Co přináší aktuální novela vyhlášky o nakládání s odpady

27. 3. 2015

Dne 1. března 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 27/2015 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Novelou se ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. ruší část věty, jež zakazuje poskytovat úplatu v hotovosti za konkrétní typy odpadu, který má povahu například uměleckého díla, pietního nebo bohoslužebného předmětu, dopravního značení, kanalizačního zařízení apod.

Zrušením zákazu výkupu v hotovosti u vyjmenovaných předmětů se zákaz bude vztahovat na všechny odpady, u nichž je vyhláškou požadována identifikace osob, od kterých je odpad vykupován.

Od 1. března 2015 tak není možné ve sběrnách surovin v hotovosti vykupovat měď, bronz, mosaz, železo, ocel, kabely, železné a neželezné kovy, cín, zinek atd. Za kovy bude možné poskytnout úplatu jen formou bezhotovostního platebního styku, například převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.