Daňové nedoplatky za rok 2012 přesáhly 134 miliard korun

31. 1. 2014

Oproti předchozímu roku se objem daňových nedoplatků v roce 2012 zvýšil o 27 procent. Za tento nárůst mohou zejména nedoplatky na dani z přidané hodnoty, které se meziročně zvýšily z 57,3 na 82,5 miliard korun.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu jsou příčinou neblahého růstu jednak vnější faktory, jednak časté změny legislativy, které vyžadují zásadní zásahy do Automatizovaného daňového informačního systému. Od ledna 2014 doznala oblast DPH dalších změn, a to například v oblasti převodu nemovitostí, elektronického podávání daňového přiznání či institutu ručení za nezaplacenou daň. Další dvě novely zákona o DPH budou pravděpodobně přijaty již v tomto roce.

Abychom firmám zjednodušili adaptaci na měnící se zákonné podmínky, nabízíme aktualizovaného průvodce DPH: Aktuální výklady a komentáře, který účetním a finančním ředitelům přináší praktické účetní postupy a upozornění pna časté chyby pro každou oblast DPH.