EET již od 1. 12. 2016! První fáze se týká hotelnictví, pohostinství a ubytování

17. 6. 2016

Zkratku EET zná v České republice snad každý. Elektronická evidence tržeb představuje jednu z vůbec největších legislativních změn tohoto roku, zároveň také strašáka téměř všech podnikatelů. Od 1. 12. 2016 dojde k odstartování 1. vlny, jež se týká hotelnictví, ubytování a pohostinství. EET se v jejich případě dotkne také výše DPH u stravovacích služeb, která klesne ze současných 21 % na 15 %.

Postupně dojde k jejímu zavedení ve 4 vlnách, druhá dopadne na maloobchod a velkoobchod od 1. 3. 2017. Třetí fáze postihne svobodná povolání, dopravu a zemědělství (nejspíše od 15. měsíce po spuštění), poslední vlna pak vybraná řemesla a výrobní činnosti (pravděpodobně od 1. 6. 2018).

Poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb zbývá jen pár měsíců k zajištění potřebné administrativy a doprovodných technických a IT procesů. Za nesplnění podmínek či další správní delikty mohou hrozit sankce až ve výši 500 000 Kč!

Týká se EET také vás? Nepodceňte přípravu. Připravte se z hlediska informačního, procesního i implementačního s námi. V následujících měsících připravujeme řadu vzdělávacích akcí různých formátů. Výčet aktuálních seminářů i konferenci EET již od 1. 12. 2016! Připravte se efektivně a včas s předními odborníky naleznete níže.