Evropská komise schválila Dohodu o partnerství

5. 9. 2014

Jak uvedlo MMR ČR, Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 České republiky byla dne 26. srpna 2014 v odpoledních hodinách schválena Evropskou komisí.

Dokument nastavuje základní parametry pro využívání podpory z evropských strukturálních a investičních fondů v příštích deseti letech a Česká republika bude moci čerpat téměř 24 miliard eur. Se schválením Dohody o partnerství také úzce souvisí další vyjednávání jednotlivých operačních programů. Ty vláda schválila na začátku července a poté byly odeslány do Bruselu k formálnímu vyjednávání.

I přes intenzivní neformální jednání k programům zůstávají otevřené některé body, kterým se bude potřeba detailněji věnovat. Na podzim tohoto roku plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj představení schválené dohody a nového programového období 2014–2020 v regionech.

Na přelomu října a listopadu se v Praze a dalších sedmi krajských městech uskuteční série konferencí pod názvem „Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi“. Cílem konferencí je představit možnosti nového programového období a upozornit na hlavní změny oproti současnému programovému období 2007–2013. Součástí konference bude také blok novinek z oblasti veřejných zakázek.

Přestože nastavení programového období 2014–2020 má již jasné obrysy, stále je možnost čerpat poslední dotace v programovém období 2007–2013.

Přečtěte si i další zajímavé informace nejen z MMR ČR v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně pokračuje druhým ročníkem.