Firmy by spíš než placení nemocenské unesly vyšší zdanění

30. 4. 2015

Zástupci padesátky firem účastnících se fóra Asociace exportérů, které se uskutečnilo v druhé polovině dubna 2015 v Mladých Bukách na Trutnovsku, v anketě přiznali větší obavu z návratu povinnosti zaměstnavatele proplácet zaměstnancům první tři dny nemocenské než z proklamovaného zvýšení korporátních daní.

Jak ve své zprávě uvádí Krkonošský deník, shrnul místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk sdílené obavy těmito slovy: „Lze očekávat, že nemocnost by vzrostla minimálně na dvojnásobek oproti stávajícímu stavu a náklady pro podnikatele v České republice vzrostou minimálně o 3 až 4 miliardy korun za rok. Nejvíce by to postihlo menší podniky a podniky s nižší průměrnou mzdou, než je celostátní průměr.”

Společnosti se navíc obávají druhotných dopadů zvýšené nemocnosti, a sice náklady a potíže spjaté s organizací zástupu za zaměstnance na nemocenské. Předseda vlády Bohuslav Sobotka, který byl také mezi hosty fóra, podmínil obnovení dávek v prvních třech dnech nemoci v omezené míře za předpokladu, že se na něm shodne tripartita. Na druhou stranu nevyloučil zvýšení daně z příjmů právnických osob o jeden procentní bod na 20 procent, což dvě třetiny účastníků neslo nelibě. Podle předsedy Asociace exportérů, Jiřího Grunda z Mladých Buků, by takové zvýšení mělo psychologický efekt a vedlo by k urputnější snaze o daňovou optimalizaci.