Doprovodný zákon k NOZu se dotýká desítek právních předpisů

15. 11. 2013

Dne 30. září 2013 vyšel pod č. 303/2013 Sb. tzv. doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku. Terminologicky zpřesňuje a upravuje více než 70 právních předpisů v souvislosti s přijetím nového soukromoprávního kodexu.

Jako příklady lze uvést, že tento doprovodný zýkon (neboli zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva), upravuje zákon o živnostenském podnikání, zákon o pojišťovnictví, zákoník práce, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o oceňování majetku, zákon o právu autorském, zákon o regulaci reklamy, zákon o pobytu cizinců na území České republiky, exekuční řád, notářský řád či zákon o přeměnách.

Doprovodným zákonem nedochází k terminologickým změnám úplně ve všech předpisech navazujících na nový občanský zákoník. V případě potřeby bude využíváno přechodné ustanovení nového občanského zákoníku, konkrétně § 3029 odst. 1, podle něhož „dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem (tj. novým občanským zákoníkem) zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona“.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně završuje svůj druhý ročník.