Dubnová novela zákona o archivnictví a spisové službě ještě nevstoupila v obecnou známost

15. 8. 2014

Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě prošel během deseti let třinácti novelizacemi. Původní prováděcí vyhláška 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby byla před dvěma lety nahrazena zcela novou vyhláškou a letos v dubnu byl zveřejněn ve sbírce zákonů zákon č. 56/2014 Sb., který nejnověji původní zákon mění.

Přesto dubnová novela ani novela, pocházející již z roku 2012, ještě nevstoupila v obecnou známost. Původci stále nemají jasno, jak spisovou službu vést a kontrolní orgány jim ukládají zbytečné pokuty.

Chcete-li se seznámit s tím, jaké jsou změny ve volbě druhu spisové služby, ve vlastní praxi vedení spisové služby, v ukládání dokumentů či provádění skartačního řízení u elektronických, ale i analogových dokumentů včetně spisové rozluky, nezmeškejte webinář Novela zákona o archivnictví a spisové službě.

Webináře se můžete zúčastnit online, jeho přenos budete sledovat na svém PC - pohodlně ve Vaší kanceláři bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky.

Kurz odborně povede paní PhDr. Lenka Neřoldová, ředitelka Státního okresního archivu v Kolíně, která se zabývá metodikou předarchivní péče u původců. Spolupodílela se také na tvorbě vzorových spisových řádů (krajské úřady, zdravotnická zařízení).

Webinář se koná ve středu 10. září 2014. Pro detailní informace klikněte zde.