Eurofondy uvolní finanční prostředky nejen na nákup nového kotle

9. 5. 2014

Fondy EU letos poprvé umožní čerpání dotací také na nákup nového kotle. Na jejich výměnu poputuje významný podíl z dvacetimilionového obnosu, který Státní fond životního prostředí rozdělí do roku 2020 na zlepšení kvality ovzduší.

Finanční podporu z evropských dotací však mohou získat i podnikatelé a firmy na své projekty. Česká vláda totiž oficiálně předložila Evropské komisi návrh čerpání strukturálních fondů pro rozpočtové období 2014–2020. Návrh obsahuje řadu opatření a změn, která se výrazně dotknou žadatelů a příjemců veřejné podpory v pozitivním i negativním smyslu.

Chcete-li se podrobně seznámit s programy strukturálních fondů i nejvýznamnějšími dotačními programy a utvořit si komplexní obraz možností podpůrných programů v nejbližších letech, přijďte na náš seminář Eurofondy v dotačním období 2014–2020. Nové příležitosti pro podnikatele.

Seminář povede Ing. Martin Dítě, odborník na dotační politiku. Zúčastnit se ho můžete ve čtvrtek 29. května v Brně a v úterý 3. června v Praze.