Mírnější podmínky EET? Pro menší podnikatele reálná možnost

21. 5. 2019

Projednávaná novela zákona o elektronické evidenci tržeb obsahuje návrh, díky němuž by si menší podnikatelé nemuseli pořizovat elektronickou pokladnu s připojením na internet.

Podnikatelé s maximálními ročními tržbami ve výši 600 000 Kč, kteří zaměstnávají nanejvýš dva pracovníky, budou mít možnost volby mezi evidencí elektronickou a evidencí v off-line režimu. Menší podnikatelé by tak nemuseli posílat údaje finanční správě okamžitě. Stačilo by jim sbírat papírové účtenky a údaje z nich zaslat elektronicky jednou za čtvrt roku, což je však stále čtyřikrát častěji než doposud.

Za určitou formu kompenzace pro podnikatele lze považovat snížení daně u několika druhů zboží. Daň z přidané hodnoty ve výši 10 % nově bude zahrnovat například vodné a stočné, stravovací služby či audioknihy a elektronické knihy.