Co obnáší novela zákona o přestupcích

19. 6. 2015

Návrh novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nedávno prošel druhým čtením. Jeho cílem je zavést přísnější postih recidivy závažnějších typů přestupků (konkrétně proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), přičemž jejich spáchání by mělo být předmětem evidence přestupků vedené rejstříkem trestů.

S tím úzce souvisí novelizace zákona o rejstříku trestů a dalších zákonů, které by měly obsahovat právní úpravu opakovaného spáchání jednání, jež mají jinak znaky vybraných přestupků, osobami podléhajícími vojenské kázeňské pravomoci, příslušníky bezpečnostních sborů, osobami během výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Do evidence přestupkového rejstříku by měly získat přístup i obce, od čehož si důvodová zpráva slibuje zvýšení informovanosti správního orgánu při rozhodování o uložení adekvátní sankce za přestupek.

V současné době jsou údaje o spáchání uvedených přestupků, v případě potřeby, nahrazovány čestnými prohlášeními. Typicky se jedná o případy žádosti o vydání zbrojního průkazu atd. Opis z evidence přestupků by tak měl v budoucnu tato čestná prohlášení zcela nahradit.

Návrh novely zvyšuje horní hranici sazby pro uložení pokuty u vybraných skutkových podstat v případě, že jde o recidivu. Přestupek bude spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.