Elektronický stavební deník od 1. 1. 2021

5. 3. 2021

Společně se zákonem o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecká sněmovna schválila i zákon, který stanovuje, že od 1. 1. 2021 musí stavebník vést elektronický stavební deník (ESD). Tato povinnost se týká staveb v rámci veřejných zakázek v nadlimitním režimu.

Na koho konkrétně padá tato povinnost? Stavebník může vést sám elektronický stavební deník, pokud je stavba prováděna svépomocí – v tomto případě je stavebníkem projektant nebo stavbyvedoucí jako autorizovaná osoba. ESD může být přenesen také na zhotovitele. Současně s převedením stavebního deníku (SD) do elektronické formy je potřeba také vyřešit elektronický podpis. Pokud ho autorizované osoby nemají, musí SD převést/konvertovat do elektronické formy. V roce 2023 by k elektronickému podpisu mělo přibýt i elektronické razítko.

Pokud se potřebujete zaškolit jako stavbyvedoucí a naučit se správně používat stavební deník a autorizační razítko, přihlaste se na živé vysílání Stavbyvedoucí = klíčový pracovník vaší firmy, kde vás seznámíme s veškerými Vašimi povinnostmi.