GFŘ aktualizovalo pokyny k vyplnění kontrolního hlášení

14. 7. 2017

V souvislosti se schválením novely zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017 vydalo GFŘ informace k novelizovaným oblastem. GFŘ tak zpřesňuje novou povinnost vyrovnání, respektive úpravu odpočtu u nedoložených mank a škod a  rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u  vybraných plnění.

Informace GFŘ se rovněž vyjadřují také k  nově zavedenému institutu nespolehlivé osoby a upravují pravidla pro povinnost přiznat DPH ve vztahu k dárkovým poukázkám. Informace GFŘ obsahuje příklady, z nichž vyplývá postup pro případ nejasných situací: například jak přesně vymezit zboží nebo službu, kterou lze poukázkou získat, či jak stanovit okamžik, kdy vzniká povinnost DPH odvést.

Změny týkající se dárkových poukázek, ale například také prodeje předplacených karet, mohou mít výrazný dopad na zavedenou praxi a vydané pokyny mají subjektům usnadnit vyplnění kontrolních hlášení, aby předešly hrozícím sankcím ze strany správce daně.

Seznamte se všemi změnami v kontrolách pro firmy na tradiční konferenci Jak zvládnout kontroly firem v roce 2018 pod záštitou časopisu Statutární zástupce firmy. Pohodlně a na jednom místě Vám zprostředkujeme všechny informace o tom, co po vás budou v roce 2018 chtít při kontrole nejen z FÚ, ale také z inspekce práce, ČOI nebo ÚOOÚ – připravte se včas!