Co přinese české společnosti vládní daňový balíček

21. 6. 2013

Vláda v dubnu schválila návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změn (doprovodný zákon) a návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. První čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo 17. května 2013. Cílem návrhu je sladit daňové právo s rekodifikací soukromého práva, tedy s novým občanským zákoníkem.

Jedná se o změny terminologické i věcné. Stávající daňové předpisy totiž samozřejmě neznají nově zaváděné instituce jako třeba svěřenecký fond, vzájemné darování či společenství jmění, doposud neznámý kmenový list u společnosti s ručením omezeným, chybí definice domácnosti, zrušuje se rozlišení běžného a vkladového účtu, nově je zaváděn pojem/institut odkazu a dědické smlouvy.

Stávající zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, bude zrušen; dědická daň a darovací daň by měla být začleněna do daně z příjmů, ohledně daně z nabytí nemovitých věcí se počítá se zvláštním zákonem – o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí mimo jiné:

a) sjednocuje osobu poplatníka v osobě nabyvatele,

b) omezuje rozsah povinně předkládaných písemností,

c) zužuje povinnost předkládat znalecké posudky o zjištěné ceně podle oceňovacích předpisů,

d) odstraňuje povinné ověřování listin atd.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera Mgr. Jany Radilové z advokátní kanceláře Ružič & partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který úspěšné pokračuje již druhým ročníkem.