Cestovné a stravné pro rok 2020

17. 1. 2020

31. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů pod č. 358/2019 Sb. zveřejněna vyhláška o poskytování cestovních náhrad. Jaká je tedy výše cestovného a stravného pro letošní rok?

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

Co se týká stravného, za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci v roce 2020 vyšší stravné oproti roku 2019, a to podle § 163 odst. 1 ZP nejméně ve výši 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5–12 hodin; 131 Kč, trvá-li déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; a 206 Kč, trvá-li déle než 18 hodin. Výše průměrné ceny za 1 l pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí ZP činí 32 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů; 36 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů; 31,80 Kč u motorové nafty; a 4,80 Kč za 1 kWh elektřiny. 

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zrušuje předchozí vyhlášku č. 333/2018 Sb. a nabyla účinnosti 1. 1. 2020.