Minimální mzda se zvýšila o pět set korun

16. 8. 2013

S účinností od 1. srpna 2013 došlo ke zvýšení minimální mzdy ze současných 8000 korun na 8500 korun.

Výše minimální mzdy se mění nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Důvodem k tomuto zvýšení bylo přizpůsobení výši spotřebitelských cen. Výše základní hodinové sazby byla v této souvislosti valorizována ze 48,10 Kč na 50,60 Kč. V návaznosti na to byly zvýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dochází i ke změnám ve výši odvodů na zdravotní pojištění pro studenty nad 26 let věku nebo nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce, a jiné osoby, u nichž je vyměřovacím základem pro odvod pojistného minimální mzda.

Změna se netýká osob samostatně výdělečně činných, jejich minimální pojistné odvody se vypočítají z každoročně valorizované průměrné mzdy.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který úspěšně pokračuje již druhým ročníkem.