Co přináší novela zákona o regulaci reklamy

18. 9. 2015

Dne 17. srpna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 202/2015 Sb., kterým se novelizuje a mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Novela mimo jiné řadí mezi zakázané druhy reklamy reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu (tj. dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách).

Dále také rozšiřuje omezení míst, kde může být šířena reklama na provozování pohřební služby či krematoria. Nově bude zakázáno šířit takovou reklamu v celém areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb. Dosud se zákaz vztahoval jen na prostory zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 

Novelou se mění i § 7 zákona upravující příslušnost orgánů k výkonu dozoru nad dodržováním zákona, kdy na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci přechází dozor nad reklamou na potraviny, která obsahuje výživová nebo zdravotní tvrzení, a nad reklamou na potraviny uvádějící v omyl; na celní úřady pak přechází dozor pro reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zákona o loteriích, a sponzorování v této oblasti.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.