Další novela zákona o veřejných zakázkách je účinná

22. 1. 2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Jak mimo jiné ve svém aktuálním newsletteru informuje renomovaná advokátní kancelář MT Legal,
novela se týká rozšíření základních kvalifikačních předpokladů. Od téhož data je účinná rovněž novela nařízení vlády č. 77/2008 Sb., které stanoví nové finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky.

Novelizována byla podle informací MT Legal část čtrnáctá zákona č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. Zákon byl uveřejněn ve Sbírce zákonů dne 28. 12. 2015 a hned k 1. 1. 2016 nabyl účinnosti.

Uvedená novela rozšířila základní kvalifikační předpoklady a vložila do § 53 odst. 1 ZVZ nové písmeno l), které zní: „vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu“ Zároveň novela v § 53 odst. 3 ZVZ stanovila, že uvedený předpoklad se prokazuje čestným prohlášením.

Další podrobnosti o novele, její praktické aplikaci i nových finančních limitech pro nadlimitní zakázky zjistíte v časopise Veřejné zakázky v praxinezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně završuje svůj třetí ročník.