Dotační sezóna pro veřejný sektor začíná právě nyní

25. 9. 2015

Nové dotační období 2014–2020 skýtá jedinečnou příležitost pro mnohé obce, neziskové organizace a další instituce veřejného sektoru.

Dotace určené obcím mohou pokrýt přes 90 % nákladů (výše se různí v závislosti na konkrétním programu). Další organizace a instituce veřejného sektoru mohou takto čerpat až 100 % prostředků na svou činnost. Kritéria některých programů se oproti minulému dotačnímu období zpřísnila a pouze precizně připravené projety v souboji o evropské finance uspějí. Nejdůležitější výzvy se otevírají právě teď. 

K nejpalčivějším problémům v regionech patří kanalizace, vodovody, čističky, zateplení budov, protipovodňová opatření, řešení odpadu, dopravní, zdravotnická a sociální infrastruktura. Vše navíc komplikuje zcela nový systém pro podávání žádostí MS 2014+, který činí velké obtíže i některým expertům. Řada úspěšně podaných žádostí následně končí krachem kvůli neudržitelnosti projektu a vinou zcela zjevných chyb musejí příjemci dotaci vracet.

Mimořádně příznivé výzvy se v tomto dotačním období otevírají také školám a školským zařízením. Zřizovatelé mohou například díky těmto prostředkům nejen vybudovat, ale i udržet v provozu mateřské školy a další zařízení pro děti předškolního věku. Jednotlivé příležitosti k pokrytí i 95 % nákladů je však třeba hledat průřezově napříč dotačními programy.

Získejte ucelenou představu o tom, jak postupovat při řešení zcela konkrétních problémů pomocí dotačních prostředků. Naše vzdělávací akce se soustředí pouze na ty programy, jež jsou pro vás relevantní. Přednášejícími jsou odborníci z úspěšných grantových agentur, kteří mají velké zkušenosti jak s daným dotačním programem, tak s celým procesem a mezi jejich referencemi převažují obce a organizace veřejného sektoru.