Co přinese firmám zákon o obchodních korporacích

8. 3. 2013

Ruku v ruce s novým občanským zákoníkem vstoupí 1. ledna 2014 v účinnost také nový zákon o obchodních korporacích. Ten mimo jiné nově upravuje rozsah odpovědnosti statutárních zástupců obchodních společností stejně jako řadu dalších dosavadních pravidel.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (tedy zákon o obchodních korporacích) v mnohém nahradí dosavadní obchodní zákoník, který od příštího roku zanikne. Soustředí se na právní úpravu obchodních společností a družstev, zatímco obchodní závazkové právo zahrnuje nový občanský zákoník.

Co se po účinnosti zákona o obchodních korporacích například změní? Při zakládání společností s ručením omezeným již nebude potřeba skládat základní kapitál ve výši 200 tisíc korun, ale pouze symbolickou jednu korunu. Akciové společnosti si budou moci vybrat, zda budou fungovat na bázi dualistického (s představenstvem a dozorčí radou) anebo monistického (se správní radou a statutárním ředitelem) principu.

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích představují zásadní soukromoprávní revoluci, na niž je nezbytné se včas a správně připravit. Nakladatelství FORUM pořádá proto prestižní celostátní konferenci věnovanou výhradně tomuto tématu.

Přední odborníci seznámí ve svých vystoupení zástupce obchodních společností z celé České republiky s nejvýznamnějšími změnami, které obě normy přinesou, a poradí jim, jak se co nejefektivněji na 1. leden 2014 nachystat. Jedním z vystupujících bude také přímo hlavní autor zákona o obchodních korporacích doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.