Co vyplynulo ze společné diskuse ke vzdělávání osob se zdravotním postižením?

4. 1. 2017

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) pozvala v prosinci ministryni školství Kateřinu Valachovou ke společné diskusi o vzdělávání osob se zdravotním postižením. Na setkání se projednávala úroveň veřejné a mediální debaty ke společnému vzdělávání, postavení dětí s diabetem a další zásadní témata, týkající se vzdělávání této skupiny osob.

Jedním z významných projednávaných bodů bylo nastavení společné cesty k řešení praktických problémů, jakým je například zajištění speciálních zdravotnických úkonů u dětí, žáků a studentů v době vyučování, např. podávání inzulinu u malých diabetiků. Ministryně se chystá svolat meziresortní jednání s MZ ČR. Jejím cílem je vyřešit problematickou situaci tak, aby tyto úkony mohl provádět profesionální zdravotnický personál a aby zároveň byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

Ministryně školství a vedení NRZP ČR se shodly na těchto zásadních bodech:

1. Společné vzdělávání je přirozenou formou vzdělávání a soužití osob se zdravotním postižením s ostatní populací.

2. Veškeré vzdělávání má být realizováno tak, aby každý žák mohl dosáhnout svých limitů, které má od přírody.

3. Každému žáku, hendikepovanému či talentovanému, musí být umožněno postupovat při vzdělávání a osobnostním rozvoji svým tempem a podle své vnitřní síly.

4. Komunita osob se zdravotním postižením představuje široké spektrum typů zdravotního postižení a každé zdravotní postižení má svoje specifické vzdělávací potřeby a proto vnímá potřebnost existence speciálních škol jako integrální součást vzdělávacího systému.

5. Začleňování žáků do speciálních škol se musí dít s náležitým citem a smyslem pro míru věcí a v úzké součinnosti s rodiči žáků, pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry.

6. Je nezbytné věnovat maximální pozornost výchově pedagogické i rodičovské veřejnosti k pochopení, že děti se zdravotním postižením jsou jako ostatní děti nositeli všech lidských práv a základních svobod a jejich osobnostní rozvoj se má dít na rovnoprávném základě s ostatními dětmi.

7. Společně vyjadřují veřejnou podporu práci těch škol a pedagogů, kteří věnují své úsilí rozvoji vzdělávání všech dětí, včetně dětí se zdravotním postižením.

(Zdroj: www.msmt.cz)

 

Chcete vědět více z oblasti školní integrace a inkluze? Čtěte odborný měsíčník Integrace a inkluze ve školní praxi – udrží vás v obraze! Ukázku zpravodaje naleznete zde.