Dílčí změny zákoníku práce čekají v senátu na schválení

26. 4. 2013

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Hlavní očekávanou změnou je návrat možnosti opakování pracovních poměrů na dobu určitou, avšak pouze za podmínky, že zaměstnavateli zabraňují nabídnout zaměstnanci smlouvu na dobu neurčitou. Tyto důvody včetně seznamu zaměstnanců, jichž se má omezení týkat, a dalšími náležitostmi musí písemně zveřejnit prostřednictvím interního předpisu nebo písemné dohody s odbory.

Pozměňovacím návrhem Miroslava Bernáška (ODS) byla zkrácena minimální doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami z 12 na 11 hodin, což by podle navrhovatele mělo usnadnit plánování směn zejména v zemědělství a zdravotnictví. Neuspěla naopak snaha definovat vedle stávajících kategorií běžných a vedoucích zaměstnanců také zaměstnance klíčové.

Všechny zásadní i dílčí proměny Zákoníku práce najdete v podobě metodických postupů, expertního výkladu, příkladů a upozornění na časté chyby v pravidelně aktualizované publikaci Zákoník práce: Metodický poradce pracovního práva, nově nabízené i v praktické prémiové verzi.