Jaké změny přinesla novela zákona o silničním provozu

4. 3. 2016

Na konci února nabývá účinnosti novela č. 48/2016 sb., která přináší celou řadu změn pro silniční provoz.

Jedna z nejvýraznějších změn je nová povinnost chodců nosit reflexní prvky při pohybu na vozovce mimo obec při snížené viditelnosti, jak mimo jiné ve své aktuální zprávě uvádí server Zprávy ALFA 9. Povinnost se vztahuje na chodce při pohybu na okraji vozovky či po krajnici v místě, kde není veřejné osvětlení. Zároveň platí povinnost, že chodec musí mít reflexní prvky na sobě umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Novela se dotýká i obcí a jejich pravomoci omezit provoz vozítek segway. Do této doby byla osoba na segwayi považována za chodce. Novela zavádí novou kategorii označenou jako „osobní přepravník“. Pohyb na tomto nově zavedeném dopravním prostředku bude možný na chodníku či stezce pro chodce nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Tato jízda však nesmí omezit chodce. Obcím je dána současně možnost omezit provoz osobních přepravníků tam, kde jsou pro jejich provozování nevyhovující podmínky.

Novela přináší i možnost zadržet malý technický průkaz přímo na silnici. Může se tak stát v případech, kdy příslušník policie usoudí, že vozidlo může být kvůli technickému stavu nebezpečné. Poté, co bude předložen doklad o technické kontrole, bude malý technický průkaz vrácen zpět.

Změna, která se týká bezpečnosti jízdy je povinnost před započetím jízdy vyčistit čelní a boční skla vozidla od námrazy či jiných nečistot. Jde o to aby případná námraza či nečistota neohrožovala jiné řidiče.   

Obecné rady a návody jak na správu vozového parku, bezpečnost jízdy a dodržování silničního zákona se pak můžete dozvědět na našem semináři Fleet management. Neváhejte se na něj přihlásit!