Čtvrtmilionovou pokutu za nelegální práci řešil i Ústavní soud

19. 9. 2014

Ústavní soud ve svém rozsudku prohlásil, že minimální hranice pokuty ve výši 250 tisíc korun je příliš vysoká, protože může být pro menší firmu nebo podnikatele likvidační, zatímco společenská nebezpečnost překročení zákona může být v některých případech i velmi malá.

Sankce v této výši přitom hrozila těm podnikatelským subjektům, které zaměstnaly cizince bez povolení nebo umožnili tzv. švarcsystém. Maximální výše pokuty, kterou v takových přídech může inspekce práce uložit, činí až 10 milionů korun.

Projednávaný případ se týkal stavební firmy, která na své stavbě zaměstnávala dva dělníky z Ukrajiny. I když muži měli pracovní povolení, v den kontroly pracovali jinde, než bylo v povolení uvedeno. Zaměstnavatel tím podle zákoníku práce dopustil nelegální práci, za kterou hrozí pokuta ve výše uvedeném rozpětí.

Ústavní soud tedy s poukazem na možnost úřadů přihlédnout k závažnosti provinění a majetokovým poměrům firmy minimální výši pokuty zrušil. Horní hranici 10 milionů korun však soud ponechal. Od 1. 1. 2015 roku vstoupí v platnost legislativní novela, která snižuje minimální hranici pokuty snížena na 50 tisíc korun.

Ať už se Vaše organizace pohybuje na hraně švarcsystému či nikoli, jistě oceníte Metodického poradce pracovního práva, který Vás srozumitelnou formou s použitím názorných příkladů provede všemi zákoutími zákoníku práce a související legislativy.