Kdy se firmy dočkají nového zákona o evidenci skutečných majitelů?

9. 10. 2020

Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů se aktuálně nachází na půdě Poslanecké sněmovny, přičemž jeho cílem je zejména upravit definici skutečného majitele a transponovat evropské směrnice. Účinnost nového zákona se očekává na jaře 2021.

Evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem, a tedy její evidence v rejstříkovém zákoně snižuje jeho srozumitelnost a použitelnost. Nová samostatná právní úprava vymezuje pojem skutečného majitele nově, obecněji a přesněji. Skutečný majitel by měl být definován tak, aby pojem bylo možné použít v dalších předpisech a aby bylo zároveň zřejmé, že primárním kontextem tohoto pojmu je evidování skutečných majitelů.

Zároveň nová úprava zohledňuje, že pojem skutečného majitele není vzhledem k jeho smyslu možné vztahovat na veškeré právnické osoby a stanovuje, které právnické osoby skutečného majitele s ohledem na svůj charakter mít nemohou (a nemohou jej tím pádem ani zapsat). Nový zákon také vychází ze záměru odklonit agendu skutečných majitelů od soudů k rukám notářů, kteří se na ni mohou lépe specializovat.

Byť se chce možnost zápisu soudem zachovat, posílení role notářů by mělo být zásadní. Notář by měl být zcela rovnocennou zapisující autoritou. V případě zápisů skutečného majitele notářem bude větší prostor pro individuální přístup, což by mělo učinit celý proces rychlejší a ekonomičtější zejména při evidování změn zapsaných údajů (např. při výměně člena statutárního orgánu).

Problematiku evidence skutečného majitele pro vás pravidelně sledujeme v časopise Statutární zástupce firmy. Chcete si být jisti, že vám nic neunikne? Pak se neváhejte stát předplatitelem tohoto odborného dvouměsíčníku.