Jaký bude rok 2014 pro vaši firmu?

9. 8. 2013

Letní prázdniny se zvolna překlopily do druhé poloviny a mnoho firem již začíná přemýšlet o svých plánech na další kalendářní rok. Podzim se pak ponese ve znamení horlivého plánování a intenzivních příprav.

Hlavním stavebním kamenem všech úspěšných obchodních aktivit je především dobře připravený marketingový plán. Přestože je každá firmy jiná, působí v jiném odvětví a stanovuje si odlišné cíle, stavba marketingového plánu má svá zcela jasná, univerzálně platná pravidla a stanovené postupy, které je nezbytně nutné dodržet. Přijďte si je osvojit dřív, než se pustíte do plánování!

Seminář Stavba marketingového plánu pořádáme ve středu 28. srpna 2013 v Praze a v pondělí 2. září 2013 v Brně. O své zkušenosti se s vámi podělí zkušený lektor pan Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. Srdečně zveme všechny obchodní a marketingové manažery. Projdeme s vámi celý proces od situačních analýz a sestavení SWOT analýzy, přes efektivní stanovení cílů, promyšlení marketingové strategie a namíchání účinného marketingového mixu až po zajištění kontrolních mechanismů a revizí. V rámci praktického cvičení si budete moci sami vyzkoušet tvorbu vlastního plánu pod odborným dohledem.