Lexikon veřejných zakázek nabízí aktuální informace pro zadavatele i uchazeče

27. 12. 2013

Jako uživatelé zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jistě znáte situace, kdy potřebujete najít relevantní informace vztahující se k zákonu, a to buď pro zadání veřejné zakázky nebo pro podání či případně vyřízení námitek anebo návrhu na zahájení správního řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Právě pro tyto potřeby vznikl systém, který by měl každému pomoci najít odpovědi na jeho otázky, možnosti výkladu zákona a v neposlední řadě ušetřit čas a finanční prostředky.

Takzvaný LeXikon VZ je webová aplikace, která nabízí nejen základní, ale i podrobnější důležité a zajímavé informace k zákonu v jeho aktuálním znění. Jejím cílem je zjednodušit přístup k informacím a usnadnit tak uživatelům život. Aplikace, kterou naleznete na www.lexikonvz.cz, je rozdělena do dvou samostatných modulů, LeXikon VZ a Plná rozhodnutí ÚOHS. K těmto modulům je v současné době připravován také nový modul Zadávací dokumentace.

Aplikace je určena všem zájmovým skupinám z oblasti veřejných zakázek – zadavatelům, dodavatelům, kontrolorům i dalším odborníkům. LeXikon Veřejných Zakázek je denně doplňován o nejnovější texty a zároveň jsou rozšiřovány i jeho funkce tak, aby přehled uživatelů mohl být co nejširší a vyhledávání co nejpřesnější, nejrychlejší a hlavně nejúčinnější.

Přečtěte si také další praktické informace ze světa veřejných zakázek v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který brzy úspěšně završí svůj první ročník.