Co přinese zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

18. 10. 2013

Senát nedávno schválil vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, reagující na úpravu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Díky zákonu o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dojde k odstranění dosavadní nejednotnosti a kusosti právní úpravy jednotlivých typů rejstříků. Zákon obsahuje hmotnou i procesní úpravu obchodního rejstříku, dále rejstříku spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností. Dosud roztříštěnou právní úpravu tak sjednocuje.

Nový právní předpis dále upravuje lhůty pro rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení. Nadále platí, že rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů, avšak např. u návrhu na zápis přeměny právnických osob tak učiní bez zbytečného odkladu.  Zápisu přeměny se již tedy nebude možné domáhat fikcí zápisu po uplynutí lhůty 5 pracovních dní od podání návrhu.

Zákon o veřejných rejstřících také rozšiřuje skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku. Ty vyplývají ze změn, které zavádí zákon o obchodních korporacích. Např. u společnosti s ručením omezeným se bude nově zapisovat druh obchodního podílu a s ním i popis práv a povinností s ním spojených.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který brzy úspěšně završí již druhý ročník.