Debata o rozvoji digitálních dovedností v EU

7. 4. 2017

I v roce 2017 pokračuje diskuze o aktuálním nedostatku digitálně zručných zaměstnanců. Už od loňského podzimu se Evropská komise intenzivně zabývá plánováním, jak rozvoj digitálních dovedností zlepšit. Podle statistik postrádá základní digitální dovednosti až polovina občanů v EU, 20 % z nich nemá dokonce žádné. Předpokládá se, že do roku 2020 vznikne v Evropě téměř 800 pracovních míst, které bude problém obsadit. V té době totiž 90% všech pracovních míst bude vyžadovat určitou úroveň digitálních znalostí.

Úspěšnost agendy Evropské komise bude záviset v první řadě na členských státech a jejich ochotě zavádět doporučená opatření do praxe. Pozice České vlády k dokumentu by měla být hotová v říjnu letošního roku. Podle českých zaměstnavatelů, sdružených ve Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD ČR), by se EU v budoucnu měla soustředit především na propojení digitálních dovedností s rozvojem vzdělávání v oborech přírodní vědy, techniky, technologií a matematiky. Řešení bude ve velké míře záviset také na soukromém sektoru, hlavně na největších IT společnostech.

S postupující digitalizací se nemění jen požadavky na zaměstnance, ale také na zdroje a dokumenty ve firmách. Přechod z tradičních papírových dokumentů na elektronické může firmám přinést řadu výhod a nových možností – mimo jiné výrazné zvýšení bezpečnosti uchovaných cenných dat a usnadnění přístupu jednotlivých uživatelů. Seznamte se se správnými postupy elektronizace dat a dokumentů v souladu s platnou českou legislativou a nařízením eIDAS na školení Elektronizace firmy – jak správně digitalizovat dokumenty!