Jaký je stav návrhu zákona o registru smluv?

5. 6. 2015

Návrh předmětné normy (která je „na pořadu dne“ již nemálo měsíců) se aktuálně nachází ve druhém čtení Poslanecké sněmovny.

Dle inkriminovaného návrhu by vznikla povinnost České republice, územním samosprávným celkům, právnické osobě zřízené zákonem a/nebo právnické osobě, kterou stát či územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky ovládá, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, zveřejňovat smlouvy (pravděpodobně) s plněním nad 50 000 Kč.  

Mezi poslední poslanecké připomínky a podněty k návrhu zákona patří mimo jiné to, že zveřejňovat smlouvy by měly i soukromé subjekty, pokud by se jimi uzavírané smlouvy týkaly záležitostí financovaných z veřejných dotací. Správcem registru smluv by se mělo stát Ministerstvo pro místní rozvoj.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.