Dva nové trestné činy se týkají i právnických osob

6. 6. 2014

Dne 14. května 2014 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh zákona měnící trestní zákoník, trestní řád a zákon o odpovědnosti právnických osob.

Návrh mimo jiné zavádí do trestního zákona dva nové trestné činy, a to v §§ 193a a 193b. Jedná se o dvě nové skutkové podstaty trestných činů, a sice účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

Dále se rozšiřuje stávající skutková podstata trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií v § 192 trestního zákona. Nově se tak trestného činu dopustí i ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.

Všechny tyto činy budou trestné i pro právnické osoby. Novela rovněž nově zařazuje mezi trestné činy právnických osob lichvu.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.