České firmy neumějí využívat výhod Age Managementu

2. 5. 2019

České firmy zatím neumějí uchopit příležitost v podobě dostatku pracovníků 50+ k vybudování konkurenční výhody.

 

Téměř každý třetí nezaměstnaný člověk je z věkové kategorie 50+. Podle předních HR manažerů je kombinace této vysoké míry nezaměstnanosti starších generací a aktuálního nedostatku pracovníků příležitost ke změně. Ta musí začít uvědoměním si firem, že ze zaměstnávání těchto osob mohou udělat konkurenční výhodu. Zejména s výhledem na měnící se demografickou křivku obyvatelstva je otázkou času, kdy se to stane běžnou praxí. Mnoho firem si toto však stále neuvědomuje a upřednostňuje mladší uchazeče před staršími a zkušenějšími. Nevyváženost ve věkové struktuře může být však riziková pro dlouhodobou úspěšnost v byznysu.  

U věkově homogenních týmů dochází k tomu, že starší zájemce odradí a mladí se nemají od koho učit, chybí jim mentoři. Zaměstnávání převážně mladších lidí se navíc negativně odráží ve větší fluktuaci zaměstnanců. Další chybou, kterou firmy dělají, je investice do rozvojových a vzdělávacích programů pro mladé talenty. Neuvědomují si, že tuto možnost potřebují úplně stejně také dlouholetí pracovníci.