Inspekce práce: Počet nelegálně zaměstnaných osob stále roste

1. 7. 2016

Nelegálních pracovníků neustále přibývá, zjišťují kontroly inspekce práce. Jen za rok 2015 tak musely firmy za nelegální zaměstnávání zaplatit na pokutách 82 milionů korun.

Zaměstnávání cizinců však není jedinou oblastí nelegálního zaměstnávání, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tento problém se totiž týká také občanů České republiky – jde o tzv. švarcsystém neboli výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Právě při zastřeném pracovněprávním vztahu dochází k porušení zákona o zaměstnanosti a ke správnímu deliktu.

Při zjištění švarcsystému však udělují oblastní inspektoráty práce vysoké pokuty nejen zaměstnavatelům, ale rovněž i fyzickým osobám, tzv. zaměstnancům. Jen za uplynulý rok se celková výše pokut pro osoby vykonávající nelegální práci vyšplhala na 400 tisíc korun.

Jste si jisti, že Vám sankce za švarcsystém nehrozí? Před vysokou pokutou Vás může zachránit jen důkladná znalost problematiky: na webináři Švarcsystém: jak obstát při kontrole z inspekce práce Vám poradíme, jak jak se vyvarovat rizika!