Ministerstvo školství řeší další finanční problémy

19. 10. 2012

Čerstvě dokončený audit hospodaření Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) za období let 2009 až 2011 prokázal oprávněnost četných podezření. Sám ministr školství Petr Fiala řekl o částce 1,45 miliard, kterou dosud stát zaplatil za přípravu maturit, že nepotřebuje dalších komentářů. Prozatímní ředitel CERMATu Jiří Zíka dostal za úkol neprodleně odstranit zjištěná porušení zákonů o účetnictví a finanční kontrole a nastavit takové mechanismy kontroly, aby se již neopakovaly.

S podobnými problémy se potýkají také soukromé společnosti. Chcete-li ve své organizaci nastavit pravidla, která zabezpečí dodržování výše uvedených zákonů, a vyhnout se sankcím při daňové kontrole, využijte pravidelně aktualizované publikace Rizika a odpovědnosti ve funkci finančního ředitele.

Špatné hospodaření však není jediný problém, který v těchto dnech ministerstvo školství řeší. Podle časopisu Týden na jeho adresu dorazila petice, jež kritizuje současnou strategie boji proti sociálnímu vyloučení ve školství. Podepsaly ji stovky učitelů, ředitelů, ale i rodičů, kteří se obávají, že běžné základní školy nebudou s to absorbovat děti se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním. Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka ministerstvo teprve připravuje návrh změny systému financování, který by měl zajistit dostatek prostředků pro oba dosavadní typy škol.

Dynamicky se vyvíjející problematikou Vás spolehlivě provede publikace Integrace a inkluze ve školní praxi krok za krokem. Díky ní získá Vaše škola potřebné informace, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, na přiloženém CD pak naleznete užitečné vzory diagnostických a metodických listů i žádostí o ministerské dotace.