Co čeká marketingové vztahy mezi lékaři, lékárníky a farmaceutickými firmami

31. 5. 2013

Dne 15. května 2013 prošel v Poslanecké sněmovně ČR druhým čtením návrh změny zákona o regulaci reklamy, který si kladl za cíl přijmout opatření, jež by měla alespoň částečně zabránit možnému korumpování lékařů a lékárníků ze strany farmaceutických firem.

Uvedený návrh nově, přesněji a v některých ohledech i přísněji vymezuje marketingové vztahy v oblasti reklamy mezi lékaři, lékárníky a farmaceutickými společnostmi.

Původní návrh novely zahrnoval mezi reklamu na léky také průzkumy trhu, marketingové studie a poregistrační studie, které nebude možné nadále provádět za úplatu. Za zapojení do studie dostávali lékaři od farmaceutických společností peníze, případně mohli vyjet například na lukrativní zahraniční kongres, který byl pobytovým zájezdem. Státní ústav pro kontrolu léčiv dal už několika společnostem za takové jednání pokuty. Novela pokuty výrazně zvyšuje až na 15 milionů korun.

Návrh novely chce také zpřesnit a výrazně omezit sponzoring kongresové turistiky. Jasně stanoví, že lze lékaři hradit pouze zdůvodnitelné výdaje. Pokud by návrh přijala i Sněmovna a Senát, budou zakázány soutěže, loterie a hry, kterými chtějí společnosti ovlivňovat předepisování léků; novela postihne marketing prostřednictvím třetí osoby; regulace má navíc platit nejen pro zástupce farmaceutických společností, lékaře a lékárníky, ale i pro jejich rodiny, které by s nimi na lukrativní kongres jely.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera Mgr. Jany Radilové z advokátní kanceláře Ružič & partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který úspěšné pokračuje již druhým ročníkem.