České stavební firmy podceňují bezpečnost práce

31. 8. 2018

Zvýšené riziko pracovních úrazů na stavbách představují nevhodné či dokonce nebezpečné pracovní pomůcky – především nevhodné rukavice či pracovní obuv.

České podniky z důvodu úspory nákladů často plní předpisy z oblasti bezpečnosti práce pouze formálně. Kritická je situace především ve stavebnictví, které je z dlouhodobého hlediska jedno z nejrizikovějších segmentů v oblasti pracovní úrazovosti i vzniku nemocí z povolání. Současný systém bezpečnosti práce stavebních firem sice odpovídá patřičným předpisům, ale nezohledňuje již reálné podmínky na staveništi.

Firmy z oboru by měly především používat vhodnější ochranné pracovní prostředky. Zdraví škodlivé kožené rukavice, které se ve stavebnictví stále hojně používají, lze nahradit technologicky vyspělejšími typy, které již lze pořídit s lepším poměrem cena/výkon. Desítky tisíc dělníků na stavbách si také ničí nohy používáním nevhodného typu pracovních bot. Ten neumožňuje přirozený pohyb a rotaci chodidla a zvyšuje riziko problémů týkajících se chodidel a kolen. Loni tak oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům pokuty za více než 218 milionů korun.

Chcete se dozvědět, jak splnit nejen veškeré předpisy, ale jak se také vyhnout pokutám i úrazům Vašich dělníků na staveništi? Zúčastněte se konference VÝSTAVBA 2019, kde se tématu bezpečnost práce na staveništi zhostí místopředseda ČKAIT!