Infringementová novela zákona o odpadech nabude účinnosti pravděpodobně již 1. 10. 2015

21. 8. 2015

Legislativní změna známá také jako euronovela zákona zavádí nové povinnosti při ohlašování zařízení anebo při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Novelu již schválil Senát. Čeká ji tedy pouze podpis prezidenta a následně vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Účinnosti nabude prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, tedy 1. 10. 2015. Stejným procesem projde rovněž novela zákona o prevenci závažných havárií.

Z infringementové novely zákona o odpadech vyplývá řada nových povinností. Souvisejí především s implementací směrnic Evropské unie, s ohlašováním přepravy a evidencí nebezpečných odpadů či se zpětným odběrem elektrozařízení nebo pneumatik.

Jak se nejsnáze zorientovat v povinnostech při nakládání s odpady? Navštivte naše semináře. V průběhu jediného dne budete mít jasno. Seznámíme vás s aktuálním stavem i chystanými změnami v podnikové ekologii a se zásadami kontroly a správního řízení v odpadovém hospodářství.