jako výhradně odvolací orgán vykonávat působnost pro celé ČR. To by mělo zaručit jednotnost v postupech odvolacího řízení.

Specializovaný finanční úřad s taktéž celorepublikovou působností bude vedle dosavadních pravomocí nově realizovat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a dostane kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Bude se také starat o registraci smluv účastníků důchodového spoření a o komunikaci s penzijními organizacemi.

Celkem čtrnáct finančních úřadů získá krajskou územní působnost. Sídla úřadů budou přímo v krajských městech a v Praze. Územní pracoviště finančního úřadu pak vzniknou na všech místech, kde sídlí dosavadní finanční úřady.

Novými povinnostmi všech finančních úřadů budou od roku 2013 kontrola dotací, finanční kontrola, výběr pojistného a následný převod financí od účastníků důchodového spoření na účty penzijních organizací. Proces reorganizace daňové správy veřejnost negativně neovlivní, naopak se některé procesy a pravidla zjednoduší.

Pravidelné aktuální informace o novinkách v daňové oblasti a také o všech dalších legislativních změnách, ať už jde o novelu DPH, novelu stavebního zákona nebo novelizaci insolvenčního zákona, přináší časopis Statutární zástupce firmy. Lze jej doporučit jako spolehlivý a kvalitní zdroj informací manažerům, jednatelům firem a ředitelům, kteří chtějí být vždy v obraze.