České školství získalo rekordní rozpočet

5. 1. 2018

Poslanecká sněmovna v rámci státního rozpočtu pro rok 2018 schválila historicky nejvyšší částku určenou pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. V příštím roce na sport a vzdělávání poputuje rozpočet v objemu téměř 169 miliard korun. S financemi z Evropské unie činí rozpočet MŠMT pro rok 2018 dokonce 176,1 miliardy korun.

Velký vliv na navýšení rozpočtu má plánovaná změna platových tarifů u pedagogických pracovníků o 15 % oproti roku 2017. V rámci rozpočtu se navíc počítá s podporou specifických vzdělávacích potřeb. Celkový nárůst rozpočtu jen v regionálním školství tak dosahuje 17,3 miliardy korun. Co se týče sportu, podařilo se vyjednat trvalý převod prostředků ve výši 400 milionů korun na sportovní centra Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Navíc v roce 2018 MŠMT připravuje společně se zástupci sportovního prostředí novou podobu jednotlivých dotačních programů, na které bude vyčleněno o zhruba 200 milionů korun meziročně více.

Zároveň dochází ke zvýšení výdajů na Operační program Výzkum, experimentální vývoj a inovace, na který je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 988 milionů korun.  

Zajímá Vás financování školských zařízení po změně od 1. 9. 2018? Víte, jaký budou mít tyto změny dopad na Vaši praxi? Zúčastněte se naší tradiční konference s názvem Vedení MŠ v roce 2018: GDPR, financování, zdravotnické úkony a budete v obraze.