Co přináší vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích

19. 12. 2014

Prezident republiky podepsal zákon, který nahradí dosavadní zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Nový zákon o zdravotnických prostředcích přinese celou řadu novinek a regulací, reagujících na nedávné skandály s kvalitou některých typů zdravotnických prostředků, a na to navazující požadavky Evropské unie na vyšší míru dohledu nad trhem.

Dalším záměrem nového zákona je požadavek na dohledatelnost zdravotnických prostředků na trhu a jejich identifikaci. Nová norma se rovněž snaží sjednotit používanou terminologii a překonat roztříštěnost pravomocí správních orgánů. Zákon by měl nabýt účinnosti 1. dubna 2015.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně vstupuje do svého čtvrtého ročníku.