Co přináší vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti

22. 8. 2014

Senát před nedávnem schválil vládní návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti, jenž zavádí pravidla mezi veřejnou správou a soukromým prostorem při předcházení útokům na informační technologie; jeho účinnost se předpokládá k 1. 1. 2015.

Cílem navrhovaného zákona je zejména ochrana kritické infrastruktury a informačních systémů, které jsou podstatné pro fungování státu. Zákon ukládá poskytovatelům elektronických komunikací povinnost monitorovat a hlásit všechny bezpečnostní incidenty Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

Ten může podle návrhu zákona vyhlásit stav kybernetického nebezpečí, a to v případě, že je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo sítích elektronických komunikací a mohly by tím být porušeny zájmy České republiky.

Stavem kybernetického nebezpečí se rozumí stav, kdy je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech či bezpečnost a integrita služeb nebo sítí elektronických komunikací a mohlo by tím dojít k porušení či tím došlo k ohrožení zájmu ČR ve smyslu zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.

Stav kybernetického nebezpečí se vyhlašuje na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na 7 dnů; uvedenou dobu může ředitel Národního bezpečnostního úřadu prodloužit, souhrnná doba trvání však nesmí být delší než 30 dnů.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.