Maturita z matematiky a povinný rok MŠ – Senát se chystá na dubnové projednání školského zákona

18. 3. 2016

Novela školského zákona, kterou na začátku března schválila Poslanecká sněmovna, by měla zavést povinný rok v mateřské škole a maturitu z matematiky. První schůze Senátu, kde se novela začne projednávat, se koná 6. dubna.

Poslední ročník školky by měl být povinný od září příštího roku. Za výhodu této povinnosti se považuje především vyrovnání rozdílů dětí v oblasti socializačních návyků, osobnostního rozvoje a komunikačních schopností. Jejich nepřipravenost by se měla teoreticky podchytit již ve školce, a neměla by se např. zbytečně řešit odkladem nastoupení do školy. Smyslem tohoto opatření je především zapojení sociálně znevýhodněných dětí do předškolního vzdělávání.

Povinný předškolní rok bude možné nahradit domácím vzděláváním. V tom případě si ale rodiče budou muset nechat své dítě přezkoušet v mateřské škole. Novela také zavádí nárok na místo v MŠ pro všechny děti od čtyř let, od roku 2018 již od tří let.

Povinnost maturovat z matematiky by měla začít platit v roce 2021, tedy čtyři roky po zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Povinnost by se však neměla dotknout všech studijních oborů. Ty, pro něž bude maturita z matematiky povinná, stanoví vláda nařízením.

Obě změny mají své odpůrce. Kritici zavedení povinného ročníku argumentují tím, že zákon nezaručí, že dítě bude školku skutečně navštěvovat a že se jedná o faktické prodloužení školních povinností. Plánovaná změna také prý nezvýší školní připravenost těch dětí, jež to nejvíce potřebují, tedy dětí ze sociálně slabého prostředí.

Odpůrci povinné maturity z matematiky pak připomínají, že tuto závěrečnou zkoušku nezvládne ani řada z těch, kteří si ji zvolili dobrovolně. Současně prý plošně zavedená maturita založená na testech jen prohloubí nechuť studentů a podpoří nežádoucí styl výuky bez rozvoje logického myšlení.