Daňová administrativa pro podnikatele se zjednoduší

4. 5. 2017

Osvobození od zbytečné a časově náročné administrativy spojené s placením daní, zejména pro drobné podnikatele, slibuje novinka z daňového balíčku pro rok 2017.

Takzvaný institut paušální daně nabízí podnikatelům možnost dohodnout se na placení pevné výše daně bez dodatečné administrativy a usnadnit tak podnikání fyzickým osobám. Požádat o novinku mohou nově také podnikající fyzické osoby, které mají souběžně příjem ze zaměstnání i samostatné výdělečné činnosti, a rovněž podnikatelé, kteří zaměstnávají jednoho nebo více zaměstnanců.

Minimální výše takto stanovené daně činí 600 Kč za rok s tím, že výše ročních příjmů nesmí přesáhnout 5 mil. Kč nejméně po tři předchozí zdaňovací období. Na Finanční správu je možné se obrátit již letos, a to do konce května, samotné vyrozumění o stanovení paušální daně proběhne do 15. září.